BIP UM Hajnówka

SZLIFARSKA MARIA - Radna Miasta Hajnówka

SZLIFARSKA MARIA - Radna Miasta Hajnówka

Radna Maria Szlifarska

Numer okręgu wyborczego: 8

Granice okręgu wyborczego: m. Hajnówka ulice: 3 Maja numery parzyste 34-46, Aleksego Zina, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste 1-5, numery parzyste 2-14, Parkowa, Jakuba Kołasa, Janki Kupały.

Pełnione funkcje w Radzie Miasta: członek Komisji Spraw Społecznych, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka (wybrana 27.12.2017 r. - Uchwała Nr XXXV/235/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27.12.2017 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka)

Przynależności do klubu radnych: Klub Radnych KW Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska


Data wytworzenia: 2015-03-16 17:36 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-03-16 17:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska