BIP UM Hajnówka

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2022


Data wytworzenia: 2022-04-29 14:44 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2022-04-29 14:44 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska