BIP UM Hajnówka

Rb-28S - Sprawozdanie za 2019 rok

Rb-28S - Sprawozdanie za 2019 rok

Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-04-28 08:25 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-04-28 08:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska