BIP UM Hajnówka

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia roku 2021


Data wytworzenia: 2022-05-02 08:18 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2022-05-02 08:18 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska