BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Hajnówka, 10.12.2020 r.

GKM.6140.49.2020

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka realizując ustawowy obowiązek opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka w 2021 roku” poszukuje rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, który w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, w ramach zawartej z Gminą Miejską Hajnówka umowy będzie wykonywał następujące zadanie:

"W sytuacji znalezienia zagubionego zwierzęcia gospodarskiego przyjmie je od Gminy Miejskiej Hajnówka, do opieki w swoim gospodarstwie rolnym, do czasu ustalenia i przekazania zwierzęcia właścicielowi lub podjęcia dalszych decyzji o jego losie."

Gospodarstwo powinno znajdować się na terenie miasta Hajnówka lub w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Hajnówka.

Oferty, określające stawkę za przyjęcie zwierzęcia, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 219 do dnia 18 grudnia 2020 roku, godz. 9.00.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-12-11 14:43 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2020-12-11 14:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-18 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk