BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr 3/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 28 września 2018r.

UCHWAŁA Nr 3/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce z dnia 28 września 2018r.

Uchwała Nr 3/2018

Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miasta Hajnówka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się, listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Hajnówka, następujący numer:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Eugenia Marczuk

 

Zastępca Przewodniczącego:

Maria Jańczuk

 

Członkowie:

Helena Jonasz

Jolanta Ewa Kulpa-Krzycka

Leonida Nazarko

Olga Rogacz

Elżbieta Romańczuk

Jolanta Tyl


Data wytworzenia: 2018-09-28 16:46 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-09-28 16:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska