BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych

OGŁOSZENIE - Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych

Hajnówka, 15.12.2021 r.

GKM.6140.147.2021

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka realizując ustawowy obowiązek opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2022 r.” zwraca się z do lekarzy weterynarii z zapytaniem ofertowym na realizację poniższych zadań w okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:

  1. Zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych w granicach administracyjnych miasta, z udziałem zwierząt.

  2. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej psów odłowionych z terenu Miasta Hajnówka przebywających w schronisku, w zakresie: szczepienia przeciwko wściekliźnie wraz z czipowaniem psów i wprowadzeniem do systemu identyfikacji oraz szczepienia przeciwko chorobom wirusowym (5 chorób), odpchlenie i odrobaczanie (raz w roku).

  3. Przeprowadzanie sterylizacji i kastracji psów odłowionych z terenu miasta Hajnówka przebywających w schronisku dla zwierząt.

  4. Usypianie ślepych miotów.

  5. Przeprowadzanie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów doprowadzonych do lecznicy w ramach realizacji Programu przez osoby posiadające skierowanie od Urzędu Miasta.

  6. Zapewnienie opieki weterynaryjnej wolno żyjącym kotom dostarczonym przez społecznych opiekunów (tylko w przypadkach zagrażających życiu zwierzęcia).

Oferty na załączonym formularzu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 219 do dnia 22 grudnia 2021 roku, godz. 9.00.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-12-15 14:12 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2021-12-15 14:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska