BIP UM Hajnówka

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2022)

Pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka - oświadczenia majątkowe (za rok 2022)

GRYGORUK JAROSŁAW - Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

KIENDYŚ IRENEUSZ ROMAN - Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka

KOŚCIEŃCZUK MARTA - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

SIRAK JERZY- Burmistrz Miasta Hajnówka

ZABROCKA AGNIESZKA IRENA - Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka

ŻORNACZUK ELŻBIETA - Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego


Data wytworzenia: 2023-05-15 11:00 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2023-05-15 11:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska