BIP UM Hajnówka

Rb-Z - Sprawozdanie za 2019 rok

Rb-Z - Sprawozdanie za 2019 rok

Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-04-28 09:08 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-04-28 09:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska