BIP UM Hajnówka

Podstawowe kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci obowiązującej od 1 lipca 2022 roku

Podstawowe kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci obowiązującej od 1 lipca 2022 roku

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930 t.j. z dnia 2021.10.25) Miasto Hajnówka ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci obowiązującej od 1 lipca 2022 roku.

  1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w 2022 roku dla przedszkoli wynosi – 13.843,20 zł.

  2. Statystyczna liczba dzieci ustalona na podstawie danych SIO wg stanu nadzień 30.09.2021 rok wynosi – 576.

 

 


Data wytworzenia: 2022-07-19 08:58 Autor: Anna Pisawocka Data publikacji: 2022-07-19 08:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska