BIP UM Hajnówka

Rb-27S - Sprawozdanie za 2019 rok

Rb-27S - Sprawozdanie za 2019 rok

Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-04-28 08:13 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-04-28 08:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska