BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr RIO.II-00320-33/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr RIO.II-00320-33/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr RIO.II-00320-33/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Hajnówka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.


Data wytworzenia: 2022-09-28 09:11 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2022-09-28 09:11 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-28 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka