BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg”

Oferty należy składać:

Składanie ofert do dnia 11.10.2023 r. do godz. 9:00 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

Link do strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48d7d062-60ee-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Data wytworzenia: 2023-10-02 09:26 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2023-10-02 09:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska