BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NrXXVII/210/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA NrXXVII/210/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA NrXXVII/210/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów - Nowosady


Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3, § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz. 781) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Hajnówka dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów - Nowosady, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

 

Załącznik do UCHWAŁY NR XXVII.210/12
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 29 maja 2013 roku

Stanowisko
Rady Miasta Hajnówka
w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady


    Rada Miasta Hajnówka zwraca się z prośbą do Marszałka Województwa oraz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o budowę drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady. Brak tej inwestycji ograniczy funkcjonowanie i rozwój naszego regionu oraz miasta Hajnówka. Rada naszego miasta Hajnówka widzi jako celowe działanie polegające na:
1. Wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego odcinka w/w drogi od istniejącej obwodnicy Narwi do połączenia jej na wysokości miejscowości Ancuty wraz z przeprawą mostową.
2. Przebudowie nawierzchni drogi na pozostałych odcinkach.
3. Realizacji projektu z pkt. 1 w ramach budżetu UE na lata 2014-2020.
    Miasto Hajnówka nie ma bezpośredniego skomunikowania ze stolicą województwa drogą krajową. Stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady jest bardzo zły, dlatego też modernizacja i przebudowa tej drogi jest koniecznością. Budowa nowego odcinka tej drogi Narew – Ancuty jest projektem, którego pomysł powstał już kilkadziesiąt lat temu i jest najlepszą i najkrótszą koncepcją lokalizacji drogi Hajnówka – Narew – Zabłudów. Na odcinku 2080 mb został wydzielony w przeszłości pas drogi wojewódzkiej o szerokości 18 mb, całość tego odcinka to 2900 mb. Podkreślić należy, że pozostała nie wydzielona jeszcze część pasa drogowego zlokalizowana jest na gruntach Skarbu Państwa. Niezwłoczne podjęcie prac nad opracowaniem koniecznej dokumentacji technicznej daje szansę realizacji inwestycji w ramach perspektywy budżetowej 2014 – 2020 i zwiększa atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną Hajnówki i całego powiatu hajnowskiego.
    Jesteśmy przekonani, że samorząd województwa dołoży wszelkich starań, by doszło do realizacji inwestycji – budowy drogi wojewódzkiej nr 685, chociażby w zgodzie z zapisaną Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego i określoną w niej rolą regionu Puszczy Białowieskiej w rozwoju turystyki i organizacji podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE) na terenie miasta Hajnówki.


Data wytworzenia: 2013-06-12 14:18 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-06-12 14:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-06-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska