BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIV/90/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/90/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR  XIV/90/11
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka  na lata 2012 – 2016.    Na podstawie art. 10 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485; z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007r. Nr 7,poz. 48, Nr 82,poz. 558, z 2009 r Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz 753, Nr 98, poz. 817, z 2010r. Nr 28,poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr.228, poz.1486, z 2011r. Nr 63, poz 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz 678). Rada Miasta uchwala, co następuje:
 
§ 1.

Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2012 – 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2012-04-11 21:53 Autor: Joanna Wróbel Data publikacji: 2012-04-11 21:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska