BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem siedmiu boksów garażowych

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem siedmiu boksów garażowych

Hajnówka, dnia 03.10.2012.r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

  • siedmiu boksów garażowych położonego przy ul. Żabia Górka 17 w Hajnówce

-17/1 – 41,78 m2

- 17/5 – 17,34 m2

- 17/11 – 17,20 m2

- 17/12 – 19,20 m2

- 17/13 – 19,20 m2

- 17/14 – 19,20 m2

nr geodezyjny 1014/17 nr KW BI2P/00035817/3. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę usługowo - handlową

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2012r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 3,62 zł plus 23 % VAT.

Wadium w wysokości 30 zł (słownie złotych: trzydzieści) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia 31.10.2011r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. 85 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 85 682-64-51.

 

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2012-10-04 10:36 Autor: Ewa Ławnicka Data publikacji: 2012-10-04 10:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska