BIP UM Hajnówka

Ukonstytuowane składy osobowe Obwodowych Komisji wyborczych w Hajnówce

Ukonstytuowane składy osobowe Obwodowych Komisji wyborczych w Hajnówce

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Dariusz Gorustowicz

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Roman Orzechowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

3.

Eugeniusz Fiedoruk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Andrzej Berezowiec

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

5.

Halina Charytoniuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Janusza Palikota

6.

Katarzyna Fiedorczuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

7.

Jerzy Kuklik

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

8.

Maria Leszczyńska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

9.

Władysława Gmiter

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Renata Danuta Nowik

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Leon Świętochowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

3

Kinga Krawczyk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

4.

Adam Niewiarowski

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

5.

Kamil Andrejuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6.

Izabela Ewa Janusiewicz

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

7.

Dorota Agnieszka Rudnicka

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

8.

Robert Topor

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

9.

Zuzanna Padewska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Ewa Gromotowicz-Kopeć

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Maria Kuryło

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

3.

Luba Sawczuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Leokadia Szymańska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

5.

Katarzyna Wawrzeniuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6.

Elżbieta Golonko

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

7.

Magdalena Joanna Nesteruk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

8.

Elżbieta Wiatrowska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

9.

Mirosław Śmiech

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Teresa Danuta Czarnecka

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

2.

Piotr Sakowicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

3.

Nina Bura

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Elżbieta Beata Pietraszko

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

5.

Wiera Lewczuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

6.

Dariusz Andrejuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilk

7.

Katarzyna Renata Łukaszewicz

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

8.

Helena Zubalewicz

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

9.

Danuta Golonko

Członek Komisji

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Karol Marek Nieciecki

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

2.

Urszula Kazimiruk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

3.

Walentyna Kuptel

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Magdaleny Ogórek

4.

Małgorzata Dunikowska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Janusza Palikota

5.

Małgorzata Siemieniuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka

6.

Anna Oniszczuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

7.

Michał Mateusz Wakuliński

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Mariana Janusza Kowalskiego

8.

Agnieszka Orłowska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

9.

Andrzej Bańkowski

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Krystyna Kośko

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

2.

Michał Korniluk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Jan Trofimiuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Justyna Radziwoniuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

5.

Emilia Orzechowska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka

6.

Taisa Kerschbaum

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

7.

Piotr Mironczuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

8.

Piotr Krzysztof Aleksiejuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

9.

Emilia Ewa Rusinowicz

Członek Komisji

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Emilia Rynkowska

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Natalia Ruszuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka

3.

Bożena Strząbała

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Agnieszka Mariola Kaczmarska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

5.

Katarzyna Kazbieruk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

6.

Jacek Andrejuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

7.

Krystyna Burzyńska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

8.

Anna Urszula Dźwilewska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

9.

Wojciech Józef Młynarczyk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Magdalena Chirko

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Jerzy Szymaniuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Ryszard Strząbała

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Bartosz Maciej Pacholski

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

5.

Mateusz Nowicki

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6.

Michał Sidoruk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

7.

Tadeusz Wierzbowicz

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

8.

Alicja Stocka

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

9.

Grażyna Baziuta

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Elżbieta Prokopiuk

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Edward Andrzej Romanowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

3.

Lucyna Tomaszuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Grażyna Agnieszka Wykowska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

5.

Wioleta Rygorowicz

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

6.

Małgorzata Iwaniuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

7.

Witalis Andrzej Laszkiewicz

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

8.

Maciej Gacuta

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Mariana Janusza Kowalskiego

9.

Anna Borowik

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Elżbieta Żornaczuk

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Bazyl Dąbrowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

3.

Natalia Surel

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Jolanta Ewa Kulpa-Krzycka

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

5.

Anna Sobotka

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

6.

Elżbieta Mirończuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

7.

Halina Owerczuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka

8.

Alina Nesteruk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Mariana Janusza Kowalskiego

9.

Agnieszka Kościuczuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Paweł Denisiuk

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Wanda Szymaniuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Zofia Janina Matyjaszczyk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Agnieszka Krynicka

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

5.

Marek Antoniuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6.

Mirosława Siemieniuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka

7.

Tamara Treszczotko

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

8.

Wiesław Olejnicki

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

9.

Elżbieta Baziuta

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Emilia Bugwin

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Alicja Chaniło

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

3.

Mirosław Skiepko

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Ludmiła Zabrocka

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

5.

Eugeniusz Zin

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

6.

Katarzyna Masalska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

7.

Łukasz Piasecki

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

8.

Monika Łuszcz

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

9.

Katarzyna Lisicka

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Hajnówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Ela Piech

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Anna Skalska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

3.

Adam Supruniuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

4.

Anna Romaniuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka

5

Janina Cwalińska

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

6.

Joanna Jakimiuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

7.

Celina Karanos

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Joanna Aniela Rokita

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

2.

Wiera Rygorowicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Iwona Jolanta Biegluk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Mariusz Kruk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

5.

Mirosław Biedula

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka

6

Iwona Zaniewska-Ciep

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

7.

Joanna Pietruczuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Hajnówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Przedstawiciel Komitetu

1.

Helena Kicel

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

2.

Aneta Bartoszuk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Przedstawiciel Burmistrza Miasta Hajnówka

3.

Elżbieta Prokopiuk

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

4.

Renata Irena Bartoszewicz

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

5.

Mateusz Charkiewicz

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Janusza Korwin-Mikke

6.

Andrzej Warawko

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

7.

Andrzej Zasim

Członek Komisji

Przedstawiciel Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 


Data wytworzenia: 2015-05-04 11:19 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-05-04 11:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-05-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska