BIP UM Hajnówka

Podstawowe kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci obowiązującej od 1 listopada 2021 roku

Podstawowe kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci obowiązującej od 1 listopada 2021 roku

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930 t.j. z dnia 2021.10.25) Miasto Hajnówka ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci obowiązującej od 1 listopada 2021 roku.

 

  1. Zaktualizowana w październiku 2021 roku podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2021 rok wynosi – 13.033,39 zł.

  2. Statystyczna liczba dzieci ustalona na podstawie danych SIO wg stanu nadzień 30.09.2021 rok wynosi – 545.

 


Data wytworzenia: 2021-10-29 13:54 Autor: Anna Pisawocka Data publikacji: 2021-10-29 13:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska