BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - Opieka nad zagubionym zwierzęciem gospodarskim

OGŁOSZENIE - Opieka nad zagubionym zwierzęciem gospodarskim

Hajnówka, 15.12.2021 r.

GKM.6140.148.2021

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka realizując ustawowy obowiązek opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka w 2022 roku” poszukuje rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, który w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, w ramach zawartej z Gminą Miejską Hajnówka umowy będzie wykonywał następujące zadanie:

"W sytuacji znalezienia zagubionego zwierzęcia gospodarskiego przyjmie je od Gminy Miejskiej Hajnówka, do opieki w swoim gospodarstwie rolnym, do czasu ustalenia przekazania zwierzęcia właścicielowi lub podjęcia dalszych decyzji o jego losie."

Gospodarstwo powinno znajdować się na terenie miasta Hajnówka lub w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Hajnówka.

Oferty, określające stawkę za przyjęcie zwierzęcia, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 219 do dnia 22 grudnia 2021 roku, godz. 9.00.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-12-15 13:55 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2021-12-15 13:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska