BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Przebudowa ulicy Jaśminowej i ulicy bez nazwy”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Przebudowa ulicy Jaśminowej i ulicy bez nazwy”

Oferty należy składać zgodnie z pkt. 8.2. SWZ za pośrednictwem Formularza do zgłoszenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 23.09.2021r., do godz. 10.00

Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2021-09-08 12:27 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2021-09-08 12:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska