BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/95/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/95/11

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego projektu planu urządzania lasu (wraz z programem ochrony środowiska) – Puszcza Białowieska

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz. 781) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Hajnówka dotyczące projektu planu urządzania lasu (wraz z programem ochrony środowiska) – Puszcza Białowieska, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko
 


Załącznik do UCHWAŁY NR XIV/95/11

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

 

Stanowisko

Rady Miasta Hajnówka

w sprawie projektu Planu urządzania lasu Nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka

na lata 2012-2021

 

Rada Miasta Hajnówka w pełni rozumiejąc potrzebę podnoszenia standardów ochrony Puszczy Białowieskiej oraz kierując się wolą współpracy z Lasami Państwowymi, organizacjami pozarządowych i środowiskami naukowymi zajmującymi się problematyką ochrony dziedzictwa przyrodniczego Puszczy Białowieskiej pragnie zgłosić kilka postulatów do sporządzanego projektu planu urządzania lasu na lata 2012-2021.

Za niedopuszczalne uznajemy projektowane pozyskanie drewna w Puszczy Białowieskiej na poziomie jedynie 100 tys. m3 rocznie, dlatego też wnosimy o ustalenie limitu pozyskania drewna w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska na poziomie 220 tys. m3 rocznie, w tym 70 tys. m3 na potrzeby miasta Hajnówki i Powiatu Hajnowskiego. Przedstawione przez specjalistów w czasie Narady Techniczno-Gospodarczej w Białowieży w dniu 18 listopada 2011 roku informacje w pełni potwierdzają zasadność naszego wniosku. Stoimy na stanowisku, iż spór o zakres formy i metody działań ochronnych, określanie ile i jakiego drewna można wyciąć z lasu i wiele innych aspektów gospodarowania w lesie przez Lasy Państwowe powinien być rozstrzygany w drodze dialogu i poszukiwania rozsądnego kompromisu.

Naszym zdaniem dialog powinien odbywać się w formule szerokiego udziału społeczności lokalnych, w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, ludzi nauki i biznesu. Jesteśmy zbyt biednym krajem, aby w czasie kiedy brakuje pieniędzy na służbę zdrowia, oświatę i szereg bardzo ważnych inwestycji komunalnych i infrastrukturalnych doprowadzać do marnotrawienia zasobów Puszczy Białowieskiej, a co za tym idzie utraty kolejnych 350 miejsc pracy (biorąc pod uwagę dalsze skutki nawet 700 miejsc) w naszym ubogim regionie.

Pan Premier Donald Tusk w dniu 02 grudnia 2011 roku w czasie spotkania przedstawicieli Rady Prezydentów Europejskiej Konfederacji Pracodawców w Warszawie powiedział: „skończył się definitywnie czas marnowania pieniędzy”. Mamy nadzieję, iż to stwierdzenie dotyczy również marnowanego surowca drzewnego wartego kilka miliardów złotych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska.

Mając powyższe na uwadze prosimy o odnotowanie naszego stanowiska i przyjęcie sformułowanych powyżej wniosków.


Data wytworzenia: 2012-01-10 13:41 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-01-10 13:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska