BIP UM Hajnówka

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów państwowych jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów państwowych jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów państwowych jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku


Data wytworzenia: 2022-04-29 14:56 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2022-04-29 14:56 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska