BIP UM Hajnówka

Wolne wnioski, zapytania z obrad XXII sesji Rady Miasta Hajnówka- 30 listopada 2016r.

Wolne wnioski, zapytania z obrad XXII sesji Rady Miasta Hajnówka- 30 listopada 2016r.

BRM.0003.8.2016

Wolne wnioski, zapytania z obrad XXII sesji,

która odbyła się 30 listopada 2016 r.

Wolne wnioski, zapytania:

Radny Sławomir Golonko

Nr 1. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja tutaj króciutko. Niedużo mamy tej zimy, parę dni, ale ulice na dzielnicy Placówka, konkretnie jeżeli chodzi o ulice od Miłkowskiego oraz od ulicy Białostockiej, na tych ulicach nie ma żadnych chodników i ludzie poruszają się po prostu po tych ulicach. Na razie tam nie było jeszcze nikogo, z żadnym, żeby piaskarką czy z czymś tam, żeby posypać to. Jest bardzo, bardzo ślisko. Dziękuję, to wszystko. To jeszcze w całej Hajnówce taki sam problem.

/do wypowiedzi odniósł się radny Sławomir Kulik pod Nr 23/

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Golonko zwraca się z prośbą o to, aby akcja generalnie zima miała lepszy przebieg. Przypomnę tylko, że u nas w mieście za te sprawy odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i zwrócę się do nich bezpośrednio, aby takich sytuacji nie było. Natomiast chcę Państwu też powiedzieć, że w dniu wczorajszym objeżdżałem całe miasto i było widać piaskarki przejeżdżające po kilka razy w tym samym miejscu, być może na głównych ciągach, natomiast nie dojechały na te uliczki boczne, ale oczywiście przekażę tą sprawę.

 

Radny Karol Marek Nieciecki

Nr 2. Natomiast, Panie Burmistrzu, mam do Pana takie troszeczkę pytanie. Proszę, żeby się nikt, kogo bym dotknął tutaj, nie uraził tym pytaniem, ale muszę je zadać. Panie Burmistrzu, wiele osób na tej uroczystości nie mogło być, nie było, chętnie by obejrzało to w Telewizji Kablowej. Chcę powiedzieć, że dla nas, dla Polaków jest to najważniejsze święto w roku. Nie wiem, Panie Burmistrzu, czy jest jakiekolwiek porozumienie pomiędzy Panem a Telewizją Kablową, aby tego typu uroczystości, skoro także są obecni na naszych sesjach, tego typu uroczystości też były w jakiś sposób, prawda, transmitowane? Jeżeli jest takie porozumienie, to na pewno było to, że tak powiem, niewywiązanie się z tego porozumienia. Jeśli nie ma takowego, to jest to pewnie małe niedociągnięcie i jest mi bardzo przykro. Przepraszam wszystkie osoby, które chciały być, nie mogły, prawda, a nie mogą teraz obejrzeć.

/wypowiedź dotyczy uroczystości zorganizowanej z okazji Święta 11 Listopada w Hajnowskim Domu Kultury/

 

Nr 3. I trzecia rzecz, jeśli chodzi o Święto 11 Listopada o pisemną odpowiedź na moje pytanie, jak w placówkach oświatowych, które podlegają Panu, były obchodzone Święta 11 Listopada, gdyż wśród nauczycieli doszła mnie taka wiadomość, że jedna z Pań Dyrektor placówki, jedna z Pań Dyrektor, gdy nauczycielka zapytała, znaczy zasugerowała, że może byśmy w tym roku coś przygotowali, powiedziała, że ją to nie kręci. Cytuję to, co do mnie doszło. Być może jest to plotka, może jest to pomówienie, w każdym bądź razie, Panie Burmistrzu, byłem na stronach internetowych i tylko w niektórych placówkach da się zauważyć, prawda, że było obchodzone to święto i że były jakieś uroczystości. I to na razie tyle.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Nieciecki podnosi temat uroczystego obchodzenia świąt w szkołach. Przy najbliższym spotkaniu z dyrektorami szkół porozmawiamy na ten temat i poruszymy ten temat. Dziwi mnie reakcja Dyrektora, jeżeli taka była. Absolutnie nie powinna mieć miejsca.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3
http://przedszkole1.fc.pl/aktualnosci.htm
http://przedszkole1.fc.pl/2016-2017/1_pliki/swieto%20niepodleglosci.html
http://przedszkole1.fc.pl/2016-2017/1_pliki/swieto%20niepodleglosciII.html

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3a
http://www.przedszkole2.fc.pl/
http://www.hajnowka.pl/miasto-i-okolice/oswiata/103-wydarzenia/9220-uroczystosc-11-listopada-narodowe-swieto-niepodleglosci-w-przedszkolu-nr-2-w-hajnowce.html
http://www.hajnowka.pl/miasto-i-okolice/oswiata/103-wydarzenia/9291-przedszkolaki-ojczyznie-wystep-dzieci-z-przedszkola-nr-2-z-okazji-swieta-niepodleglosci-w-hajnowski-domu-kultury.html

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3b
http://przedszkole3.hajnowka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=953:wito-niepodlegoci-polski-w-naszym-przedszkolu&catid=53:20162017

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 3c
http://www.przedszkole5.fc.pl/

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3d
https://zs1hajnowka.edupage.org/news/?
http://zs1hajnowka.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=302#gallery/302
http://www.hajnowka.pl/miasto-i-okolice/oswiata/103-wydarzenia/9249-niepodleglosc-znaczy-wolnosc-slowo-najpiekniejsze.html

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3e
https://zsznr2hajnowka.edupage.org/news/?zac=20
https://zsznr2hajnowka.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=725#gallery/725

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3f
https://zs3hajnowka.edupage.org/news/?zac=20

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3g
http://sp3hajnowka.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=66#gallery/66

 

Nr 4. Ad vocem tego, co tu kolega Piotr mówił. Ja już bez, że tak powiem, Panie Dyrektorze, ja bym po prostu miał jeszcze taki pomysł do tego, co kolega powiedział. Może byśmy to wspólnie zrobili i z innymi szpitalami, sąsiednimi, prawda, czyli konsultacja z Bielskiem, z Siemiatyczami, bo wiem że to są 3 powiaty, które być może byłyby tym zainteresowane a też tam, o ile mi wiadomo, nie ma tego hospicjum. Wtedy może byłoby łatwiej i byłyby wtedy większe środki. To jest taki mój pomysł.

/dot. wypowiedzi radnego Piotra Mironczuka pod Nr 18/

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce udzielona na sesji pod Nr 16

 

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki

Nr 5. Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, generalnie swoją wypowiedź chcę oprzeć o kilka następujących po sobie wniosków. Pierwszy wniosek, Panie Burmistrzu, to proszę rozważyć autopoprawkę do przyszłorocznego budżetu, która polegałaby na usunięciu z planowanych wydatków tych podmiotów, które w swoich sprawozdaniach z realizacji zadań za rok ubiegły stwierdziły, że dofinansowanie z dotacji miejskiej inwestycji czy tych działań związanych z realizacją zadania nie wpłynęło na jego wykonanie. My jesteśmy akurat jako Komisja Rewizyjna w trakcie sprawdzania kontroli tych sprawozdań. Ja przynajmniej w trzech trafiłem na taką sytuację. To jest punkt 3, łatwo jest zauważyć, 3 punkt sprawozdania i ja przynajmniej u 3 podmiotów do tej pory spotkałem się z sytuacją, że nasze dofinansowanie w żaden sposób nie pomogło im zrealizować tego zadania. Jeżeli nie pomogło, to proszę po prostu na przyszłość nie uwzględniać ich wniosków o dofinansowanie. Jest to kuriozalna sytuacja. Inna sytuacja występuje u jednego z podmiotów. Myślę, że to będzie przedmiotem obrad naszej komisji, ale komisja będzie obradowała w przyszłości, natomiast budżet będzie przyjmowany wcześniej, więc jeden z podmiotów wręcz wykazał ponad 100 % wydatków na zrealizowanie zadania to, że tak powiem, no niematematycznie nawet, tak, ale to już jak gdyby abstrahując od tego ponad 100 % wykonania zadania. Natomiast te podmioty, które uznają w sprawozdaniu, że nie zależy od naszych finansów wykonanie ich zadania, po prostu niech więcej od nas się nie ubiegają o dofinansowanie. My zaoszczędzimy, przekażemy tym, którzy potrafią docenić nasz wkład finansowy. W przypadku jednego z tych podmiotów to wcale nie była mała suma i jeżeli się z taką opinią potem mamy spotykać. To bardzo łatwe do sprawdzenia, jak mówię, punkt 3 o tym mówi każdego sprawozdania.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o wniosek Pana radnego Łabędzkiego jeżeli chodzi o ten punkt 3 sprawozdania, trudno mi powiedzieć, jakich to organizacji dotyczy, ale jeżeli już przyjęliśmy pewien program jeżeli chodzi o finansowanie organizacji na przyszłość, ogłaszamy konkursy, to trudno będzie to zmienić, ale ja to sprawdzę i jest to, że tak powiem, słuszny wniosek na przyszłość. Bo jeżeli ktoś uważa, że pieniądze, które my społeczne przeznaczamy na dofinansowanie działalności organizacji nie są istotne, nie mają znaczenia, to może rzeczywiście nie powinno ich tak w ogóle być.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 5

Nr 6. Wnoszę też o realizację decyzji o sygnaturze G 8229/21/94 dotyczącej budowy kolektora burzowego na ulicy Podlasie. Proszę Państwa, to jest ta sytuacja, o której my ciągle się dowiadujemy, co jakiś czas jest ona nam przypominana. Jest to decyzja podjęta przez Panią Burmistrz Patejuk świętej pamięci 22 lata temu i ciągle niezrealizowana. Myślę, że już wypadałoby po 22 latach, to jest akurat w okręgu wyborczym Pana Przewodniczącego... Nie? To obok jest? Ale tak jakoś stawiałem inaczej. Ale Pan, ale Pan Przewodniczący wie, o którą... Tak, o którą decyzję chodzi. Nie, zróbmy to, bo to już tak naprawdę po prostu brzydko wygląda, 22 lata coś niezrealizowane, to że tak powiem, można było się w tym czasie wnuków doczekać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Temat tego Podlasia, temat jest bardzo stary. Tam nie wolno mówić o jakiejkolwiek decyzji świętej pamięci Pani Jadwigi Rudzińskiej-Patejuk. Było to jedno wystąpienie. My analizowaliśmy to pod każdym względem, my pilnujemy tego rowu w tej chwili. Co roku on jest odkrzaczany, czyszczony. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli rów jest otwarty, pogłębiany, to na pewno ta woda szybciej spłynie niż wtedy, kiedy w tym miejscu zakopiemy rurę. Tam jest jeszcze inny temat, żeby poprawić drożność. Trzeba by na niektórych przejazdach po prostu robić nowe przepusty, zakopać nowe rury i to w przyszłym roku zrobimy. To powinno też poprawić stan odpływu wód w tamtej części ulicy.

 

Nr 7. Wnoszę również o przedstawienie Komisji Spraw Społecznych jako komisji wniosków pokontrolnych sformułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w roku poprzednim i w roku obecnym, żebyśmy mieli też wgląd właśnie do tych wniosków pokontrolnych, czego one dotyczą.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Wnioski do komisji z MOPS przekażemy, do Komisji Spraw Społecznych dotyczące kontroli NIK-u w MOPS-ie przekażemy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7

https://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/

Nr 8. I teraz może chwilkę poświęcę PEC-owi. Zrobiło się biało za oknem. Panie Burmistrzu, mówiliśmy, przynajmniej ja mówiłem o swoich obawach dotyczących białych certyfikatów, czyli inaczej świadectw efektywności energetycznej. W odpowiedzi, której PEC udzielił ostatnio Panu radnemu Mironczukowi, to o czym ja mówiłem, te moje obawy jakby okazało się, że były słuszne, tak? Ja twierdziłem w roku 2015 po prostu, że nie zrealizujemy w taki sposób, jak Prezes sobie obiecywał tych białych certyfikatów i tak się potem stało. Ja chciałbym, żebyśmy też jako Rada otrzymali w tej chwili taką informację, jaki jest, tak oględnie powiem, stan posiadania tych białych certyfikatów, jak to wygląda w przypadku naszego PEC-u, jak wygląda nimi obrót, tak, jak wygląda umorzenie ostatnie, żebyśmy tą sytuację znali. Proszę Państwa, to się nam przyda chociażby i do tego, że planujemy w przyszłości modernizację kotłowni. To też jak gdyby no jeżeli coś planujemy. Druga sprawa, że mamy też jedynego dostawcę energii cieplnej do naszych mieszkań i to też warto chociażby i z tego względu patrzeć mu na ręce.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Również wystąpimy z wnioskiem do PEC-u, aby przygotował informację odnośnie tych certyfikatów białych.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8b

 

Nr 9. Drugi wniosek dotyczy również PEC-u. I Panie Burmistrzu, będę starał się być jak najbardziej precyzyjny. Chodzi mi o to, żebyśmy otrzymali jako radni miejscy wartości opłaty za podgrzanie ciepłej wody w poszczególnych blokach lub węzłach cieplnych, jeśli bloki rozliczane są w jakiejś grupie wspólnie, na osiedlach Piłsudskiego, Reja, Centrum, Millenium, Lipowa, Mazury, Podlasie, węzeł cieplny zaopatrujący mieszkania w zabudowie szeregowej na ulicy Handlowej, Kołłątaja i Piłsudskiego, jeżeli jest 1 a jeżeli są 3, to 3, tak? Domy jednorodzinne przy ulicy Torowej i Białowieskiej oraz bloki komunalne na ulicy Białowieskiej i Piłsudskiego. Chodzi o te dwa bloki już tam na końcu nitki. Żebyśmy poznali wartość... /Jerzy Sirak – Przepraszam, w komunalnych nie ma ciepłej wody./ Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie ma, tak, jeszcze? Aha. No dobrze, no to w takim razie, w takim razie z taką informacją tutaj można się wstrzymać, ale tak żebyśmy mieli jako radni w związku z tym, że mieszkańcy skarżą się na wartości tych opłat, jedni się skarżą, inni się cieszą. Mamy tą sytuację prawną taką dosyć kuriozalną, ale to już jak gdyby, kiedy otrzymamy te odpowiedzi, to będzie można na ten temat sobie rozmawiać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Również wystąpimy z wnioskiem do PEC-u, aby przygotował informację odnośnie tych (...) cen za ciepłą wodę.

 

Nr 10. Kolejne pytanie, proszę o informację, Panie Burmistrzu, dotyczącą nadania nazwy ulicy w obrębie Poryjewo. To jest taka uliczka prawie naprzeciwko ZZO. Ona jest bez nazwy. Ta są dwa budynki mieszkalne, już zamieszkałe są też posesje. Ten wniosek podobno o nadanie nazwy tej ulicy leży od czerwca w Urzędzie Miasta. I mieszkańcy w związku z tym, że chcą też tam prowadzić działalność gospodarczą, chcieliby mieć już adres stały, bo wiadomo, wiąże się to z różnymi nakładami. Czy istnieje tam możliwość nadania tej nazwy, czy też jest to część ulicy Kleszczelowskiej? Ale jak wygląda, jak wygląda sprawa tego wniosku o nadanie nazwy ulicy?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Poryjewo, Pan radny Łabędzki, nazwa ulicy. Mi się wydaje, że to chodzi o ulicę Cedrową, którą przyjęliśmy w nazewnictwie, natomiast z tego, co tu Pani Agnieszka przekazała, nie jest jeszcze uregulowany stan prawny. Jeżeli chodzi o sam przebieg tej ulicy, tak jak to powinno być po prostu na mapach. Natomiast wracając jeszcze do tego, że przedsiębiorcy jakby nie mogą się zarejestrować, tak Pan powiedział, prawda? Ci mieszkańcy są przypisani do ulicy Kleszczelowskiej i mają adres... Tak, udzielimy na piśmie tym mieszkańcom.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10

 

Nr 11. Wnoszę też, Panie Burmistrzu, o podanie informacji na temat wyniku finansowego spółek miejskich na koniec września 2016 roku. To tak też chciałbym, żeby w miarę możliwości ta informacja dotarła przed uchwaleniem budżetu, bo no finanse są istotne i tutaj chcę, żebyśmy mogli poprzyglądać się, jak na koniec września wynik finansowy spółek miejskich wygląda.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Również też wyniki spółek na koniec III kwartału podamy do wiadomości.

 

Nr 12. Tak dla radnych, tak w celu poddania refleksji, jest organizowana po raz kolejny Akcja Szlachetna Paczka na terenie miasta Hajnówka w takim najwyższym momencie zakwalifikowano do tej Szlachetnej Paczki 24 rodziny, to powiem Państwu szczerze, że dosyć dużo, jak się patrzyło na całe województwo, to niestety w tej dziedzinie przodujemy. W tej chwili zostało 7 rodzin do obdarowania Szlachetną Paczką. Przyszło mi nawet do głowy, czy komisje będziemy mieli jeszcze przed 10, czy w ramach komisji nie pomyśleć o tym, żeby dołączyć się do tej Szlachetnej Paczki, żeby chociażby, no właśnie, w ramach komisji kolejnych, poszczególnych, tak?

Nr 13. I Panie Burmistrzu, jeszcze taka zachęta do dyskusji. Pan dzisiaj też wspomniał o tym i oczywiście, wszystkie nagrody, wyróżnienia cieszą, nawet jeżeli są w różnych takich egzotycznych kategoriach. My coraz częściej jesteśmy postrzegani, nagradzani też w kategoriach miasta ekologicznego a ja chciałbym zachęcić trochę przewrotnie do takiej dyskusji czy Hajnówka ma być eko, czy ma być industrial? Czy my jednak nie powinniśmy zabiegać teraz o nagrody właśnie w dziedzinie innowacji, rozwoju przemysłu i tak dalej, i tak dalej, inwestycji takiej właśnie o naturze przemysłowej, bo no na tym, na tych nagrodach ekologicznych to jak widzimy, daleko nam się nie udaje zajechać i może w tą stronę. Może, Panie Burmistrzu, nie wiem, sprowokować chociażby taką dyskusję, taki panel dyskusyjny, w którą stronę Hajnówka ma iść, tak żebyśmy mieli taką orientację, w co warto w przyszłości inwestować.

Do Dyrektora SP ZOZ:

 

Nr 14. Ja chciałbym, żeby na każdym sprzęcie, który ufundujemy z miejskich pieniędzy i to chciałbym, żeby to tak po prostu jasno zabrzmiało, czy na każdym budynku, który zostanie wyremontowany przy udziale naszych pieniędzy, znalazła się czytelna informacja, że ten sprzęt czy ten budynek został wyremontowany przy udziale finansowym budżetu miasta Hajnówka i żeby tam się znalazł herb naszego miasta, tak jak jest to, jak jest to chociażby przy tabliczkach informujących, że inwestycja została zrealizowana przy funduszach unijnych, Urzędu Marszałkowskiego czy z jakiejś prywatnej fundacji tak, chociażby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wtedy mamy takie naklejki duże, one informują. Niech nasi mieszkańcy, którzy później korzystają z tych urządzeń, z tych usług, wiedzą, że korzystają ze swojego sprzętu. W jakiejś części, tak, to jest oczywiście zawsze jakiś tylko częściowy udział, ale niech mają takie, niech mają taką informację. I tutaj będę się upierał, tak, jeżeli mamy po partnersku ze sobą rozmawiać o takim wsparciu, to myślę, że trzeba takie warunki po prostu przyjąć.

/do wypowiedzi odniósł się radny Piotr Mironczuk pod Nr 17/

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce udzielona na sesji –Natomiast Pan radny wspomniał o mojej odpowiedzi. Znaczy ja w swojej odpowiedzi też zawarłem taką informację, że my już od jakiegoś czasu dziękujemy swoim darczyńcom, prawda, że na, proszę to sprawdzić, na wszystkich oddziałach szpitalnych są tablice takie informacyjne, jest wykaz sponsorów. I teraz od pierwszego, od pierwszego, czyli od jutra ruszy Dzienny Dom Opieki Medycznej. Wówczas tu również jest przygotowana taka tablica i Burmistrz, i Rada Miasta jest na pierwszym miejscu jako sponsor.

B. Sz. Ł. – A może mieszkańcy, Panie Dyrektorze?

G. T. – No to znaczy kwestie byłyby po prostu. Ja nie będę się upierał, ja nie będę się upierał, tylko no, bo to jest trudny taki temat. Bo to jeszcze jest i Zarząd, i Rada Powiatu Hajnowskiego, Wójt, prawda, i Rada Gminy, jakieś tam gminy. No w sumie no Państwo reprezentujemy tutaj no mieszkańców. No to tutaj w domyśle mieszkańców i podatki mieszkańców. Ja tak to rozumiem. Natomiast odnośnie sprzętu no zazwyczaj te pieniądze lokujemy na remonty. Jest na przykład takie, że dwa lata temu było dofinansowanie do zakupu stołu operacyjnego, nowoczesnego przeziernego, prawda, i zastanowimy się, w jaki sposób ewentualnie takie oznakowanie tego stołu tego zrobić, czy w ogóle jest taka możliwość na bloku operacyjnym, żeby taka informacja była. Natomiast proszę mi wierzyć, na każdym oddziale, poczynając od chirurgii, są te tablice, gdzie no tutaj podkreślamy, kto przekazał nam darowiznę, bo to jest bardzo duże znaczenie, żeby wywołać taką po prostu potrzebę wśród społeczeństwa, że szpital jest taki, prawda, wspólny, takim wspólnym dobrem, że są darowizny, że mieszkańcy dbają o ten szpital, prawda, i tak dalej.

B. Sz. Ł. – Naoglądałem się telewizji, Panie Przewodniczący, ad vocem. Panie Dyrektorze, skąd mój wniosek o to, żeby oznakować, że to dar mieszkańców i żeby tam się znalazł herb? To, tak prawdę mówiąc, to nie jest mój pomysł. Jeden z przedsiębiorców hajnowskich mi powiedział o tym. Proszę tego nie brać do siebie, bo to tak samo mógł powiedzieć o Łabędzkim. Jak Burmistrz da ze swojego własnego portfela 1 000 złotych, to ja też dam 1 000 złotych i wtedy Burmistrz będzie mógł tam napisać, że to on dał a ja będę mógł napisać, że to ja dałem. I tutaj jak gdyby mieszkańcy w ten sposób to postrzegają. Inaczej będzie to naprawdę brzmiało, kiedy będzie tam informacja, że jest to ofiara mieszkańców Hajnówki, no bo to z naszego budżetu. A co innego jak będzie tam zawężone to tylko do grona decyzyjnego. I dlatego będę się upierał, żeby taką formułę przyjąć jako rozwiązanie, tak i ten gest jako w postaci tego herbu miejskiego to też myślę, on by zwracał uwagę, bo ja co prawda rzadko korzystam z usług szpitala, na szczęście, chociaż tam w ostatnich tygodniach może trochę częściej, ale mi się nie rzuciła w oczy taka informacja na przykład, tak? Czyli może to świadczyć o tym, że nie jest zbyt czytelna. Mieszkańcy po prostu chcą czegoś takiego, żeby zauważyć ich udział, nie, i tutaj jak gdyby jak gdyby od tej strony tylko moja uwaga. Natomiast tak, jak mówię, te sprawozdanie, te sprawozdanie myślę, że każdy radny też chętnie by obejrzał, tak, z wydatkowania tych pieniędzy, to tak tylko już dopowiadam. Dziękuję bardzo.

G.T. – Natomiast chciałbym spełnić Pana tutaj postulat natomiast odnośnie tych mieszkańców, ale to będzie taki techniczny kłopot chyba, bo ja też cenię wszystkich sponsorów. Na tym wykazie to również są sponsorzy, którzy na przykład przywiozą telewizor, telewizor przywiozą czy gdzieś tam pralkę, czy lodówkę, czy 500 złotych przedsiębiorca. Ja przygotowane najbliższe otwarcie i ja wszystkim tym, że tak powiem, osobiście zaprosiłem tych wszystkich przedsiębiorców, nie tylko z Hajnówki, ale również i z Bielska są, którym chcemy, prawda, razem z Panem Starostą, tutaj przy udziale Wojewody Podlaskiego podziękować osobiście a pomimo tego proszę, jak jesteście w szpitalu, czego nie życzę, chodzi mi tutaj o korytarze, te oddziały szpitalne, na pewno wisi informacja po prostu z wykazem naszych sponsorów.

 

Nr 15. Druga sprawa i ona była po części także dyskutowana na Komisji Spraw Społecznych, myślę że nie byłoby na pewno większego problemu ze wsparciem finansowym dla tych inwestycji, Panie Dyrektorze, z których korzystają w największym procencie nasi mieszkańcy, dlatego te moje pytanie dotyczyło procentowego udziału, tak, w usługach. I tutaj na pewno izba przyjęć takim jest miejscem czy gabinet rehabilitacji, czy te pomieszczenia, które teraz po krwiodawstwie przeniesionym zostaną zaadoptowane, tak? To są te miejsca, z których mieszkańcy korzystają najczęściej i ja myślę, że tak na dobrą sprawę przecież Pan może zaplanować u siebie w budżecie, że te wysoko specjalistyczne i oblegane przez przyjezdnych oddziały, gabinety będą finansowane z innej puli, natomiast na te takie nasze miejskie najpotrzebniejsze rzeczy będą pieniądze szły z naszego budżetu, prawda? Wtedy unikniemy pewnych nieporozumień. Myślę, że łatwiej wtedy wypracujemy porozumienie co do tego wsparcia finansowego.

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce udzielona na sesji – W ślad za waszą uchwałą ja podpisuję z Panem Burmistrzem taką umowę. I w tej umowie jest określone, żeby w jakim terminie mamy się po prostu rozliczyć z tychże pieniążków. Także bodajże jak pamiętam tą umowę, którą podpisaliśmy, to nas zobowiązuje termin do 15 po prostu, do 15 stycznia, gdzie mam przedstawiać po prostu stosowne faktury z zakupów. Mi się wydaje, że coś jeszcze miałem powiedzieć... Ale to sprawa przyszłości. Rozumiem, że jeżeli bym prosił wysoką Radę, będę prosił o pieniążki, to że tak powiem, to również tam, gdzie najwięcej jakby tam, gdzie mieszkańcy jakby no najczęściej korzystają, nasi mieszkańcy naszego powiatu oczywiście. Tak to rozumiem.

 

Nr 16. Jeszcze też mam takie pytanie do Pana Dyrektora, bo to prawdopodobnie jeszcze dzisiaj radny Mironczuk będzie podejmował ten temat. Ale okazało się, że to nie tylko jedna Pani czy druga Pani na taki pomysł wpadły. Okazuje się, że takie sygnały dotarły także z innej strony do chociażby Przewodniczącego Rady Powiatu Hajnowskiego. Ja chciałbym zapytać na początek tak, jak wygląda stan opieki paliatywnej w tej chwili w Hajnówce? Bo taka usługa jest świadczona przez SP ZOZ. Nie? No na stronie hospicjum znajduje się informacja, tak, z podanym adresem, dlatego właśnie się pytam, tak, jak to wygląda i odpowiem tak, i to tak i do Pana Dyrektora, i do Pana Burmistrza, czy planując różne inwestycje w mieście, powiem, że częściowo ten biurowiec po tartaku chodzi mi po głowie do wykorzystania. Nie jako hospicjum, ale żeby się udało przenieść tutaj na przykład. Ja wiem, że to jeszcze mówienie o nie swoim, tak, ale gdyby się udało przenieść tutaj MOPS na przykład a tam zagospodarować na hospicjum. Jeżeli takie plany oczywiście są potrzebne, tak, to chciałbym, żebyśmy też jako radni usłyszeli, czy są jakieś plany lokalizacyjne chociażby dla hospicjum. Wiem, że w dużej mierze w Polsce hospicja są prowadzone przez czy stowarzyszenia czy też przez związki wyznaniowe. Jest to pewne doświadczenie. Czy jakieś rozmowy na ten temat były też prowadzone?

/do wypowiedzi odniósł się radny Piotr Mironczuk pod Nr 18/

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce udzielona na sesji – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo. Może rozpocznę od hospicjum, bo jako Dyrektor SP ZOZ-u otrzymałem, prawda, od mieszkanki Hajnówki taki wniosek. Wniosek jest jak najbardziej słuszny. Ja sobie, wiem że taki wniosek był zgłoszony tu również przez radną Rady Powiatu Hajnowskiego, tutaj radni miasta w to zaangażowani, natomiast ja powiem, w czym problem. A mianowicie odpowiedzialny u nas w kraju za zabezpieczenie usług na danym terenie jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli uzna, że dany zakres świadczeń potrzebny jest na danym terenie, ogłasza konkurs, ogłasza konkurs i wówczas podmioty lecznicze, niekoniecznie SP ZOZ-y bo SP ZOZ jest jednym z podmiotów leczniczych, który został zorganizowany przez powiat hajnowski i świadczy usługi w pewnych zakresach. A jeżeli chodzi o opiekę paliatywną, akurat u nas tego zakresu nie ma i rzadko który szpital osiada taki zakres, dlatego że po pierwsze, po pierwsze, to jest działalność deficytowa, ale może o tym nie będę mówił. Tutaj radny Łabędzki wspomniał, że stowarzyszenia, fundacje i rzeczywiście stowarzyszenia, fundacje, również inne podmioty mogą organizować hospicjum, ale przede wszystkim Fundusz musi ogłosić konkurs na takie świadczenia i te podmioty właśnie – SP ZOZ-y, fundacje, osoby fizyczne również, przedsiębiorcy mogą zorganizować tutaj, prawda, w Hajnówce hospicjum zorganizować. Jeżeli Fundusz ogłosi konkurs, to złoży stosowną do Funduszu ofertę. Ale to finansowanie Funduszu jest niewystarczające. Bo przecież wiemy, że takie zbiórki są z 1 %, prawda, darowizny na to hospicjum. Tak się składa, że u nas w szpitalu na oddziale psychiatrycznym pracuje lekarz, który prowadzi hospicjum, bardzo znane hospicjum w Białymstoku. Ja z nim często rozmawiam i to jest działalność, prawda, raczej charytatywna. Także przede wszystkim skierowana właśnie do fundacji i tam są zbiórki darowizn osób fizycznych, miasto również Białystok dofinansowuje i w jakiejś części po prostu Fundusz. Jeżeli by zaszła potrzeba taka zorganizowania u nas w Hajnówce, ja służę pomocą, natomiast chcę powiedzieć, że w szpitalu w Hajnówce nie ma takich wolnych miejsc, żeby zorganizować oddział dodatkowy szpitalny. Pomimo tego, że mamy duży, prawda, szpital, mam na myśli powierzchnię, mamy, jest tam, funkcjonuje 16 oddziałów szpitalnych, w tym 2 zakłady opieki długoterminowej, opieki długoterminowej. Proszę nie myśleć hospicjami, hospicjum funkcjonuje domowe, ale hospicjum domowe prowadzone jest przez podmioty niepubliczne z Białegostoku, które obejmują terenem również tutaj te powiaty bielski, hajnowski, siemiatycki. My hospicjum tego nie mamy jako SP ZOZ. To polega na tym, że ci lekarze zatrudniają również pielęgniarki, pielęgniarki odwiedzają, prawda, chorych w swoich domach. W tym problem jest, że nasze dwa zakłady opieki długoterminowej, czyli zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i zakład opiekuńczo-leczniczy, mamy w sumie 60 albo ponad nawet 60 łóżek. Myślę, że żaden powiat nie posiada po prostu takiej ilości, prawda, łóżek. Ostatnio Białystok uruchomił 70 łóżek. To jednak, niestety, nie możemy tam kierować pacjentów chorych terminalnie, czyli szczególnie chorych na choroby nowotworowe. Do tego służą po prostu hospicja. Zazwyczaj szpitale zajmują się leczeniem, natomiast te sprawy właśnie opieki paliatywnej, długoterminowej, jakby ta działalność taka uboczna, pomagająca po prostu przy funkcjonowaniu szpitala. Bo jeżeliby u nas tego na przykład zakładu opieki długoterminowej by nie było, są problemy takie społeczne, że na przykład pacjenci trafiają na oddziały zachowawcze, internistyczne i z przyczyn typowo społecznych nie ma komu odebrać po prostu. Bo rodzina jest za granicą, prawda, młodzi gdzieś tam, prawda, pracują w Polsce, w związku z tym, w związku z tym no tych pacjentów po prostu staramy się kierować do tych zakładów opieki długoterminowej, ale to nie jest hospicjum. Czyli według mojej też informacji takie hospicjum ma powstać w Narwi. W Narwi jest przedsiębiorca, który stara się środki unijne, żeby to wybudować i ewentualnie z jakichś tam darowizn, prawda, ewentualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale chciałem zauważyć, że są zmiany reformy ochrony zdrowia. Kontrakty mamy z Funduszem tylko na pół roku. Dalej my jeszcze nie wiemy jako szpitale, co nas czeka w związku z tym, tym bardziej Narodowy Fundusz Zdrowia nie ogłosi po prostu takich kontraktów na pół roku. Ale jeszcze raz powtarzam, za takie właśnie zakresy działalności nie jest odpowiedzialny jeden z podmiotów leczniczych, bo my na rynku tych świadczonych usług występujemy jako jeden z podmiotów, tylko odpowiedzialny jest za to Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli, jeżeli jest inicjatywa, to najlepiej byłoby wystąpić z takim wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia, czy zamierza ogłosić konkurs, czy zamierza kupić usługi w tym zakresie na terenie właśnie powiatu hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego. Podam przykład naszej rehabilitacji kardiologicznej, którą my uruchamiamy. Fundusz, Narodowy Fundusz jakby do tej pory rehabilitacja kardiologiczna funkcjonowała na Podlasiu tylko w Augustowie. Fundusz uznał, że to za mało jest, bo w innych województwach, prawda, jest więcej tych oddziałów. I jeszcze ogłosi przetarg, ogłosił przetarg na byłe województwo białostockie i na byłe województwo łomżyńskie. Uznał, że w byłym suwalskim jest Augustów, ale jeszcze, jeszcze ogłosił, prawda, dwa konkursy, I akurat my przygotowywaliśmy dzięki waszym tym również środkom finansowym, które były przeznaczone w roku na remont interny, wydzieliliśmy, prawda z interny część oddziału rehabilitacji kardiologicznej i ten oddział od 1 lipca w naszych strukturach zafunkcjonował. To tyle chyba jeżeli chodzi o hospicjum.

 

Radny Piotr Mironczuk

Nr 17. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chcę uzupełnić wypowiedź Pana Bogdana o tą inicjatywę, żeby takie dodatki czy znaki wprowadzić do dróg powiatowych, które my finansujemy, bo ostatnio droga powiatowa Targowa, tablica stoi, ale o mieście nie ma nic. Być może, żeby to była jeszcze tabliczka, że miasto sfinansowało w 50 %, by mieszkańcy się dowiedzieli, że my to partycypujemy, prawda? Tak samo tu ulica Prosta, no te co ulice są to, żeby wprowadzić taki dodatkowy, no taką dodatkową informację, że miasto dokłada do tych ulic.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Mironczuk prosił, aby na tablicach, gdzie były wykonywane remonty czy modernizacje dróg powiatowych, również była informacja, że Urząd Miasta dofinansował takie inwestycje. Jak najbardziej zasadny wniosek. Zwrócimy się do Starostwa, aby na tych ulicach, gdzie były nasze również pieniążki z Urzędu Miasta, taka informacja się znalazła.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 17

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 17a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 17b

Nr 18. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo, jedna z mieszkanek wspólnie zwróciła się do nas z taką petycją, z prośbą o skierowanie inicjatywy ustawodawczej o utworzenie hospicjum stacjonarnego. I tutaj Pan Burmistrz ze swojej strony już odpisał, prawda, procedura została uruchomiona. Okazało się, że to do miasta jakby to nie należy, ale podejmując taką uchwałę, czy wspólnie działając w kierunku tego, żeby to zorganizować, to by wszystko wyszło na dobre dla całego miasta. I taka no jest propozycja, żeby to stworzyć, te pomieszczenia znalazł Pan Dyrektor Tomaszuk w szpitalu. Po prostu najlepsze by było pomieszczenie wynikające i z położenia, i ze skupienia, powiedzmy, wszystkich tych środków potrzebnych do realizacji tego hospicjum. Miejmy nadzieję, że wspólne działania nasze nie pójdą w oddzielnych kierunkach, tylko się skupimy, żeby to zorganizować, bo w tej chwili jest co prawda Pan Dyrektor ma hospicjum domowe, prawda, ale podpisaną umowę ma Pan z hospicjum domowym z Białegostoku, bo na stronie internetowej taka informacja jest, także, ale to nie o to chodzi. Gdyby stworzyć takie, takie informacja jest, także ale to nie o to chodzi. Gdyby stworzyć takie hospicjum, byłoby dla ludzi starszych, dla ludzi schorowanych miejsce do godnej, do godnego pobytu, do godnej, przykładowo do życia w tej starości, czyli w końcu śmierci. Natomiast ja myślę, że były rozmowy już i z Panem Starostą, i z Panią Starościną i myślę, że nie minie, że pójdzie inicjatywa uchwałodawcza jako na sesji powiatu i to później, czy wcześniej, czy później to wyniknie. Z tym bym tylko bym prosił, żeby to poszła jako wspólna inicjatywa. Nie każdy oddzielnie, tylko miasto, powiat, całość byśmy to mieli po prostu dla tych ludzi starszych, czy schorowanych, czy cierpiących jakiś kąt spokojnej starości. I tutaj ja może bym prosił Pana Dyrektora, żeby się odniósł do pomieszczenia, czy Pan w ogóle by był, gdzieś tam miał możliwość wygospodarowania część tam pomieszczenia czy przy tym nowo otwartym teraz, co Pan organizuje pobytu dziennego? Jakby Pan się odniósł do tej sytuacji.

/do wypowiedzi odniósł się radny Karol Marek Nieciecki pod Nr 4/

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce udzielona na sesji pod Nr 16

 

Radny Janusz Puch

Nr 19. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo, w imieniu mieszkańców miasta Hajnówki składam wniosek dotyczący doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w celu poprawienia widoczności i zapewnienia ulicznego bezpieczeństwa pieszym i kierowcom porą wieczorową i w nocy a w szczególności przy opadach deszczu. Na tych przejściach panuje półmrok. Zresztą każdy, kto z nas jeździ, to od razu zauważy, że tam jest, po prostu z obawą się wjeżdża na te przejścia. To dotyczą w szczególności przejścia tutaj przy ulicy skrzyżowaniu Stefana Batorego z księdza Wierobieja i 11 Listopada, jak tutaj również przy sklepie rybnym i mięsnym naprzeciwko marketu Kaufland.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Puch, doświetlenia na przejściach na ulicy Batorego. W zupełności również się zgadzam, tylko mam nadzieję, że po modernizacji oświetlenia, które nas czeka jeszcze w pewnej części Hajnówki, ten problem zostanie rozwiązany, natomiast na dzień dzisiejszy faktycznie w niektórych miejscach jest zbyt ciemno przy samych przejściach. Ale mam właśnie nadzieję, że przy modernizacji oświetlenia ten problem po prostu zniknie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19b

Nr 20. I drugi wniosek proszono o złożenie o wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego na wysokości budynku osiedla Millenium 7 w granicach sklepu WILUX i Galerii Hajnówka. Wykonanie takiego przejścia umożliwiłoby bezpośrednie i bezpieczne dojście mieszkańców Hajnówki i osiedla Millenium do nowo powstałych pawilonów handlowych, jak wiem, bo w tej chwili mieszkańcy chodzą sobie na skróty i przechodzą w nieoznaczonym miejscu, i stwarzają zagrożenie dla siebie i dla przejeżdżających pojazdów. A myślę, że tam wykonanie tego przejścia zapewniłoby bezpieczne przejście. Dziękuję.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – I również zwrócimy się do Zarządu Dróg Powiatowych o rozważenie możliwości takiego przejścia usytuowania, oczywiście jeżeli zezwolą na to przepisy, bo musimy pamiętać, że jest to uwarunkowane również przepisami od zakrętu, od dodatkowych wjazdów czy wyjazdów z innych posesji, jak również od innych przejść pieszych. I to chyba tyle.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19b

 

Radna Alicja Chaniło

Nr 21. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja składałam kilka sesji temu wniosek o oświetlenie przy ulicy Stara Judzianka. Jest tam w tej chwili przystanek MPK i miało być oświetlenie zrobione. Dni są coraz krótsze. Tam dojeżdża również młodzież i część wysiada przy ulicy Stara Judzianka i bardzo bym prosiła o doświetlenie tam, żeby można było bezpiecznie przejść.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oświetlenie przy ulicy Stara Judzianka to jest wniosek Pani radnej Chaniło. Ta sprawa zostanie załatwiona w 2017 roku. Jest ujęta w budżecie na przyszły rok.

 

Radna Maria Szlifarska

Nr 22. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie radni, ja chciałabym zapytać a jednocześnie prosić, jeśli to jest zgodne z prawem, o umieszczenie numerów na zewnętrznych drzwiach klatek schodowych. To znaczy chodzi mi o numery mieszkań od do. Dlaczego do tego zmierzam? Ponieważ jest to utrudnieniem dla karetek pogotowia i karetek wizyt domowych lekarzy, i kierowców, ponieważ muszą karetki przyjeżdżające, tak, do mieszkańców, muszą biegać, sprawdzać, kierowca się musi zastanawiać, przy których drzwiach ma się zatrzymać. Lekarz biega, sprawdza, tam malutkie te numery na domofonach, więc gdyby było to możliwe, bardzo bym prosiła o zrealizowanie tego.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Szlifarska prosi o umieszczenie tabliczek z numerami na zewnętrznych drzwiach w blokach. Jak najbardziej zasadny wniosek. Mam nadzieję, że to jest ustawowo dopuszczalne, dlatego zwrócimy się nie tylko do zarządcy ZGM-u, ale również do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 22

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 22a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 22b

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 22c

 

Radny Sławomir Kulik

Nr 23. Panie Przewodniczący, szanowna Rado, ja chciałem chyba w imieniu mieszkańców zapytać o parę słów na temat przygotowania to, co zaczął mój przedmówca Pan Sławomir Golonko, przygotowanie do akcji zimowej, jak to wygląda w naszym mieście?

Odpowiedź Pana Andrzej Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Kulik, przygotowanie do akcji zimowej, również zwrócimy się jeszcze raz do PUK-u.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 23

 

Radny Maciej Borkowski

Nr 24. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja bardzo króciutko z taką prośbą do Pana Burmistrza, aby zapoznał, w szczególności zapoznał Pana Dyrektora ZGM-u z zasadami wywieszania symboli narodowych. Tutaj w kontekście tego, co mówił Pan Karol, 11 Listopad, święto narodowe i nie tylko w tych dniach, ale szczególnie, Panie Burmistrzu, wywieszane flagi, ja nie powinienem nawet o tym mówić, ale wywieszone są flagi, na których białego koloru to tylko oczyma wyobraźni trzeba szukać. I to przez pracowników ZGM-u. I dzwoniłem w tej sprawie w jednym bloku a potem miałem telefon na bibliotece, tak, to jest 3 Maja, tam numeru nie pamiętam, od mieszkańców, gdzie na dole była Telewizja Białystok, robili jakiś tam reportaż a nad tym flagi jakie wisiały, takie wisiały, więc proszę z zasadami wywieszania flag zapoznać Pana Dyrektora, jak również to, że na dachu ZGM-u flagi wisieć nie powinny. Bo to znaczy, że, zresztą Pan się doczyta, Pan Dyrektor.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – I przekażemy również sprawę, wywieszenie flag, oczywiście czystych, przez ZGM podczas uroczystości narodowych.

 

Nr 25. Panie Burmistrzu, wiele razy mówiłem również o naszej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w tym kontekście chciałbym tutaj Państwu coś przeczytać i wrócić również do tego, z czym do Pana przychodziłem do gabinetu. A mianowicie 25 października 2016 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty Finał Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł. Drodzy Państwo, i podczas tego finału powołani zostali nowi członkowie Kapituły Trzeźwego Umysłu. Kapituła zrzesza grono najbardziej aktywnych pełnomocników i koordynatorów zajmujących się profilaktyką z całej Polski. W 2016 roku prestiżowe wyróżnienie otrzymali Joanna Wróbel – Siemiacka miasto Hajnówka, również miasto Hajnówka jako wyróżniony samorząd otrzymała Kryształowy Medal za szerokie działania profilaktyczne na rzecz społeczności lokalnej. Ja, Panie Burmistrzu, mówiłem, że zakres obowiązków jest dość obszerny. Sprawdzałem nawet wyjścia służbowe, które się pokrywają z zakresem obowiązków Pani Joanny i że ten zakres obowiązków, w moim odczuciu, jest zbyt duży. Prosiłem Pana również w prywatnej rozmowie, takiej do której, może prywatnej nie, ale przychodziłem do Pana, prosząc o zdjęcie pewnych punktów tam z zakresu tych obowiązków, jak również przydzieleniu dodatkowego pracownika do tej Komisji. Jak widzimy, działalność profilaktyczna jest prowadzona wzorowo, także prosiłbym, aby Pan jeszcze raz przemyślał to, o czym do Pana apeluję.

 

Radny Jan Giermanowicz

Nr 26. Wniosek złożony na piśmie do protokołu – cyt:

Zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i wyrażonym niepokojem przez mieszkańców związanymi z niebezpieczeństwem na przejściu dla pieszych usytuowanym na drodze wojewódzkiej nr 685 przy skrzyżowaniu z ul. Wróblewskiego wnoszę o podjęcie działań zmierzających do poprawy aktualnego stanu. Zagrożenie wynika z dużego natężenia ruchu oraz bliskiej lokalizacji zakrętu, po którym kierujący od strony Białegostoku mają krótki czas na reakcję. Najbardziej narażoną grupą korzystających z przejścia są zdaniem zgłaszających dzieci i młodzież uczęszczająca do ZS nr 2 jak również osoby starsze udające się do HDK lub na nabożeństwa.”

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2015/2016

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki

Nr 27. Radny wnosi o przekazanie Komisji Spraw Społecznych w terminie do 6 grudnia 2016 r. informacji dotyczącej: zatrudnienia pracowników obsługi i personelu pomocniczego (opiekunki dzieci) w hajnowskich przedszkolach samorządowych, ich wynagrodzenia, określenia czasu ostatniej podwyżki płac tych pracowników, formy zatrudnienia opiekunek dzieci i podstawy prawnej regulującej zatrudnienie na tym stanowisku, wymaganych kwalifikacji opiekunek dzieci oraz zakresu obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie wnosi o zaproszenie tej grupy zatrudnionych w hajnowskich przedszkolach pracowników na najbliższe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 7 grudnia 2016 r.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o decyzje kadrowe, nie jest tajemnicą, że ja nie ingeruję w decyzje kadrowe dyrektorów i szkół, przedszkoli, wszystkich innych jednostek. Tak, są to suwerenne decyzje dyrektorów i ja jestem przekonany, że są to decyzje mądre, racjonalne i uzasadnione. I to się wiąże z tym, że osoby zatrudniane powinny mieć właściwe kwalifikacje. Ale myślę, że nie ma problemów, żeby Pani Inspektor taką informację na komisję przygotowała. Dziękuję.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 27

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 27a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 27b

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 27c

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 27d

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 27e


Data wytworzenia: 2016-12-30 13:33 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-12-30 13:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska