BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Hajnówka, dnia 19.12.2013r.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

lokalu użytkowego położonego przy ul. Armii Krajowej 32 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas jako sklep spożywczy)  o łącznej powierzchni użytkowej 63,72 m2 (w tym sala sprzedażowa -34,74 m2 , pomieszczenie socjalne – 4,79m2, pomieszczenie - 2,19m2, łazienka - 1,47m2,   I magazyn -8,80m2 oraz II magazyn –11,73m2), nr geodezyjny 1516/4. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2014. o godz. 10.00 w lokalu  nr 12  Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 15 zł plus 23 % VAT.
Wadium w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia  14.01.2014r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka  nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać  umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu.
Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium.                                  
Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.
Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargów udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2013-12-19 10:10 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2013-12-19 10:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska