BIP UM Hajnówka

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021


Data wytworzenia: 2022-05-02 08:21 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2022-05-02 08:21 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-02 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka