BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/183/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA Nr XXIV/183/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA NR XXIV/183/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z  2020 r. poz.713, poz.1378) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta w Hajnówce do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2021-03-16 11:27 Autor: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2021-03-16 11:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska