BIP UM Hajnówka

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2018)

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2018)

GRYGORUK JAROSŁAW - Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka
NOWIK HALINA - Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka
WILSON-TROCHIMCZYK MARTA - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ŻORNACZUK ELŻBIETA - Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego


Data wytworzenia: 2019-05-16 14:18 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-05-16 14:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska