BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. Żabia Górka"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. Żabia Górka"

Oferty należy składać zgodnie z dział XIII SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 22.12.2022 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2022-12-14 14:47 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-12-14 14:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska