BIP UM Hajnówka

Wnioski do budżetu miasta na 2017 rok, wolne wnioski, zapytania zgłoszone na XX sesji Rady Miasta Hajnówka - 28 września 2016r.

Wnioski do budżetu miasta na 2017 rok, wolne wnioski, zapytania zgłoszone na XX sesji Rady Miasta Hajnówka - 28 września 2016r.

Wnioski do budżetu miasta na 2017 rok, wolne wnioski, zapytania

zgłoszone na XX sesji Rady Miasta Hajnówka,

która odbyła się 28 września 2016 r.

 

Wnioski do budżetu miasta na 2017 rok:

Maciej Borkowski:

Nr 1. zainstalować monitoring na osiedlu Armii Krajowej

wniosek złożony na piśmie – cyt.:

My niżej podpisani mieszkańcy osiedla Armii Krajowej (nr. bloków 44, 42, 36, 40, 38, 34, 30 prosimy o zamontowanie monitoringu na naszym osiedlu. Prośbę swą motywujemy tym, iż bardzo często dochodziło i nadal dochodzi do podpaleń koszy na śmieci, zwożenia śmieci przez osoby niemieszkające na tym osiedlu, za co My płacimy. Ponadto często dochodzi do incydentów chuligańskich i różnych innych wybryków, które dla normalnej większości naszego osiedla sprawiają zagrożenie i nie pozwalają na normalne funkcjonowanie. Monitoring na naszym osiedlu pozwoli wyeliminować akty wandalizmu, jak również pozwoli mieszkańcom czuć się bezpieczniej, a o to niewątpliwie powinni zadbać włodarze Naszego Miasta. Pragniemy nadmienić również, iż mamy dosyć przydzielania mieszkań na naszym osiedlu osobom, które „nie świecą przykładem, odbiegają od ogólnie przyjętych norm życia społecznego”. Odpis na wniosek prosimy kierować do Radnego Miasta Pana Macieja Borkowskiego, którego upoważniamy jako reprezentanta w Naszej sprawie.”

Załącznik Nr 1 do wniosku– podpisy mieszkańców osiedla Armii Krajowej /niepublikowany ze względu na ochronę danych osobowych/

Załącznik Nr 2 do wniosku – Pismo z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce dot. liczby przeprowadzonych interwencji na ul. Armii Krajowej

Załącznik Nr 3 do wniosku – Pismo z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce dot. liczby przeprowadzonych interwencji na osiedlu Armii Krajowej

Panie Burmistrzu, to jest wniosek do budżetu podparty ponad 150 tutaj podpisów naliczyłem. Zignorować go nie można. Ja ze swojej strony wystąpiłem do służb porządkowych – do Straży i Policji – o ilość interwencji przeprowadzonych na ponad 2 latach na naszym osiedlu i tak przeczytam Państwu. Ze Straży to było 30 zdarzeń, ale z Policji, o trwogo, 897. Myślę, że ta liczba mówi sama za siebie i ten wniosek, prośba mieszkańców o zainstalowanie monitoringu jest zasadna. Pan Dyrektor ZGM-u będzie wiedział, wie, ile kosztów się ponosi z tytułu aktów wandalizmu na tym osiedlu. Mieszkańcy chcą się czuć bezpiecznie i, Panie Burmistrzu, myślę, że jest Pan w stanie im to zagwarantować. Częściowo infrastruktura do monitoringu jest założona, bo tam kilka kamer jest. Może wystarczy je zregenerować, dołożyć ze dwie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Teraz tak, jeżeli chodzi o Armii Krajowej monitoring. Ja w tej chwili Panu nie odpowiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Ocenimy to, jeżeli jest, myślę, że jest tak, jak Pan mówi, jest tak duża ilość zdarzeń. Nad tym monitoringiem my pracujemy. Wspominał o tym Pan Przewodniczący Giermanowicz. Wierzę w to, że w końcu ten temat zrealizujemy i wtedy postaramy się w tym ogólnomiejskim monitoringu ująć również ulicę Armii Krajowej.

 

Nr 2. zwiększyć dotację na prowadzenie zajęć sekcji boksu i karate do 12 000 zł

Po zapoznaniu się z potrzebami klubów sportowych działających w naszym mieście, a które to mają żenująco niską dotację z budżetu miasta, chodzi mi o boks i karate, składam wniosek o podwyższenie tym klubom dotacji do kwoty 12 000 złotych. Prężniejsze działanie tych klubów rozszerzy atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych naszych dzieci i młodzieży. Przypomnę, że na prowadzenie zajęć karate dotacja z budżetu miasta wynosi 3 000 złotych, co daje miesięcznie 250 złotych. Dotacja na prowadzenie zajęć sekcji boksu wynosi 4 000, co daje miesięcznie 330 złotych. Co można zrobić za taką kwotę? Chyba niewiele. Panie Burmistrzu, myślę, że się Pan nad tym pochyli i pozytywnie rozpatrzy mój wniosek.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o sprawy dofinansowania boksu i karate, będziemy to wspólnie rozpatrywać. W tej chwili jesteśmy na etapie zbierania opinii i zobaczymy. Ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jaka będzie ostateczna tutaj propozycja.

 

Nr 3. wykonać chodnik w ul. Kolejki Leśne i w ul. Nowej

Składałem również wniosek w ubiegłym roku o budowę chodnika na ulicy Kolejki Leśne, prowadzący do Nadleśnictwa, na którym odbywa się wiele imprez sportowych. Z żadnej ze stron dojścia do tego Nadleśnictwa nie ma. Maszerują ludzie ulicą. Dostałem odpis, że będzie on ujęty na rok 2017 ten chodnik po budowie chodnika na ulicy Nowej. Panie Burmistrzu, końcówka roku 2016, ulica Nowa, chodnik na ulicy Nowej nie jest zrobiony. Na który rok się przesuną Kolejki Leśne? Składam również wniosek, to jest poparty Komisją Infrastruktury. I takie zapytanie, czy w tym roku mieszkańcy ulicy Nowej doczekają się chodnika? To tyle, jeżeli chodzi o wnioski budżetowe.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast to ogólnie odpowiem na wszystko. Jeżeli chodzi o wszystkie wnioski dotyczące ulic, budowy, dokumentacji i tak dalej. Oczywiście, nie dotyczy to ulicy Żeromskiego, bo ja już dawno powiedziałem, że ulica Żeromskiego będzie robiona w 2017 roku. W tym roku nie było to możliwe, bo mieliśmy ulice, na których były wykonane instalacje burzowe. One są priorytetowe. Jeszcze takie ulice mamy. Ja postaram się przygotować taki projekt dłuższy na wiele lat, wieloletni projekt modernizacji dróg w mieście, bo musimy mieć jakąś mapę, że tak powiem, będą to dwa dokumenty. Z jednej strony będzie to dokument dotyczący opracowywania dokumentacji technicznej. Ja ten projekt przygotuję wspólnie tutaj z komisjami, na Radzie to wszystko przygotujemy. A drugi projekt to będzie projekt modernizacji dróg miejskich w mieście. I w tym projekcie muszą się znaleźć wszystkie ulice. Kolejność może być różna, ale rozumiem, że jak przyjmiemy raz ten dokument, to potem będziemy się pilnować, żeby tak było. Jeżeli chodzi o realizację w kolejnych latach, ale nie ukrywam, że ja na projekcie, który tutaj przygotuję, przedstawię przede wszystkim w pierwszej kolejności wszystkie te ulice, na których powstały społeczne komitety budowy. To jest chyba oczywiste dla nas wszystkich.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki:

Nr 4. wykonać chodnik w ul. Nowej

Mieszkańcy ulicy Nowej dopytują, kiedy chodnik. Tak jest trochę odwlekana ta inwestycja. Chciałbym wiedzieć, czy zgłaszać go do budżetu jako jeden z wniosków, czy też już jest w planie jakoś ujęty?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 3

 

Nr 5. wykonać nawierzchnię ul. Żeromskiego

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 3

 

Sławomir Golonko:

Nr 6. wykonać nawierzchnię na odcinku kilkudziesięciu metrów ulicy Kniewskiego

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, tutaj prośba mieszkańców 2 posesji przy ulicy Kniewskiego. Jest to odcinek drogi o nawierzchni gruntowej. Przy ulewnych deszczach po prostu tam zalewa im te posesje właśnie. Czy jest jakaś możliwość pomóc tym mieszkańcom odprowadzić tą wodę i ewentualnie? Tam kilkadziesiąt metrów ulicy, bo to jest krótki odcinek od Kniewskiego tej asfaltowej części, tam 2 czy 3 posesje są, tam kilkadziesiąt metrów. Po prostu oni chcą, żeby tamtą powierzchnię czy polbruk czy coś tam ułożyć w tym miejscu.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Golonko podnosi temat odprowadzenia wód z ulicy Kniewskiego. Ja w tej chwili nie odpowiem. Potem proszę się z Panem Zastępcą umówić na miejscu i zobaczymy, co będzie można zrobić.

 

Nr 7. wykonać dokumentację techniczną na ulicę Danielą i Rysią

I druga sprawa, to druga sprawa jeżeli chodzi o budżet na 2017 rok i uwzględnienie w tym budżecie ulic Daniela i Rysia celem wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę tych ulic.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 3

 

Nr 8. usunąć garb na ulicy Wróblewskiego

I jeszcze jedna sprawa to garb na ulicy Wróblewskiego. Już kierowcy zaczynają się skarżyć po prostu, że niektórzy zaczepiają tam podwoziami. Czy jest jakoś tam możliwość zrobienia, bo taka prośba?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Garb na ulicy Wróblewskiego. Panie radny, ten garb mnie też denerwuje od bardzo dawna, ale już przygotowujemy się do tego. Tutaj może Zastępca powiedzieć, czy to będzie za tydzień, czy za dwa tygodnie. My tam chcemy ten asfalt wyciąć, pogłębić ten przejazd, bo problem polega na tym, no wiem, jakie mamy warunki gruntowe, w mieście jest nisko, mróz, woda zimą swoje robi, wypycha te rury. My tu obniżymy, dowieziemy żwiru, zagęścimy i położymy na tej części, na tym wyciętym pasie po prostu polbruk, żeby w razie czego zawsze można było tamto wyjąć szybko i wyrównać? To tak samo będzie też na ulicy Długiej. Także przynajmniej jeden dzień, nie potrafię dzisiaj powiedzieć, który, ta część ulicy będzie wyłączona z ruchu.

 

Helena Kuklik:

Nr 9. dot. ul. Pszenicznej, Urodzajnej, Żytniej i bez nazwy

Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja chciałam złożyć wniosek do budżetu na 2017 rok. Chodzi mi o ulicę Pszeniczną, Urodzajną i bez nazwy, na którą to jest już sporządzona dokumentacja na przebudowę. Mam nadzieję, że Pan Burmistrz zaproponuje nam i przedłoży w projekcie budżetu przebudowę tych ulic oraz wnoszę o sporządzenie projektu przebudowy ulicy Żytniej, Urodzajnej i bez nazwy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 3

 

Nr 10. wykonać chodnik w ul. Nowej

I jeszcze może powtórzę się tu za Panem Borkowskim i Panem Łabędzkim o chodnik na ulicy Nowej. I za Panem Charytoniukiem, który też już się ubiegał, o chodnik na ulicę Nową. Mam nadzieję, że Pan Burmistrz obiecywał już chyba 3-krotnie i ciągle czekamy na ten chodnik. Nie sądzę, że tam są jakieś szczególne problemy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 3

 

Barbara Laszkiewicz:

Nr 11. wykonać remont generalny ulicy Reja na całej jej długości wraz z chodnikami i utworzeniem dodatkowej ilości miejsc parkingowych wzdłuż ulicy oraz przy Przedszkolu Nr 5

wniosek złożony na piśmie – cyt.:

WNIOSEK o wykonanie remontu generalnego ulicy Reja na całej jej długości wraz z chodnikami i utworzeniem dodatkowej ilości miejsc parkingowych wzdłuż ulicy oraz przy przedszkolu Nr 5.

Nadmieniam, iż ulica Reja jest ulicą o zwiększonym natężeniu ruchu, wymaga gruntownej przebudowy i rozbudowy miejsc parkingowych. Często jest zalewana przez obfite opady deszczu. Jest również eksploatowana przez dwie linie autobusowe. Dodatkowym problemem jest też brak miejsc parkingowych przy przedszkolu co powoduje, że samochody są parkowane wzdłuż ulicy zajmując znaczną część jezdni. Często też stoją bardzo blisko albo tuż przy przejściu dla pieszych utrudniając komunikację. Uprzejmie proszę o uwzględnienie w/w inwestycji w przyszłorocznym budżecie miasta na 2017 rok.”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Laszkiewicz – remont generalny ulicy Reja. Ja przypomnę, w tym roku złożyliśmy wniosek do Wojewody, ja już mówiłem chyba o tym wcześniej, myśmy mieli wtedy tą sesję nadzwyczajną, na modernizację, przebudowę ulicy Nowowarszawskiej. Jest to dosyć drogi projekt i myślę, że akceptacja ze strony służb i Pana Wojewody będzie, ponieważ według mnie spełnia on wszystkie kryteria, jakie powinny spełniać drogi do schetynówki, ponieważ łączy drogi różnej kategorii – z jednej strony droga wojewódzka, z drugiej strony droga powiatowa. Jest jednocześnie droga zlokalizowana przy szkole, ale też przy skrzyżowaniu, przy którym jest pogotowie ratunkowe. Natomiast na kolejny rok możemy pomyśleć właśnie o przygotowaniu wniosku na schetynówkę na ulicę Reja, dlatego że jest to też droga, która będzie miała bardzo dużo punktów realnie do uzyskania, ponieważ łączy dwie drogi wojewódzkie i przy tej drodze zlokalizowane jest też przedszkole. Także najprawdopodobniej do projektu budżetu na przyszły rok zaproponujemy dokumentację techniczną na tą ulicę Reja.

 

Wolne wnioski, zapytania:

Maciej Borkowski:

Nr 12. rozważyć wspólnie z Nadleśniczym możliwość utworzenia boiska dla dzieci z osiedla Armii Krajowej

Panie Burmistrzu, jeszcze wnoszę o przeprowadzenie takich rozmów, może z Panem Nadleśniczym wspólnie o utworzenie boiska do gry dla dzieci na Armii Krajowej na osiedlu, w którym mieszkam. Ja pamiętam czasy, kiedy ja byłem młody i za garażami mieliśmy takie fajne boisko. Teraz jest problem, bo dzieciaki nie mają gdzie się wyszaleć, jest ich coraz więcej. Kopią po blokach, po samochodach, są ganiani. Orliki nie zawsze, na Orliki nie zawsze mogą się dostać, bo osoby starsze tam grają. I warto by było takie boisko odtworzyć. Ja jako młody chłopak spędzałem tam od rana do wieczora całe wakacje. Poprzedni Zakład Hamech, właściciel umieścił nam tam dwie bramki, mieliśmy dwa kosze, spędzaliśmy fajnie czas. Te dzieci by się wyszumiały, nie byłyby ganiane na osiedlu, Panie Burmistrzu. Jakby się dało, to byłoby miło.

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 12

 

Nr 13. dot. ogrodzenia placu zabaw w parku, które zdaniem radnego mogłoby zostać wykonane przez ZGM a nie w ramach budżetu obywatelskiego

Teraz może kilka słów odnośnie budżetu obywatelskiego. Drodzy Państwo, otóż w czerwcu składałem wniosek o ogrodzenie placu zabaw, tutaj tego w parku placu zabaw, żeby te piaskownice nie były kuwetami. Ten mój pomysł zyskał aprobatę Pana Wiceburmistrza. Potem dostałem odpis, że jest opracowywana koncepcja na 2017 rok ogrodzenia tego placu zabaw. I co następuje? Mamy budżet obywatelski. W jednym z punktów mieszkańcy miasta głosowali na doposażenie i rozbudowa istniejącego miejskiego placu zabaw w dodatkowe elementy zwiększające jego funkcjonalność. Przy karcie do głosowania nie było szczegółowego kosztorysu, na co te pieniądze idą, a między innymi idą na ogrodzenie placu zabaw. Ja przeczytam Państwu szacunkowy kosztorys placu zabaw, tak, na który większość pewnie rodziców dzieci głosowała. Ogrodzenie miejskiego placu zabaw wraz z furtką samozamykającą się oraz bramą wjazdową dwuskrzydłową – 13 000. Piaskownica kwadratowa – 2 200, ułożenie bezpiecznej nawierzchni – 2 600, tablica informacyjna – 4 700, huśtawka ważka – 1 300, huśtawka wagonowa – 3 500, lina piramida maxi – 8 700. 40 % z tej kwoty, kwota całkowita 32 000, 40 % z tej kwoty – ogrodzenie. Czy ZGM jako administrator nie mógłby tego zrobić taniej i we własnym zakresie a te 13 000 przeznaczyć na atrakcje dla dzieci typu zjeżdżalnie, huśtawki, cokolwiek? To ja rozumiem, że to była taka koncepcja: poczekać, będzie budżet obywatelski, walniemy go tam gdzieś, mieszkańcy się nie zorientują, bo nie czytają kosztorysu całkowitego i to przejdzie, i wyręczymy się budżetem obywatelskim. Panie Burmistrzu, brzydko. Powiem tak krótko, brzydko.

 

Nr 14. dot. budżetu obywatelskiego

Kolejny przykład budżetu obywatelskiego, bo to jest budżet obywatelski. Była Przewodnicząca Rady, a obecna Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej wręcza nam radnym po książce na poprzedniej sesji Rady Miasta autorstwa Pani A. G. a w środku karteczka z prośbą o to, abyśmy głosowali na budżet obywatelski na Bibliotekę. Trochę tak niezręcznie to wygląda. Wcześniej też dostawaliśmy książki. Jakoś tak mamy się odwdzięczać jako radni? I to jest budżet obywatelski? Ja jeszcze do tego dojdę. Panie Burmistrzu, ja tak się obawiam, że ten budżet obywatelski, to będzie taki obywatelski, że ktoś w przyszłym roku, bo Pan zaraz pewnie powie, że to mieszkańcy piszą, tak, te projekty. Ale ja mam nieodparte wrażenie, że mieszkańcy może i piszą te projekty, ale pod wielkim natchnieniem kogoś z tyłu. I obawiam się również, żeby ktoś nie wpadł na pomysł, że w przyszłym roku w budżecie obywatelskim znajdzie się wzmianka o dofinansowanie na przykład do windy w Urzędzie Miasta. Bo w tą stronę to wszystko idzie. Mamy również basen ujęty. To jest budżet obywatelski, a nie budżet Urzędu Miasta jednostek zewnętrznych. To mój taki apel, żeby nie zepsuć budżetu obywatelskiego, bo w tą stronę to zmierza wszystko.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi natomiast o budżet obywatelski. Panie radny Borkowski, to że taka czy inna organizacja złoży projekt do budżetu obywatelskiego, czy to będzie projekt inwestycyjny, czy projekt sportowy, czy kulturalny, to nie jest żadne rozstrzygnięcie. To jest dopiero propozycja. Tak naprawdę wszystko zależy od mieszkańców. Wszystko zależy od tego, który składa ten wniosek, czy jest w stanie tych mieszkańców przekonać i zachęcić do tego, żeby poszli i ten swój głos na konkretny projekt oddali. Najważniejsze jest to w tym wszystkim, niezależnie od Pana opinii, co Pan myśli o tym budżecie obywatelskim, że zainteresowanie ze strony naszych mieszkańców jest coraz większe. W tym roku do tego projektu budżetu obywatelskiego wpłynęło 11 propozycji do projektów inwestycyjnych i 5 propozycji do projektów miękkich. Mogę już dzisiaj o tym powiedzieć, bo wszystkie głosy zostały podliczone. Jeżeli chodzi o projekty inwestycyjne, najwięcej głosów uzyskał projekt dotyczący kurtyny wodnej w centrum miasta. Ja pamiętam, w tamtym roku taki projekt też był składany. On nie uzyskał większości. Dzisiaj patrzcie jest to najwięcej – 352 głosy. Chociaż myślę, że jest to za mało, bo to trzeba będzie pomyśleć, być może o jakiejś małej też fontannie, ponieważ wartość tego projektu to jest 4 532 złote, to nie jest tam dużo, zobaczymy. Drugi projekt, który uzyskał kolejno najwięcej głosów, to jest budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury – 307 głosów. Wiecie, te głosy są najlepszym potwierdzeniem tego, na czym mieszkańcom najbardziej zależy. I to, o czym tam Pan mówił, te siłownie tutaj przy placu zabaw, ta siłownia na ulicy Lipowej widzę, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Ja wiem, że Pana to może denerwuje, że ludzie mówią dobrze o Burmistrzu, ale to nie jest ważne. Najważniejsze, że to jest zrobione i najważniejsze, że ludzie z tego korzystają. Kolejny projekt trzeci, który będzie realizowany w przyszłym roku, to jest wodny tor przeszkód dla Hajnówki w Parku Wodnym. Też może Pan powiedzieć, że to jest jakaś moja manipulacja i tak dalej, co oczywiście nie jest prawdą, bo jest to zapewne inicjatywa pracowników Parku Wodnego a oprócz tego jeszcze potrafili zachęcić, przekonać ludzi, żeby poszli, przyszli tutaj osobiście do miasta i głosy swoje oddali na ten projekt. Jeżeli chodzi natomiast o projekty miękkie, najwięcej głosów uzyskał projekt dotyczący, pod takim hasłem: Hajnowska Fabryka Produkcji Dobra. Będzie projekt realizowany w amfiteatrze miejskim i to jakaś organizacja pozarządowa. I pięknie, 429 głosów, najwięcej. Kolejny projekt jest to Bieg Rodzinny w Puszczy Białowieskiej też na pewno nie bez udziału Ośrodka Sportu i Rekreacji i społeczników, którzy się angażują w to spotkanie – 424 głosy. Ja przypomnę, że dzisiaj w tym roku, w tym Biegu Rodzinnym uczestniczyło już ponad 50 rodzin z dziećmi. I było bardzo dużo rodzin przyjezdnych. O ile w tamtym roku były to 33 rodziny, 2 lata temu było 31. Chyba dzisiaj mamy już ponad 50. I bardzo dobrze, mam nadzieję, że w przyszłym roku to będzie jeszcze więcej osób. I trzeci, tak, to będzie znowu parada orkiestr dętych. To już będzie kolejna edycja i też poparcie bardzo duże – 417 głosów. I to mieszkańcy naszego miasta zdecydowali. To ja nie mogę nikomu, że tak powiem, nakazać się po prostu bardzo cieszę z tego, że tyle tych projektów jest i w sumie duże było zainteresowanie i tak wielu mieszkańców Hajnówki przyszło, żeby te projekty wybrać.

 

Nr 15. dot. siłowni w plenerze wykonanych w ramach budżetu obywatelskiego 2016, radny proponuje, by uzyskane oszczędności w kwocie 21 000 przeznaczyć na doposażenie obu siłowni

Drodzy mieszkańcy, jestem przy budżecie, klika zdań odnośnie siłowni, o których już wcześniej mówiłem. Siłownie w plenerze, mieszkańcy na to głosowali, bo rzeczywiście siłownie się sprawdzają, jest to fajny pomysł. Jedna siłownia powstała w parku, druga na Podlasiu. Koszt jednej w projekcie, na który mieszkańcy oddawali głosy, to 30 000 złotych, koszt drugiej 32 000 złotych. W sumie razem 62 000. A jak przeliczyłem te wszystkie kwoty, Panie Burmistrzu, to z tego wszystkiego zostało oszczędności 21 000 złotych. Z tych 62 000 złotych zostało 21 000 złotych, z tych projektów. I tak się trochę dziwię, że mija 86 dni a Pan Burmistrz nikogo o tym nie informuje. Pan zaraz pewnie powie, że tam gdzieś w sprawozdaniu Pan to umieści i tak dalej, ale z tymi sprawozdaniami to jest tak, jak ja to widzę, jak oglądam te wszystkie paragrafy, działy, to tak jakby wrzucić igłę w stóg siana i powiedzieć: Ona tam jest, tylko se ją znajdź. To tak trochę niezręcznie to wygląda, bo ja będę składał wniosek, ale to wygląda mi na coś takiego, Panie Burmistrzu, to jest budżet obywatelski, miało być przeznaczone 62 000 na te 2 siłownie. Zostały zrobione za dużo mniej, 21 000 oszczędności. A jak ja chodzę po jednej i po drugiej siłowni, sobie ćwiczę i słyszę: Szkoda, że nie ma tego, przydałoby się jeszcze to, szkoda, że nie ma tego. Jest 21 000, które miało być przeznaczone na ten budżet obywatelski i niech ono zostanie przeznaczone do samego końca. Bo to wygląda tak, jakby mi, mnie sąsiad poprosił o to, żebym zrobił mu zakupy, dał mi pewną kwotę pieniędzy, ja idę robię mu zakupy z listy a jak zostaną oszczędności, to ja sobie chowam do kieszeni. Sąsiad jest zadowolony, bo ma te zakupy, które chciał, za tą samą kwotę, ale czy to jest etyczne? Myślę, że nie. Ja w związku z tym proponuję i to jest mój wniosek, aby te pieniądze wróciły na cel przeznaczenia. I tak mianowicie na siłownię w parku przeznaczyć 11 000 na dodatkowe urządzenia. Ustawić 2 biegacze, to jest koszt 4 428, wahadło, twister, słup nośny to jest koszt 3 235, wiosło to jest koszt 2 029. Razem to będzie 9 692 złote, reszta to koszty dodatkowe. Na Podlasiu za 10 000 złotych, 2 narciarze – koszt 5 160, motyl – koszt 2 829 i wygodna ławka – to jest koszt 738. Reszta zostaje, bo to jest całkowity koszt 8 727, reszta to koszta dodatkowe, tak, które tam wynikną. I Panie Burmistrzu, i to będzie tak zamknięty ten budżet obywatelski, ale ja się obawiam, ja będę pisał jeszcze wnioski, że nie tylko przy tym budżecie Pan oszczędził i gdzieś tam te pieniądze zostały. Ja nie mówię, że Pan je zabrał, tylko gdzieś je budżet przemielił. A jeżeli mieszkańcy głosują i wiedzą, jak z nimi rozmawiam, oni się cieszą, mówią: Ale to wszystko jest drogie, to kosztuje 32 000 a ta tu 30 000. I mówią jeszcze: Jaki Pan nasz Burmistrz jest dobry. Ja takie opinie słyszę, że to Pan Burmistrz nam to zrobił ten plac zabaw, te siłownie. A to nie jest tak, drodzy mieszkańcy. To jest z budżetu obywatelskiego i tego powinniśmy się trzymać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Borkowski, jak dobrze pamiętam, Pan tutaj do mnie apeluje, ja myślę, że ten apel jest potrzebny nam wszystkim, ale jednocześnie używa Pan przykładu sąsiada na zakupach i sugeruje Pan, że co, że ja z Panią Skarbnik zabrałem pieniądze, które nie zostały wydane na siłownię na świeżym powietrzu? No jest to niepoważne trochę. Natomiast jeśli chodzi o same te siłownie... No Panie radny, powiedział Pan to, co powiedział. Ja słyszałem, wszyscy słyszeli i telewidzowie słyszeli też no.

Natomiast jeszcze się ustosunkuję do Pana propozycji jeżeli chodzi o te siłownie na świeżym powietrzu. My jak ogłaszamy przetarg na realizację tego przedsięwzięcia, to my nie wiemy, ile to będzie kosztowało. Oferty były różne i rozdźwięk między cenami poszczególnych oferentów był też naprawdę duży, proszę mi wierzyć. Potem, po realizacji tego my jeszcze dodatkowo zrobiliśmy pewne rozpoznanie i to, co w ramach prawa o zamówieniach publicznych było możliwe, jeżeli chodzi o zamówienie, zrobiliśmy. I na tych placach, na jednym i drugim zostały zamontowane dodatkowe urządzenia. Natomiast inaczej tych pieniędzy nie możemy wykorzystać i przecież te pieniądze nie zginęły. Te pieniądze są w budżecie i na pewno też zostaną dobrze wykorzystane.

Proszę zrozumieć, że obowiązuje tutaj ustawa o zamówieniach publicznych. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres zamówienia został rozszerzony w takim zakresie, w jakim prawo o zamówieniach publicznych pozwala. Gdyby można było więcej, to byśmy więcej kupili. Może te doświadczenia tegoroczne wykorzystamy w przyszłym roku i od razu w zamówieniach zamówimy więcej i będzie siłownia na osiedlu Mazury będzie przez to atrakcyjniejsza od tych zrealizowanych w tym roku.

 

Nr 16. zorganizować dodatkowy kurs autobusów MPK w stronę ul. Celnej

Prośba mieszkańców ulicy Celna, aby rozszerzyć dojazd autobusów. Tam jedzie 1 autobus 7:20, aby jeszcze jeden tam puścić, który by tych ludzi, jeżeli jadą na zakupy, dowiózł z powrotem. Koszt, jak mówiłem wcześniej, około 1 000 złotych, więc to niewiele. Myślę, że ten okres zimowy przede wszystkim, bo to pod tym kątem ta prośba została skierowana.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – O ulicy Celnej już mówiłem, że to będzie związane z planem gospodarki leśnej, niezależnie od tego, gdzie my w swojej uchwale tą Celną wpiszemy, to jeżeli będzie taka sytuacja, że Lasy Państwowe dołożą 50 % do modernizacji tej ulicy Celnej, to oczywiście będziemy ją robili. Ja jestem, że tak powiem, dobrej myśli, bo w jakiś sposób wstępne deklaracje ze strony ze strony Lasów Państwowych w tym są, bo oni przyjęli do wiadomości tą naszą deklarację, że opracujemy w przyszłym roku dokumentację techniczną z takim założeniem, że przy wsparciu ze strony Lasów Państwowych tą inwestycję zrealizujemy. Jest to inwestycja bardzo ważna, nie tylko dla mieszkańców ulicy Celnej, ale myślę, że dla nas wszystkich, dlatego że połączenie ulicy Celnej z ulicą Dowgirda dla tej części miasta jest kapitalnym rozwiązaniem, Wierzę w to, że w końcu to zrobimy.

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 16

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 16a

 

Nr 17. wstawić ławkę przy nowo wybudowanym chodniku przy Policji

Druga delikatna prośba o umiejscowienie ławeczki przy nowo wybudowanym tutaj chodniku przy Policji. Już może tak na wiosnę bardziej, ale... Była obietnica? No nie wiem, ale byłem o to poproszony na tym nowo wybudowanym chodniku.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ławka przy Policji, nie wiem, mam taką prośbę do Pana radnego, żeby tam wskazał miejsce. Bo ja rozumiem, że jest to na podstawie jakichś rozmów z mieszkańcami i jakieś sugestie są. Wiemy, gdzie ta ławka ma być, tak? Jeżeli mamy ławkę na miejscu w garażu, to można ją postawić jak najszybciej. Ja tylko ubolewam nad tym, że musimy stawiać takie ciężkie betonowe ławki, ale to jest największa gwarancja, że one tam będą stały.

 

Nr 18. zorganizować wieczory filmowe w amfiteatrze miejskim

I Panie Burmistrzu, jeszcze może warto by było ożywić ten nasz amfiteatr czymś takim, jak wieczory filmowe. To też jest pomysł mieszkańców miasta zorganizować w weekendy w okresie, kiedy jest w miarę ciepło. Repertuar to tam do uzgodnienia. Warto by było to rozważyć, żeby ten amfiteatr żył. Został na coś tam zrobiony, tak, nie tylko na Festyn czy tam Rockowisko i później stoi pusty. On by odżył. Mieszkańcy może wieczorami by się bardziej integrowali. Proszę to przemyśleć.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Amfiteatr – wieczory filmowe. Bardzo ciekawa inicjatywa. Kiedyś nawet takie prezentacje miały tutaj miejsce. Spróbujemy się jakby skontaktować z firmami, które się tym zajmują, bo to wszystko zależy od pieniędzy. Nie wiem, jak to robić, czy stawiać jakieś bariery i robić to za biletowaniem? A jeżeli nie byłoby to drogie, to najlepiej byłoby wykupić ileś tam emisji tych filmów w skali roku, zapłacić z kasy miejskiej i wtedy niech przychodzą wszyscy chętni. Ale ja nie odpowiem w tej chwili, bo nie wiem, ile by to kosztowało. Tutaj Pani Ela zapisze, ja to sprawdzę. Ale bardzo dziękuję za dobry pomysł.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki:

Nr 19. zorganizować na terenie miasta Hajnówka zajęcia dla dzieci autystycznych które nie są objęte opieką Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, zacznę może od takiego wniosku, który niekoniecznie dzisiaj jeszcze dotyczy zadań gminy miejskiej, ale już tłumaczę, o co chodzi. Zajęcia dla dzieci autystycznych świadczone dla chętnych z obszaru całego powiatu dla dzieci autystycznych nieobjętych opieką Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, są takie. I te świadczenia, te świadczenia są dzieciom autystycznym bardzo potrzebne. Jest grupa rodziców, którzy wożą swoje dzieci do Białegostoku na takie zajęcia, ponieważ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy no nie jest zainteresowany dziećmi, które do niego nie są przypisane i to jak gdyby też należy zrozumieć, prawda, bo dzieciaki te na co dzień mieszkają w swoich domach rodzinnych, tak, rodzice chcą mieć je blisko szkoły, do których chodzą, też już przyzwyczaiły się do obecności tych dzieci w swojej przestrzeni, natomiast dojazdy do Białegostoku ograniczają możliwości. Powiem Państwu, że uczestniczenie w zajęciach z terapii sensorycznej to jest koszt około 90 złotych za godzinę. Czasami dziecku takiemu są potrzebne 2-3 zajęcia w tygodniu. I teraz mnożenie tego, koszt wyjazdu do Białegostoku, wiadomo, potęguje wydatki. Częściowo te różne koszty są zwracane, więc gdybyśmy my jako miasto na bazie tej, którą mamy, szkoły chociażby z oddziałami integracyjnymi, tak, to oczywiście, trzeba wszystkie za i przeciw tam obliczyć, zobaczyć też, ile by wynosiło na przykład skierowanie nauczyciela na studia podyplomowe, żeby mógł podjąć zadania, w przyszłości zadania terapeuty, ale proszę Państwa to też, ja wiem, że w takich kategoriach może źle to będzie brzmiało, ale dla miasta pewien zysk, tak? Dla rodziców tych ulga, bo nie muszą gonić do Białegostoku, a pieniądze te, które są przeznaczone na te zajęcia, zostawałyby wtedy tutaj w Hajnówce. Zajęcia, proszę Państwa, trening umiejętności społecznych to jest 550 złotych za 10 godzin, czyli 55 złotych za godzinę płaci się i to też są zajęcia, które się odbywają w cyklu takim po 2-3 w tygodniu, więc zainteresowanie jest. Mamy w poszczególnych gminach powiatu takie dzieci. Może warto by było tutaj się skłonić. Ta baza, którą mamy w Szkole Nr 2, myślę, że ona mogłaby stanowić taki dobry start do realizowania tego zadania. Jak mówię, ja wiem, że to nie jest nasze zadanie, ale jeżeli możemy przyjść komuś z pomocą w taki sposób, to przyjdźmy. Mamy w tym roku takie szczególne nastawienie na wolontariat, tak, czyli na działalność dobroczynną. Popatrzmy, może właśnie, może w taki sposób rozpoczniemy jakiś nowy etap też naszego rozwoju, tak? Później może to będzie też odskocznia do tego, żeby stworzyć nauczanie w szkole średniej dla dzieci, dla dzieci z dysfunkcjami?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Łabędzki podnosi temat dzieci autystycznych no. Słusznie Pan tutaj zwraca uwagę na to, że jest to generalnie zadanie powiatu. Ja w tej chwili Panu nie odpowiem, bo ja za mało wiem. Ja nie znam szczegółów, muszę zobaczyć, na czym by to polegało, ile by to kosztowało. Pan mówi, że 90 złotych za godzinę. Pytanie teraz, czy mieszkańcy z Hajnówki, jak jadą do Białegostoku, to płacą za tą godzinę? Aha, to w takim byłaby sprawa tylko organizacji zajęć na miejscu, natomiast za same zajęcia rodzice by zapłacili. A więc jest to sprawa tak naprawdę tylko przygotowania i przeszkolenia nauczycieli. Jeżeli ja będę wiedział, ile to będzie kosztowało, nie wydaje mi się, żeby to były takie wielkie pieniądze. Z tego, co Pan mówił, wynika że w tym ośrodku powiatowym nie ma osób przeszkolonych... Nie powiem dzisiaj, ale zastanowię się, bo jeżeli jest to sprawa przeszkolenia chętnych nauczycieli i zabezpieczenia miejsca na prowadzenie tych zajęć, to nie wydaje mi się, żeby to było problemem... To może tutaj ja poproszę dyrektorów, żeby się zorientowali dokładnie, ile kosztuje szkolenie i ile trwa.

 

Nr 20. dot. propozycji zagospodarowania działki miejskiej przy ul. 3 Maja naprzeciwko Parku Wodnego oraz ew. działki przy ul. Dowgirda – radny proponuje, by przy udziale lokalnych przedsiębiorców zorganizować tam przykładowo stoiska z produktami regionalnymi, muzeum meblarstwa lub przemysłu drzewnego, muszlę koncertową, przestrzeń edukacyjną dla dzieci, restaurację

Druga rzecz także dotyczy inwestycji. Tutaj, Panie Burmistrzu, nie wiem, czy na bazie na przykład propozycji konsorcjum przedsiębiorców lokalnych naszych hajnowskich zrobić to, ale mamy ten plac, tą działkę tutaj na ulicy 3 Maja. To jest tam hektar z kawałkiem. Tak przychodzi mi do głowy, czy może nie czekajmy, tak, na inwestora, który się albo zdarzy, albo nie zdarzy. Może spróbujmy właśnie zainteresować naszych przedsiębiorców. Zróbmy tam to, czego w Hajnówce w ocenie turystów brakuje. I to naprawdę, w tym roku miałem bardzo dużą, dużo gości, którzy zwracali uwagę: Nie macie stoisk z produktami regionalnymi typu żywność, ale także wytwórstwo, różne, prawda, ręczne, tak? Czegoś takiego nie ma u was. Zróbcie to, bo to zatrzyma ludzi jadących do Białowieży u was. Przenieśmy część straganów z Białowieży do Hajnówki. Ale musimy im jak gdyby zrobić zaplecze. To jest miejsce przy drodze, którą turyści jadą do Białowieży. Zatrzymajmy trochę gotówki tutaj u nas w taki sposób. Żeby ich zatrzymać, to oczywiście same stoiska nie wystarczą, tak? Więc potrzebne są jakieś atrakcje. Mówiliśmy niedawno o tym, że może to muzeum meblarstwa czy też muzeum przemysłu drzewnego, ale zróbmy to w taki atrakcyjny sposób, żeby ludzie chcieli się zatrzymać, nie tylko, żeby pooglądać. Może po to, żeby zrobić sobie z przygotowanych drewnianych elementów taką metodą ciesielską takie najprostsze meble, tak, stołek, stolik, nie wiem, szafeczkę, tak? Ale coś takiego, co zatrzyma na przykład mężczyzn, którzy tam na oczach dzieci skonstruują takie, taki mebelek, tak, i pokażą, że tata to gość, nie, potrafi takie rzeczy zrobić. Tych zresztą pomysłów można tutaj mnożyć. Ja jestem gotów naprawdę usiąść na spokojnie i taką, i takich przykładów podać o wiele więcej. Miałem też w tym roku na wakacjach przyjemność gościć chór, który był w Hajnówce przejazdem. Oczywiście, zwiedził Sobór, ale pojechał do Białowieży, tak? A chór na przykład był gotowy do tego, żeby wystąpić dla jakiejś takiej przygodnej publiczności zupełnie za darmo. Bardzo dobry, utytułowany chór. Może w tym miejscu udałoby się zrobić taką małą muszlę, nie amfiteatr, tylko taką małą muszlę, w której okazjonalnie, tak, ktoś przyjeżdża, daje koncert, może muzycy, którzy wędrują przez Hajnówkę a grają na instrumentach czy śpiewają na ulicach. Mieliśmy też kilku w tym roku takich, którzy w Hajnówce szukali dla siebie takiego miejsca. Może to by była okazja, tak? Oni może coś tam do kapelusza zbiorą przy okazji, ale byłoby to też, co przykuwałoby uwagę. Można by było postawić telebim, tak, oprócz tego, że byłaby to przestrzeń reklamowa dla przedsiębiorców, byłaby tam też informacja, że nie wiem, za pół godziny wystąpi chór taki i taki, prawda, bo jest akurat przejazdem w Hajnówce, nic za to nie chce, po prostu chcą sobie poćwiczyć. Niech ćwiczą w takim miejscu, prawda? Co jeszcze przychodzi mi do głowy? Tak szybko rzucam. Nie mamy takiej przestrzeni edukacyjnej, którą moglibyśmy zrobić, na przykład przy udziale Politechniki Białostockiej zrobienie miejsca edukacyjnego, tak, w którym takie podstawowe na przykład eksperymenty z zakresu fizyki można by było przeprowadzić, jakaś pochylnia, dźwignia, wahadło. Takie rzeczy możemy zrobić, uatrakcyjnić to jakąś formą, nie wiem, postaci z bajek, tak, które tam służą. Wtedy mogłoby też korzystać na tym nasze szkoły. Zwracam uwagę, nowa podstawa programowa rozszerzy edukację, także z zakresu nauk ścisłych. Można by było tam takie podstawowe eksperymenty dzieciakom pokazywać naszym a jednocześnie rozpropagować to, niech przyjeżdżają dzieciaki także z innych szkół, niech nauczyciele mają okazję im pokazać te różne rzeczy. Może jakaś restauracja, tak? Już mamy kilka regionalnych, może wreszcie doczekamy się restauracji staropolskiej także? No nie wiem, tutaj jak gdyby chodzi o zagospodarowanie tego terenu. Jeżeli byśmy się nie zmieścili na tym jednym terenie, no to możemy jeszcze kawałek z tego terenu na Dowgirda spożytkować. To tak jak mówię, jestem gotów usiąść i spokojnie na ten temat rozmawiać, co możemy tam zrobić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Aha, zaraz, jeszcze tam wcześniej Pan radny Łabędzki podnosił temat tej działki naprzeciwko Parku Wodnego. Ja nie muszę nikomu z tu obecnych mówić, że jest to najatrakcyjniejsza działka w mieście. My już ogłaszaliśmy przetarg, to jest 1 300 000 złotych i tutaj nie będzie żadnego obniżania ceny. Ja się zgodzę tu w pełni z Panem radnym, że jest to miejsce na coś szczególnego – miejsce i naprzeciwko Parku Wodnego, i przy drodze do Białowieży. Ja się tylko zastanawiam nad tym, jak zabezpieczyć nasze interesy, żeby tam powstało coś, co chcemy. Marzyłoby się, żeby była fajna restauracja z hotelem, z kręgielnią i tak dalej, bo to jest miejsce wymarzone. I tego typu inwestora szukamy.

 

Nr 21. czy w zasobach mieszkaniowych ZGM będą montowane podzielniki ciepła?

Mieszkańcy zasobów komunalnych pytają, bo pracownicy ZGM-u jakąś tam puścili informację, że będą montowane podzielniki ciepła na kaloryferach takie wzorem Spółdzielni Mieszkaniowej. Podejrzewam, że dzisiaj ten temat jeszcze padnie jeszcze i będzie mowa też o tym, czy te podzielniki to jest dobry pomysł? Ja tutaj zastrzegam, że jest już orzecznictwo i może żeby no, jeżeli to nie jest jakaś rzecz postanowiona, to żeby wymyślić jakiś inny sposób.

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 21

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 21a

 

Nr 22. podciąć gałęzie na drzewach w ul. Piłsudskiego

Mieszkańcy Piłsudskiego, tego osiedla, którego jestem przedstawicielem, mówią o ciągle wiszących gałęziach na drzewach przy ulicy Piłsudskiego, które już nie stanowią części integralnej drzewa, tylko stanowią generalnie zagrożenie dla przechodniów. Teraz liście spadną, te gałęzie znowu będą lepiej widoczne. Może zgłosić to do Zarządu Dróg, żeby uporządkować tę sprawę?

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 22

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 22a

 

Nr 23. wykonać dodatkowy dojazd na osiedle wysokości ul. 3 Maja 56

Panie Burmistrzu, wrócę do ulicy 3 Maja 56. To jest ten blok tutaj obok naszego przedszkola i obok Leśniczanki. Tam jest możliwość przy udziale miejskiego kawałka gruntu zrobienia takiego dodatkowego wjazdu przed ten blok. Ja już o tym mówiłem. Mieszkańcy już też szturmowali Spółdzielnię Mieszkaniową w tym względzie. Znowu to się odwlekło. My jesteśmy chociażby z tego powodu winni to mieszkańcom, że 2 razy dziennie blokujemy całkowicie możliwość wjazdu i wyjazdu spod tego bloku. To są godziny, kiedy rodzice przywożą dzieci do przedszkola i zabierają. Jeżeli my tam swojego parkingu nie mamy, tylko naprawdę blokujemy, proszę sobie wyobrazić, co zrobi karetka, co zrobi Straż Pożarna, kiedy będzie trzeba interweniować w sytuacji zagrożenia? Ten temat się wałkuje. Tam chodzi o to, żeby po prostu zrobić przejazd z innej strony. Już tam nie chodzi o jakieś miejsca postojowe czy parkingowe, ale po prostu żeby tam był swobodny wjazd, żeby udrożnić ten ruch wokół tego bloku.

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 23

 

Nr 24. w mieście brakuje lokali socjalnych, lokal socjalny na ul. A. Krajowej 14 prowadzony jest na koszt mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej

Dotknę takiej wrażliwej sprawy, proszę Państwa, ale myślę, że też czas na to, bo wiem, że już jakaś korespondencja mailowa kwitła na ten temat. Mieliśmy ostatnio przypadek eksmisji opisany w gazecie. Ja rozumiem, że dotyczyło to osoby eksponowanej, stąd pewnie zainteresowanie mediów, tak, tą eksmisją. Oczywiście, media nie zainteresują się jakąś eksmisją jakiejś tam Pani Zosi, tak, którą eksmitowano podczas jej pobytu w szpitalu na przykład. To już nie jest taki nośny temat, prawda, taka osoba, która tam nie jest nikim społecznie ważnym. Natomiast, proszę Państwa, apeluję tutaj. Skoro inne apele się pojawiły w związku z tą sprawą, to ja też apeluję. Państwo radni, widzimy, tak, że brakuje miastu lokali socjalnych i tymczasowych, do których miasto jest zobowiązane, żeby je posiadać. Ta eksmisja miała też taki trudny charakter, ponieważ nie była przeprowadzona do takiego lokalu z prawdziwego zdarzenia. Spółdzielnia Mieszkaniowa na koszt mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzi taki lokal na Armii Krajowej 14, ale to my jako mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej jesteśmy obciążeni tym lokalem, jego ogrzewaniem, opłatami zań. Spółdzielnia mogłaby spokojnie zrobić tam lokale komercyjne, wynająć to, mieć zysk, obniżyć koszty utrzymania mieszkań a my musimy utrzymywać lokale, które powinny być tam naprawdę na utrzymaniu miasta. Ja o tym mówię już od jakiegoś czasu. Zróbmy, nich ta sytuacja będzie przyczynkiem do tego, żeby faktycznie w przyszłym roku zaczniemy myśleć o tych lokalach, znaczy myśleć, myślę, że czas na myślenie się kończy, że trzeba te mieszkania po prostu zorganizować tak, żeby te eksmisje miały też jakiś ludzki charakter, bo one będą, tak? Czy tak, czy inaczej, one będą, bo tej sytuacji nie unikniemy. Ale zróbmy tak, żeby one, żeby te eksmisje odbywały się przynajmniej w jakichś takich ogólnoludzkich warunkach, tak? Żeby to nie było łatanie dziury, tak? Że tutaj przeniesiemy, tu utkamy tam gdzieś jeszcze taką osobę.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Mieszkania socjalne. Na etapie końcowym jest już opracowanie dokumentacji technicznej na dodatkowych 6 mieszkań socjalnych przy ulicy Bohaterów Warszawy albo Bohaterów Westerplatte... Westerplatte. I w tym roku będzie już dokumentacja, myślę uzyskamy pozwolenie na budowę i zrobimy wszystko, żeby co najmniej, przynajmniej rozpocząć budowę w przyszłym roku. Postaramy się właśnie do końca marca złożyć wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego na uzyskanie 30 % dotacji do budowania mieszkań socjalnych.

 

Nr 25. dot. Narodowego Czytania „Quo Vadis” H. Sienkiewicza – apel, by podczas tego typu uroczystości używany był tylko i wyłącznie język polski

I Panie Burmistrzu, do Pana taki apel, chociaż mam taką nadzieję, że może ktoś u Pana już był w tej sprawie, albo dzwonił przynajmniej. Jest to też może, proszę Państwa, nie chciałbym być źle zrozumiany i bardzo proszę nie przypisywać mi tutaj intencji, których nie mam, ale była dosyć duża grupa mieszkańców, która 3 września w czasie czytania, Narodowego Czytania książki Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis” usłyszała fragment czytany w innym języku. Proszę Państwa, nie stawiajmy naprawdę świata na głowie. Tutaj już nie chodzi o jakieś tolerancje czy jej brak, tylko idea, ja tutaj zacytuję, idea narodowego dnia, tego Narodowego Czytania jest taka: „Kultywowanie tradycji i wartości największego skarbu naszej kultury narodowej, jakim jest język polski.” Tak to brzmi. I ja mówię, ja wiem, że no może to być jakoś tam negatywnie odebrane, ale wczoraj też miałem okazję rozmawiać ze studentką, która pisze temat pracę na temat tutaj stosunków wzajemnych, tak, polsko-białoruskich, i ona też zauważyła, tak, że to może nie było koniecznie stosowne. To może nie jest ten walor, który powinniśmy tutaj na siłę akurat wetknąć w to, tak? To zróbmy, naprawdę, zróbmy tydzień później dzień czytania lektur polskich po białorusku, w przekładzie białoruskim. Jestem gotów przyłączyć się i przeczytać taki fragment, naprawdę. Ale jak gdyby jak mamy jedną okazję, to nie próbujmy łączyć jej z drugą. I to chyba będzie na razie tyle.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No nie wiem, ze względów zdrowotnych nie mogłem uczestniczyć w Narodowym Czytaniu, nie wiem, jak to wyglądało, ale jeżeli tak jak było, pewnie tak było. Jest to rzeczywiście chyba nietakt i w przyszłości tego unikniemy.

 

Alicja Chaniło:

Nr 26. rozważyć możliwość zainstalowania progu zwalniającego w ul. Kołodzieja przed skrzyżowaniem z ul. Westerplatte

wniosek złożony na piśmie – cyt.:

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zainstalowania progu zwalniającego na ul. W. Kołodzieja przed skrzyżowaniem z ul. Boh. Westerplatte. Mieszkańcy w/w ulic informują, iż ograniczona widoczność przy wyjeździe z ul. Boh. Westerplatte oraz nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości stwarzają duże zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu. W związku z powyższym proszę o pilne rozwiązanie opisanego przeze mnie problemu.”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Chaniło – Kołodzieja. Jeżeli nie będzie tam, Pan Zastępca zapisuje, jeżeli nie będzie tam przeszkód jeżeli chodzi o prawo ruchu drogowego, to ja nie widzę przeszkód, żeby ten próg zwalniający tam zrobić, chociaż powiem szczerze, nie zawsze te regulacje prawa ruchu drogowego mi się podobają, no bo według mnie nic by się nie stało, jakby taki próg zwalniający był bliżej skrzyżowania, a nie daleko, bo tak naprawdę ktoś zwolni ileś tam metrów przed skrzyżowaniem, ale jak zechce, to od tego progu do skrzyżowania zdąży się znowu rozpędzić, nie? Także zobaczymy.

 

Nr 27. ustawić toi-toi między dwoma rynkami

Następny wniosek, tu już w imieniu mieszkańców miasta. Ci, którzy, szczególnie chodzi o 1 dzień w tygodniu, o środę, jest problem, żeby można było tam gdzieś ustawić toi-toi-a, chociaż jednego, bo dlatego że są między jednym a drugim ryneczkiem, bo dlatego że są problemy. I także jeżeli by była taka możliwość, to bardzo proszę.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Proszę zapisać to. Ja nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, jak tam jest. Jeżeli mamy tam nasz kawałek gruntu, na którym można będzie postawić toi-toi-a, no to mówię, jeżeli jest gdzieś nasz kawałek gruntu miejski. I to taki kawałek, do którego może potem dojechać samochód, żeby tego toi-toi-a wymyć i opróżnić.

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 27

 

Nr 28. przeczyścić studzienki w ulicy Kleszczelowskiej

I trzeci wniosek, w imieniu mieszkańców ulicy Kleszczelowskiej, żeby tam można było przeczyścić te studzienki, bo w razie tych takich olbrzymich deszczów to niestety, tam nie można w ogóle przejechać, żeby można było cokolwiek tam zrobić. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Kleszczelowska – studzienki zapisane, wyczyścimy.

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 28

 

Jan Giermanowicz:

Nr 29. na jakim etapie jest realizacja monitoringu miejskiego?

Pierwsza to, Panie Burmistrzu, trochę w obliczu dzisiaj gości z Komendy Powiatowej Policji, to czułem taki dyskomfort, co prawda nie ma tego komendanta, dla którego obiecaliśmy w dniu 22 maja 2012 roku monitoring miejski, no ale obietnica została, myślę, że ona jest aktualna, na jakimś etapie jesteśmy i przez te 4,5 roku chciałbym wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy? Jeśli chodzi monitoring miejski, uważam za w dalszym ciągu za zasadne, żeby taki w mieście funkcjonował.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Teraz tak, jeżeli chodzi o Armii Krajowej monitoring. Ja w tej chwili Panu nie odpowiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Ocenimy to, jeżeli jest, myślę, że jest tak, jak Pan mówi, jest tak duża ilość zdarzeń. Nad tym monitoringiem my pracujemy. Wspominał o tym Pan Przewodniczący Giermanowicz. Wierzę w to, że w końcu ten temat zrealizujemy i wtedy postaramy się w tym ogólnomiejskim monitoringu ująć również ulicę Armii Krajowej.

Panie Przewodniczący, myślę, że w sprawie monitoringu odpowiedziałem. Szczegółowo się zajmuje Sekretarz, ale dzisiaj go nie widzę. Jeżeli można, to udzielimy odpowiedzi na piśmie, bo on więcej wie na to.

 

Nr 30. skomunikować główne trasy ścieżek rowerowych Bielsk, Białowieża, Białystok, Kleszczele

I na bazie informacji, które dotyczyły naszych mieszkańców, a były, ci mieszkańcy byli, że tak powiem, poszkodowani w kolizjach drogowych, w tak zwanych kolizjach z udziałem rowerów. Było tego lata kilka takich zdarzeń i dość poważnych. Co prawda, ostatecznie nie tragicznych, ale jeśli chodzi o skutki śmiertelne, ale poważna utrata zdrowia i wiem, że też są w planie, jeśli chodzi o wykonanie dokumentacji ścieżek rowerowych w naszym mieście, ale chciałbym zaapelować, żeby to był priorytet na 17 rok, żeby te główne trasy skomunikować kierunek Bielsk, Białowieża, Białystok i Warszawska nasza wylotówka na Kleszczele, bo w tej chwili jak się przyjrzałem na mapie, to nie ma możliwości rowerem bezpiecznie przez ścieżki, za pośrednictwem ścieżek przejechać z jednej, znaczy z jednego wylotu, z jednego wjazdu do, na wylot po drugiej stronie miasta.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ścieżki rowerowe, mamy w tej chwili stadium końcowe opracowania koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych na terenie całego naszego miasta i myślę, że spróbujemy tam, gdzie to będzie możliwe, przynajmniej jakiś kawałek ścieżki rowerowej w przyszłym roku zrobić. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że jest to trudne, ale dobrze byłoby, żeby co roku, tak jak to w tym roku miało miejsce na ulicy Dowgirda, przynajmniej po kilkadziesiąt kilkaset metrów tych ścieżek rowerowych robić, ale już zgodnie z tą koncepcją która będzie opracowana.

 

Janusz Puch:

Nr 31. zmodernizować sygnalizację świetlną na ul. Aleksego Zina oraz przejście dla pieszych

Teraz w imieniu mieszkańców miasta Hajnówki składam wniosek dotyczący zmodernizowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Aleksego Zina, przejście dla pieszych. Brak widocznej sygnalizacji świetlnej dla kierowców wjeżdżających na ulicę Zina z ulicy 3 Maja i Stefana Batorego powoduje zagrożenie wypadkowe dla kierowców, jak również dla pieszych. Sygnalizacja na tym przejściu jest widoczna tylko dla pieszych, natomiast kierowcy, którzy wyjeżdżają z ulicy 3 Maja, skręcając w prawo, po prostu nie mają widoczności świateł i się zdarza tak, że wjeżdża na zielonym, w tym samym czasie pieszy ma przejście też zielone i kierowca nie wie, co robić, czy jechać, czy stać, czy się zatrzymać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Janusz Puch, dużo było tam o ulicach. Ja to powiedziałem, myślę, że wszyscy akceptujemy takie rozwiązanie. Modernizacja przejścia, nie, nie, nie, instalacji świetlnej, nie wiem, jak tam jest, my to sprawdzimy. Ja nie potrafię powiedzieć w tej chwili... Ja też chodzę tędy, ale i samochodem jeżdżę, ale jakoś tak nie zwróciłem na to uwagi, zobaczymy. Zobaczymy przede wszystkim, ile by to kosztowało.

 

Nr 32. podciąć gałęzie drzew w ul. S. Batorego lub zamontować urządzenia odstraszające ptaki

Jak wszyscy Państwo wiedzą, mamy obecnie piękne centrum handlowe usytuowane przy ulicy Stefana Batorego. To są Galeria Hajnówka, Kaufland, Dom-Lux, Pawilon Meblowy, Galeria Leśna, Biedronka. I jak wszyscy Państwo wiedzą, bo chodzą, że znajduje się tam szereg drzew rosnących wzdłuż ulicy Stefana Batorego, na których to znalazły sobie miejsce, usadowiły się wrony i kawki. I te ptaki zanieczyszczają chodnik, ulicę, jak również teren. Tam czasami po prostu trudno przejść, żeby nie być ochlapanym. Dlatego wnioskuję o przycięcie konarów tych drew lub ewentualnie, jeżeli środowisko ochrony nie pozwoli, o założenie urządzeń odstraszających siadanie tych ptaków na drzewach.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Stefana Batorego – przycięcie drzew, Wystąpimy tu z wnioskiem do zarządcy, Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych, żeby zajął się tą sprawą. Oczywiście jeżeli przepisy ochrony środowiska pozwoliłyby na ogłowienie i przycięcie tych gałęzi, to byłoby najlepsze rozwiązanie. Tylko ja nie potrafię powiedzieć w tej chwili, czy prawo na to pozwala, Kiedyś można było a dzisiaj jest trudniej. A jak dzisiaj? Nie można. Ale trzeba jakoś pomyśleć, żeby to podciąć przynajmniej.

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 32

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 32a

 

Nr 33. wykonać parking przy kwiaciarni na ul. parkowej oraz połączyć chodnik na odcinku od kwiaciarni do ul. Parkowej 2

Jak również tutaj mam też na prośbę mieszkańców. Ulica Parkowa. Wykonać parking przy kwiaciarni, bo tam istnieje chodnik, ale na tym chodniku zawsze stoją samochody i po prostu piesi nie mogą przejść, muszą wychodzić na ulicę. I przy wykonywaniu tego chodnika, Panie Burmistrzu, proszę, żeby była zwrócona uwaga, żeby połączyć ten odcinek od kwiaciarni do Parkowej 2 wzdłuż ulicy. I to by zapewniłoby już spokojne, bezpieczne przejście dla pieszych od właśnie ulicy Parkowej do powiedzmy już tam w stronę ulicy Jakuba Kołasa.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Parking przy kwiaciarni. Ja myślę, że to nie jest wielka inwestycja. W tym roku chyba nie zdążymy tego zrobić, chociaż wszystkie inwestycje, ja o tym nie mówiłem, ale wszystkie zaplanowane inwestycje przebiegają jakby zgodnie z naszym planem i harmonogramem a może nawet i troszkę więcej zrobiliśmy. Mówił o tym Pan Dyrektor Tomaszuk. Ale tutaj jeżeli starczy czasu i pogoda dopisze, to nie jest to wielka praca. Możemy to spróbować nawet zrobić w tym roku.

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 33

 

Karol Marek Nieciecki:

Nr 34. zwrócić uwagę na regularny wywóz śmieci, szczególnie wielkogabarytowych z osiedli przy ul. Lipowej, 3 Maja i Reja

Przede wszystkim chciałbym ostatnio zwrócić uwagę na wywóz śmieci przez PUK na osiedlach tam, gdzie większość jest bloków, prawda? PUK widzę, że nie daje sobie rady. Już w sobotę te zbiorniki są pełne i naprawdę, jak ktoś mieszka vis-a-vis, to ciężko mu jest tam po prostu mieszkać i patrzeć na to, co się dzieje a także chciałbym zwrócić, prawda, uwagę na śmieci wielkogabarytowe. Często jest tak, ja nie wiem, może te, nie wiem, wersalki czy tapczany są podobne, ale ja widzę, one 2 i 3 tygodnie stoją. Po prostu nie wiem, jaki okres jest w tej chwili zabrania, ale bardzo prosiłbym zwrócić uwagę, żeby PUK się bardziej wyrabiał i na przykład jeżeli PUK przyjeżdża po śmieci te ogólne a tam, gdzie jest papier i makulatura, jest pełno i dookoła, prawda, już to wszystko fruwa, no to uważam, że nie wiem, za pół godziny, za godzinę powinno się to zabrać a to, nie wiem, czeka się do środy czy do tego dnia, kiedy akurat jest termin, żeby zabrać ten papier. No niestety, to nam nie ulepsza życia, dlatego bardzo proszę. To zarówno na Lipowej, jak i na 3 Maja, na Reja, prawda, na Piłsudskiego. Kiedyś mieszkańcy do mnie dzwonili w niedzielę, żeby przyjechać, zrobić zdjęcia, bo po prostu jest masakra. Tam właśnie przy tym bloku Armii Krajowej naprzeciwko Policji z tyłu no i rzeczywiście. I jeszcze jak przyjdzie kilku Panów, prawda, w bardzo dobrym humorze, to śmieci fruwają.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Wywóz śmieci – wystąpimy tutaj z monitem do PUK-u no z tym, że myślę, jeżeli chodzi o te gabarytowe, tak są określone terminy, kiedy są gabaryty zbierane. Niewykluczone, że mieszkańcy nie zwracają na to uwagi i za szybko wystawiają to no.

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 34

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 34a

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 34b

 

Nr 35. zaprosić na najbliższą sesję zarządców zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej

Wniosek chyba najważniejszy, jaki chciałbym dzisiaj złożyć, to zaproszenie na najbliższą sesję zarządców zasobów mieszkaniowych, zarówno ZGM-u, jak i Spółdzielni Mieszkaniowej w celu porównania kosztów, że tak powiem, eksploatacji, czystości osiedli, bezpieczeństwa na osiedlach, kontrola wywozu właśnie śmieci, to co przed chwilą mówiłem, oraz zwrócenia uwagi właśnie na to, co już tu koledzy mówili, ale jeszcze ja raz zwrócę, na eksmisję.

 

Nr 36. czy Pan Burmistrz otrzymuje informacje o ilości eksmisji przeprowadzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej?

I następny punkt, Czy Pan, Panie Burmistrzu, otrzymuje informacje o ilości eksmisji przeprowadzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej? Wiem, że taka informacja powinna być w Urzędzie Miasta, ponieważ są tam też osoby eksmitowane, którym przysługuje lokal mieszkalny. Jeśli tak, to bardzo proszę o taką informację na piśmie za okres 2010-2015. Jeśli taka informacja oczywiście jest, myślę, że powinna być, to proszę o taką informację.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili, ile tych eksmisji ze Spółdzielni Mieszkaniowej było, jakie informacje było 2010 roku, ale to sprawdzę i radnemu udzielimy na piśmie.

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 36

 

Nr 37. czy organizacje pozarządowe otrzymują z Urzędu Miasta informacje, w jaki sposób mogą uzyskać dofinansowanie pochodzące spoza Urzędu?

Teraz tu będę troszeczkę się powtarzał. Kolega Maciej Borkowski mówił troszeczkę o organizacjach pozarządowych. Ja mam takie pytanie. Czy organizacje pozarządowe dostają informacje z Urzędu Miasta na temat pewnych dofinansowań, pewnych tego, co można uzyskać nie tylko od Urzędu Miasta, prawda? Właśnie są te kluby sportowe, to jest ta Ochotnicza Straż Pożarna, to jest ta Orkiestra. Proszę Państwa, ostatnio w Urzędzie Wojewódzkim było bardzo ciekawe spotkanie na temat funduszu inicjatyw obywatelskich, gdzie można aplikować od 10 000 do 100 000 złotych. Nie jest to wcale takie trudne, by te pieniążki uzyskać, Trzeba po prostu tylko zapewnić pewne działanie od kwietnia do grudnia przyszłego roku, aby się, że tak powiem, ubiegać o te pieniądze. Jest, można na stronie internetowej sprawdzić – FIO 2017 – i wszystko tam można przeczytać. Jeszcze taki chyba działanie, o którym warto wspomnieć, to jest właśnie LGD. Myślę, że organizacje pozarządowe też mogłyby, prawda, aplikować tam o pieniążki. Tu kolega Łabędzki wspomniał o tym właśnie regionalnych potrawach. Wiem, że w planie działania, nie wiem, jakiej już w tej chwili organizacji, ale jest przewidziane takie działanie regionalne potrawy i że są na to środki. Trzeba po prostu w jakiś sposób może to skojarzyć. I ostatnie pytanie, czy Panie Burmistrzu, czy Urząd Miasta bierze udział w tym tegorocznym, ja myślę, że tak, w programie transgranicznym Polska – Białoruś – Ukraina? Jeśli tak, to na jakie cele chciałby Pan Burmistrz, żeby były przeznaczone pieniążki?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Informacje o możliwych dotacjach oczywiście, że takie informacje, które posiadamy, wszystkim zainteresowanym organizacjom przekazujemy. FIO, a więc ten Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest to stara forma wsparcia, szczególnie organizacji pozarządowych i różnych przedsięwzięć sportowych i kulturalnych, które one organizują i my takie informacje organizacjom udzielamy i zachęcamy, ale z aktywnością organizacji jest różnie. LGD – ja przypomnę tylko, że wcześniej my jako miasto do LGD nie należeliśmy, bo nie mogliśmy. Dopiero w tej perspektywie budżetowej to jest możliwe i jesteśmy członkami LGD, i przygotowujemy się oczywiście do tego, żeby z tych środków, które są zarezerwowane dla Lokalnych Grup Działania skorzystać. Prawda jest taka, że niektórych działań, szczególnie dotyczących form takiej aktywności opieki społecznej to generalnie my jako miasto mamy możliwości skorzystania, z tym, że zasady dofinansowania są takie, że przy posiadaniu planu rewitalizacji to wsparcie będzie o 10 % większe. W związku z tym my przygotowaliśmy się do tego, złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. W tym miesiącu albo najpóźniej w październiku wnioski zostaną rozpatrzone, ale wszystko wskazuje na to, że to dofinansowanie na opracowanie planu rewitalizacji w naszym mieście uzyskamy. To będą wyznaczone różne rejony w naszym mieście i został wyznaczony też tutaj ten rejon jakby centralny, łącznie z parkiem, z tym, budynkiem Forte. Mam nadzieję, że tu nic się nie zmieni i dyrekcja Forte ten budynek nam przekaże, ale również w ramach tego chcemy w inny sposób zagospodarować otoczenie tego ryneczku miejskiego, że tak powiem, i chcemy tutaj przygotować bardzo ładne, estetyczne, regionalne, architektonicznie ciekawe miejsca do handlu głównie artykułami lokalnymi, żeby nie było tu handlowania, nie wiem, butami, łopatami i tak dalej, tylko żeby były wyłącznie artykuły lokalnej produkcji. Oczywiście, też chcemy tutaj skorzystać ze środków z LGD. Wstępnie takie środki zostały zarezerwowane i kiedy tylko ogłoszone zostaną konkursy, przygotujemy stosowny projekt, żeby uzyskać dofinansowanie. Też odnośnie Polska – Białoruś – Ukraina. Jeszcze konkursy nie zostały ogłoszone, ale jest już właściwy czas do tego, żeby przygotowywać fiszki. My już umowy przedwstępne z naszymi partnerami z Białorusi mamy podpisane, to znaczy z Kamieńcem, z Prużanami i ze Świsłoczą mamy podpisane jako miasto, ale też mamy podpisane takie umowy jako Euroregion Puszcza Białowieska. Jeżeli chodzi o miasto, zamierzamy przygotować się w takich 6 różnych programach dotyczących między innymi inwestycji przy Domu Kultury z naszej strony, natomiast po stronie białoruskiej w rejonie prużańskim jest taki zabytkowy, barokowy kościół, kościół, który kiedyś był kościołem parafialnym polskiego poety Franciszka Karpińskiego. Tam też przy tym kościele jest jego grób. I w ramach tego projektu u nas byłaby modernizacja, rozbudowa Domu Kultury, natomiast po stronie białoruskiej byłaby zabezpieczenie, bo trudno tu mówić o odbudowie kościoła, bo to nie jest możliwe za takie pieniądze, ale jest przynajmniej remont, zabezpieczenie, postawienie nowego dachu i tak dalej. Jak będzie, nie wiem, zobaczymy. Kolejny projekt, który chcemy realizować w porozumieniu z Kamieńcem, to jest też kontynuacja inwestycji z zakresu, można powiedzieć, ochrony wód. My też mamy jeszcze trochę do zrobienia w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, to znaczy w naszym mieście, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną. Natomiast oni w Kamieńcu po swojej stronie, jak wiecie, z tego poprzedniego projektu zbudowali oczyszczalnię a teraz to jest naturalne, chcą rozbudowywać sieć kanalizacyjną. Kolejny projekt to jest projekt dotyczący u nas modernizacji stadionu i po stronie białoruskiej też podobna inwestycja. Jeszcze nie wiemy, który samorząd się na to zdecyduje. Również wszyscy pamiętamy, że w ramach innego projektu przygotowaliśmy tutaj koncepcję przebudowy naszego parku miejskiego i takie same plany zainteresowania ma Świsłocz, i tu z nimi taki program chcemy zrealizować. Myślę, że chyba wszystko powiedziałem. Natomiast jeżeli chodzi o Euroregion Puszcza Białowieska, planujemy złożenie 3 ciekawych projektów. One są różne. Jeden dotyczący bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie Puszczy Białowieskiej po jednej i po drugiej stronie granicy. On będzie dotyczył zakupów w sprzęt, a więc samochody bojowe pożarnicze i tak dalej po jednej i po drugiej stronie granicy. Tutaj podpisaliśmy już wstępne porozumienia z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Białymstoku i Komendatntów – jego odpowiedników – Komendantów Obwodowej Straży Pożarnej po stronie białoruskiej w Grodnie i w Brześciu. Drugi projekt, nad którym będziemy pracowali, to projekt dotyczący współpracy kulturalnej po jednej i po drugiej stronie granicy. Będą to różne przedsięwzięcia i sportowe, i kulturalne, ale tutaj też będzie taki panel inwestycyjny w tym projekcie założony, w ramach którego zechcemy kupić i po jednej, i po drugiej stronie granicy takie mobilne sceny. Wszystkie gminy z naszej strony są tym zainteresowane. Nam jako miastu też taka scena się przyda, bo czasami robimy imprezy plenerowe, nie wszystko jest w amfiteatrze i kiedy będziemy dysponowali taką sceną, będziemy mogli robić duże imprezy, chociażby przy okazji tego, co robimy wspólnie z Lasami Państwowymi. Wiecie już wszystkie te imprezy Półmaraton, Hajnowska Dwunastka, te Biegi Rodzinne, Puchar Polski Nordic Walking cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko tu w naszym regionie i na Podlasiu, ale w skali całego kraju. Marzy się nam, żeby w przyszłości i wspólnie z Lasami Państwowymi zrobić renowację, modernizację tego stadionu leśnego. Ogrodzić go, zabezpieczyć przed zwierzyną dziką, żeby można było tam kosić i dbać o to, i to jest wspaniałe miejsce na robienie różnych dużych imprez plenerowych na zakończenie chociażby tych dużych imprez sportowych i wtedy do wykorzystania byłaby ta scena. Partnerzy białoruscy też są zainteresowani wszyscy – i w Prużanach, i w Świsłoczy, i w Kamieńcu. Bo ja dodam, że te projekty Euroregionu Puszcza Białowieska są tak przygotowywane, żeby wszyscy partnerzy po jednej i po drugiej stronie granicy w tych projektach uczestniczyli i mieli szansę realizacji zadań na swoim terenie. I trzeci projekt też akceptowany przez wszystkich to jest zorganizowanie, przygotowanie sieci wypożyczalni rowerów. Bo jak wszyscy wiemy, wiele lat temu zostały wyznaczone, przygotowane ścieżki rowerowe po jednej i po drugiej stronie granicy. Po stronie białoruskiej oznakowania dokonano wykorzystując polskie znaki graficzne dla ścieżek rowerowych, bo tam takich doświadczeń nie było. I teraz marzy nam się, żeby zrobić takie wypożyczalnie, żeby one były i w Hajnówce, i w Narewce, i w Białowieży, we wszystkich naszych gminach i tak samo po stronie białoruskiej. Takie są plany. Ambitne, ja wiem, że są ambitne, ale nawet jeżeli nie wszystko wyjdzie, to wierzę w to, że dużo z tego wyjdzie.

 

Dot. pkt. 10. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2015 r. w zakresie zasad oraz procedur stosowanych przy sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek miejskich, stosowania kryteriów, sposobu oraz powoływania członków rad nadzorczych spółek miejskich:

Piotr Mironczuk:

Nr 38. dot. nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek miejskich

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Chcę dalej obstawać przy swoim, żeby Pan odniósł się do mojego pytania dotyczącego oceny komisji członków rady nadzorczej z Pana tytułu, czyli jakby ogólnie ujmując, chodzi naszych przedstawicieli miasta. Następnie może Pan by się odniósł do sytuacji, jakie kroki Pan podejmował przez okres rok czasu, gdy te straty narastały w spółce? Przecież to nie jest możliwością, żeby to się stało w ostatnim kwartale czy za miesiąc. To wszystko gromadziło się przez rok czasu. I czy Pan był informowany przez swoich tych, przez przedstawicieli rady nadzorczej? Czy Pan, który prowadzi naszą tą dokumentację? Nie wiem, na jakiej podstawie on czy tylko prowadzi i gromadzi te wszystkie te, czy on ma, musi Pana informować o zaistniałych nieprawidłowościach, względnie niedociągnięciach? W PEC-u. Chodzi tu, tu jest, powiedzmy, największa strata, gdzie ta strata 180 kilka tysięcy, jak podkreślam, niemożliwością było, żeby to się stało za miesiąc czy za dwa. I tutaj nie wiem, jak nadzór właścicielski jako właściciel. Czy nie analizuje Pan, że podzielić to nadzór formalny, nadzór formalny, nadzór finansowy i jakby to podzielić to i zaangażować więcej ludzi, zlecić jednemu referatowi to nadzór a finansowemu drugi. Czy Pan to wszystko sam potrafi objąć i po prostu do tego się przygotować? Bo jeśli podsumowując tą stratę, to mam wrażenie, że ktoś tu czegoś nie dopilnował.

Panie Burmistrzu, moje pytanie odnosiło się, czy Pan ma czas do czytania tych protokółów? Nie, czy Pan potrafi, tylko Pan ma czas? Bo względem niech Pan tutaj nie wprowadza opinii publicznej i tu nas obecnych w błąd. Po drugie, ja zadałem pytanie i to oczekuję, że Pan odniesie się do tego do meritum sprawy. Co Pan zrobił, żeby zapobiec tym stratom za rok 2015? I tutaj żadne przepisywania, żadne zaklinanie rzeczywistości Panu nic tu nie da, bo to są fakty. Jest strata i to jest napisane, prawda? Natomiast, natomiast jeszcze, powiedzmy, PEC wystąpił o podział działek, tak? Jeżeli wystawi na sprzedaż działkę, to co? Co zrobi, co my możemy zrobić w tym wypadku? Niech Pan wytłumaczy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Mironczuk pyta mnie, czy ja umiem czytać sprawozdania finanse. Bo ja tak to pytanie odbieram... Ale o to samo chodzi, Panie... Panie radny... Co jest, tak jak wspomniał Pan radny Puch, co jest najważniejsze? Mówimy o spółkach komunalnych, ale są to spółki prawa handlowego. Z samego założenia spółki prawa handlowego powinny pracować i dążyć do wypracowania zysku. Oczywiście się zgodzę z Panem Przewodniczącym, że w wypadku spółek komunalnych ten zysk nie jest głównym celem, ale celem głównym jest realizacja zadań o charakterze komunalnym. I w związku z tym to, że ja nie robię jakichś nasiadówek i rozliczania, to wcale nie znaczy, że ja na bieżąco nie monitoruję tego, co się w spółkach dzieje i nie analizuję wszystkich sprawozdań kwartalnych. Czy ja umiem te sprawozdania czytać? Panie radny, różne mam doświadczenie zawodowe, ale zaczynałem swoją pracę w banku i w dużej mierze moja praca w banku polegała właśnie na analizowaniu sprawozdań finansowych. Odchodziłem z banku jako starszy inspektor kredytowy. Czy to źle, czy to dobrze, nie wiem. Dzisiaj tutaj jestem i zapewniam Pana, że pewne doświadczenie mam. Niezależnie od tego, przez 4 lata kierowałem Spółdzielnią PSS Społem w Hajnówce w czasach trudnych, kiedy Spółdzielnia była traktowana tak, jak była traktowana, nie tylko nasza, w całym kraju to było, kiedy Spółdzielni się zabierało najlepsze lokalizacje, kiedy pracownicy Spółdzielni martwili się o to, co będzie jutro. I powiem Panu szczerze, jest to praktyczne doświadczenie jeżeli chodzi o zarządzanie gospodarką. Uważam, że każdy urzędnik, żeby przeszedł taką szkołę, to byłoby dobrze. Niestety, w naszej rzeczywistości jest tak, że bardzo często ci urzędnicy na różnych szczeblach nie mają większego pojęcia o tym, skąd się biorą pieniądze. I proszę nie mieć żalu do naszych spółek, że starają się stworzyć jak najwięcej miejsc pracy i te miejsca pracy przede wszystkim utrzymać. Oczywiście z Panem Przewodniczącym mamy różny pogląd co do art. 10 już tutaj wspomnianego. Jeżeli są wątpliwości, będzie taka potrzeba, w sytuacji sąd w przyszłości sąd to rozstrzygnie, nie będziemy mieli wątpliwości, bo do wyroku prawomocnego sądowego każdy się musi zastosować i również ja się zastosuję. Ale proszę przypomnieć sytuację sprzed lat, kiedy nie ja byłem Burmistrzem, ale kiedy Rada Miasta Hajnówki przekazała dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych te nieruchomości przejęte za podatki od Hamechu. Co miał robić Prezes PUK z tym? Miał patrzeć, jak to będzie niszczało? Nie, on określony majątek miasto mu powierzyło i on jako Prezes spółki komunalnej miał obowiązek zrobić wszystko, żeby ten majątek zagospodarować i dobrze go wykorzystywać. Jeżeli Pan Przewodniczący i inni uważają, że to jest złe, mają do tego prawo. Ja wcale tak nie uważam. Moje stanowisko w tej sprawie przedstawiłem już wielokrotnie i nie będę go powtarzał, bo ono się nie zmieniło. I ja, Panie Przewodniczący, nie przyłożę do tego ręki, żeby pogorszyć kondycję ekonomiczną PUK-u i żeby ileśdziesiąt osób straciło miejsce pracy. Bo miejsca pracy w naszych spółkach komunalnych, pomimo tego, że ktoś tutaj mówił, że nie dbamy o te stanowiska pracy, wydaje mi się, że są dobre, bezpieczne. Pracownicy pracują spokojnie, składki zusowskie są zapłacone, podatki są zapłacone. Ja bym życzył, żeby we wszystkich zakładach pracy tak było.

Czy ja umiem czytać te sprawozdania?... W części, w części... Staram się znaleźć czas na wszystko, chociaż powiem, że nie jest łatwo. Oprócz tego swojego doświadczenia bankowego, Panie radny, ukończyłem podyplomowe studium prawa podatkowego na Uniwersytecie w Białymstoku i podyplomowe studium europejskiej integracji gospodarczej, niezależnie od tego, że również wiele innych kursów, tak jak też kurs członków rad nadzorczych. Ja myślę, że trochę się nauczyłem... Ja Panu powiem, gdyby było więcej mrozu, to by nie było straty no... Panie Przewodniczący, ja spokojnie popatrzę na to wszystko, chociaż dużo pamiętam, ale nie mogę wszystkiego pamiętać, nie jestem chodzącą encyklopedią. Przygotuję Panu jeszcze dodatkową odpowiedź na piśmie, dobrze?

ODPOWIEDŹ na piśmie pod Nr 38


Data wytworzenia: 2016-11-08 11:40 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-11-08 11:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska