BIP UM Hajnówka

Sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 marca roku 2022


Data wytworzenia: 2022-04-29 14:27 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2022-04-29 14:27 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska