BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 09.12.2022 r. do godz. 9:00

 

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2022-11-30 08:37 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-11-30 08:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska