BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie dokumentów strategicznych i programów rozwoju na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Wykonanie dokumentów strategicznych i programów rozwoju na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka"

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17 października 2022r.

Oferty należy składać zgodnie z dział XIII SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu oraz Ezamówienia.gov.pl, w terminie do dnia 10.10.2022 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2022-09-30 13:21 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-09-30 13:21 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska