BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/187/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA Nr XXIV/187/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA NR XXIV/187/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Miasta oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2021 r.

Na podstawie § 2 ust. 2 oraz § 41 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r. Nr 68, poz. 781, z 2018 r. poz.4408, z 2019 r. poz. 2035) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się plan pracy Rady Miasta Hajnówka na 2021 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka na 2021 rok stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Ustala się plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka na 2021 rok stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4. Ustala się plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka na 2021 rok stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2021-03-16 13:03 Autor: Rada Miasta Hajnówka Data publikacji: 2021-03-16 13:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska