BIP UM Hajnówka

Wolne wnioski, zapytania z XII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 10 lutego 2016r.

Wolne wnioski, zapytania z XII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 10 lutego 2016r.

Wolne wnioski, zapytania z XII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 10 lutego 2016r.

(cytaty interpelacji wniosków, zapytań oraz udzielone na sesji odpowiedzi)

Interpelacji nie zgłoszono

 

Do pkt. 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 28 listopada 2015 r. do 22 stycznia 2016 r.:

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. W punkcie 3 informacja o działalności Burmistrza jest coś takiego: „Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek w Hajnówce”. Ja bym chciał wiedzieć, jaka jest właśnie w tym zasługa Burmistrza, bo jak do tej pory, to tak mi się wydaje, że to raczej tutaj więcej ci nasi pracownicy czy społeczni pracownicy jednak do powiedzenia akurat w tym okresie widzę, że od 28 listopada do 22 stycznia szczególnie był zaangażowany Burmistrz. To chciałbym coś wiedzieć na ten temat.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oczywiście nie mogę odpowiedzieć w imieniu Pana Burmistrza na to pytanie. Myślę, że taka informacja zostanie przedłożona na piśmie Panu radnemu.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1

 

Do pkt. 6. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce w sprawie wyborów do rad osiedli:

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 2. Ja będę miał bardziej pytanie może do Pana Burmistrza, niż do Pani Ani, także Panie Burmistrzu, ja poproszę informację techniczną na piśmie. Dobrze, poproszę informację na piśmie, prawda, ile kosztowały, kosztowało nas to przedsięwzięcie począwszy od pierwszego ukazania się regulaminu tych wyborów, czyli zanim radni zapoznali się, to było gdzieś z pół roku temu, do zakończenia tego, prawda, przedsięwzięcia. Poproszę po prostu o informację techniczną na piśmie, jakiego rzędu były to koszty. Dziękuję bardzo... Ja zadałem do Burmistrza. Ja chcę na piśmie... Panie Przewodniczący, podtekst tego pytania jest taki, że ja chcę mieć na piśmie i chcę porównać do poprzednich wyborów sprzed 4 lat i wystąpić na następnej sesji, i pokazać... Ja poproszę na piśmie, Panie Burmistrzu, można?... Dziękuję, a jak Pani chce, może odpowiedzieć, ja mimo to poproszę na piśmie.

Odpowiedź Pani Anny Borowik – Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej udzielona na sesji – Zgodnie z uchwałą Rady Miasta koszty przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli ponosił Urząd Miasta Hajnówka. Wybory się nie odbyły, więc kosztów nie było żadnych. Koszty były określone z wyłączeniem kosztów, które wynikały z prowadzenia kampanii wyborczej. Kampanii wyborczej nie było, także kandydaci na członków Rad Osiedli też nie ponieśli kosztów a my jako Miejska Komisja Wyborcza pełniliśmy funkcje społecznie. Także kosztów nie było. Osiedlowe Komisje Wyborcze, które miały zostać powołane w celu przeprowadzenia wyborów, również miały pełnić funkcje społeczne i też chętnych do udziału w tych komisjach nie było w formie pisemnej. Dochodziły do nas ustne takie informacje, tutaj dwóch radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości Pan Piotr Mironczuk i Pan Bogusław Łabędzki deklarowali, że mogą nas wesprzeć w pracach społecznej Osiedlowej Komisji Wyborczej, natomiast innych mieszkańców no nie zanotowaliśmy, tak?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2

 

Do pkt. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach, ppkt. a/ udzielenia pomocy finansowej:

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 3. Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, także Panie radny, bo tutaj jak gdyby nasze kompetencje się łączą dwóch Rad. Będziemy się wymieniali pieniędzmi na realizację, które są w zakresie Sejmiku, tak? Ja niestety miałem ostatnio przyjemność korespondować z Zarządem Dróg w sprawie rozwiązań dotyczących parkingów w ulicy 3 Maja tutaj od ronda Jana Pawła II, powiedzmy, pod skrzyżowanie przy Urzędzie Miasta. No i zaproponowałem pewne rozwiązania, które usprawniłyby parkowanie w tym miejscu. To był wniosek pochodzący od właścicieli sklepów i punktów usługowych na tym odcinku, którzy narzekają na takie problemy z parkowaniem samochodu, nawet z dostarczaniem towaru do tych punktów. I wtedy otrzymałem informację z Zarządu Dróg, że właściwie miasto niech szuka swoich rozwiązań. Ja chciałbym, żebyśmy głosując, oczywiście uważam, że potrzebny tranzyt pieniędzy z naszej kasy do kasy Sejmiku, mieli jednak na uwadze w przyszłości w rozmowach z Zarządem Dróg, żeby no troszeczkę przychylniej patrzyli na nasze potrzeby, tak, to my użytkujemy te odcinki dróg, to my wiemy, w których miejscach są jakie potrzeby. Jeżeli mamy współpracować w przyszłości, to też niech te poszukiwania rozwiązań będą wspólne przy użyciu sił z jednej i z drugiej strony, a nie tylko zrzucane, scedowane tylko na nas, tak? Bo my sobie mamy rozwiązać problemy komunikacyjne w środku miasta. Także ja tutaj tylko taką uwagę zostawiam i Panu Burmistrzowi, i Panu radnemu, żeby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Odnosząc się do wniosku Pana radnego Łabędzkiego, chcę podkreślić akurat o bardzo dobrej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Dlaczego o tym mówię? Gdyż te wnioski, które składaliśmy nawet kilkakrotnie, okazało się, że będą realizowane. I jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, przebudowę dróg, przebudowę chodników na drogach wojewódzkich, myślę, że powinniśmy kontynuować na ulicy Piłsudskiego, aby zakończyć już te prace właśnie na tym odcinku. Natomiast po wielu latach w sumie też takich zmagań, aby skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej i 3 Maja przebudować, mogę powiedzieć Państwu, że w końcu się udało. W tej chwili jest robiona dokumentacja na przebudowę tej drogi, tego skrzyżowania. Również chcemy, aby te miejsca parkingowe przy Zespole Szkół Nr 1 były powiększone, dlatego pewnie wejdziemy bardziej w trawnik, ale tak jak mówię, na etapie projektowania. Natomiast również jest deklaracja, przebudowa chodników obok kościoła tutaj przy rondzie i taka deklaracja również padła z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Myślę, szanowni Państwo, tam też są jakieś ograniczenia finansowe, ale na ile my jako miasto możemy również dołożyć 50 % do danego przedsięwzięcia, tyle i oni dołożą. I myślę ta współpraca jest dobra.

 

Pan Grzegorz Tomaszuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 4. Ja jakby tytułem uzupełnienia wypowiedź Pana radnego. Jeszcze poproszę Pana Burmistrza, bo jak my się dokładamy do inwestycji tych wojewódzkich, to z doświadczenia wiem, że te inwestycje są realizowane już prawda, już jak zima, prawda, praktycznie nas zaskakuje i bym prosił Pana Burmistrza, żeby no akurat w tym roku jakoś spowodować, żeby te prace były realizowane no w lepszych po prostu warunkach, letnich warunkach. No na pewno kłopoty są jakieś tam z terminarzem, ale może da się zrobić, żeby te prace były realizowane w miarę wcześnie.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast to, co mówił Pan radny Tomaszuk, zgadzam się jak najbardziej. Chcę przypomnieć, że podobna uchwała w tamtym roku była przyjęta dopiero we wrześniu i dlatego bardzo mocno opóźniły się prace ze względu, że przetargi nie były rozstrzygnięte. Dlatego postanowiliśmy, że na pierwszej sesji, gdy tylko okazało się, że na pewno Zarząd Województwa Podlaskiego również dołoży 50 % do kwoty przebudowy chodników, zaproponowaliśmy Państwu radnym, aby tą uchwałę przyjąć właśnie na tej sesji już dzisiaj w marcu i jak najszybciej podpisać umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

 

Do pkt. 11. Wolne wnioski, zapytania:

Pan Sławomir Golonko – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 5. Pierwszy wniosek to chodzi o poprawienie chodnika na ulicy Wróblewskiego od ronda Lipowa do ulicy Jutrzenki.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 5

Nr 6. I drugi wniosek to wyrównanie dróg gruntowych na dzielnicy Placówka po tych, po prostu po zimie one są w tragicznym stanie.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Sławomir Golonko mówił o poprawie dróg, nawierzchni. Szanowni Państwo, kalendarzowa zima jeszcze trwa. Na pewno jest w tej chwili w ogóle taki okres, gdzie bardzo trudno utrzymać te drogi szutrowe, nazwijmy, dlatego że są rozmokłe, musi podeschnąć, aby i dowieźć trochę żwiru, i wyrównać. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że te prace będziemy wykonywać na wszystkich drogach, ale też prosimy bezpośrednio do mnie czy do referatu o sygnały, żeby na bieżąco te sprawy realizować. Tylko tak, jak mówię, to można zrobić, gdy troszkę obeschnie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 5

 

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 7. W imieniu mieszkańców miasta Hajnówki zwracam się z prośbą o poprawę wjazdu na teren cmentarza od ulicy Celnej. Mieszkańcy skarżą się, że zbliża się wiosna, będą coraz większe roztopy i tam jest coraz gorzej, prawda się poruszać, więc z powyższym, a jest to miejsce, gdzie prędzej czy później każdy tam trafia, więc bardzo prosimy, prawda, w imieniu mieszkańców, żeby Pan Burmistrz się tym zajął, prawda?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Poprawa wjazdu na cmentarz od ulicy Celnej. Oczywiście, to zrobimy i uporządkujemy tak jak, jak trzeba.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7

 

Nr 8. Chciałbym zapytać Pana Burmistrza o spotkanie z nowym Komendantem Policji, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Wydawało mi się, że zasadne by było, aby na tym spotkaniu byli także radni. Chyba coś w komunikacji tu zaszwankowało. A jeśli już nie powiadomiono nas radnych o takim spotkaniu, to zasadne by było, żeby nie dzisiaj, dzisiaj mieliśmy mało do przedyskutowania, więc można by było dzisiaj zaprosić Pana nowego Komendanta, jak nie to na następną sesję. Składam taki wniosek, prawda, by zaproszono nowego Komendanta, abyśmy mogli, byśmy się potem nie zdziwili tak jak, prawda, z poprzednim Panem Komendantem było, że współpraca się jakoś nie za bardzo układała. W związku z powyższym zacznijmy dobrze tą współpracę, zaprośmy Pana nowego Komendanta Policji, przywitajmy i zobaczmy, prawda, co Komendant dla naszych mieszkańców tu zamierza.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Spotkanie z naszym Komendantem Policji. Szanowni Państwo, to było spotkanie, które organizowała Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce. To było wywieszone, oczywiście było w internecie i taką informację było można uzyskać. Chcę Państwu powiedzieć, ja ze swojej strony swoich kierowników referatów poprosiłem na to spotkanie. Chodzi o stworzenie siatki zagrożeń w Hajnówce. I to było pierwsze takie spotkanie może, nazwijmy, z kierownikami, natomiast takich spotkań będzie więcej na osiedlach poszczególnych i będą powiadomienia do poszczególnych radnych. W takich spotkaniach można uczestniczyć nie raz tylko na swoim osiedlu, ale kilkakrotnie. Myślę bardzo dobra inicjatywa, z którą wychodzi Pan Minister poprzez Komendy Powiatowe Policji.

 

Nr 9. Gdzie się podział ten nasz słynny żubr za 17 000, o którego się dopominałem jeszcze?... Ja pamiętam jako radny, znaczy jako radny Rady Osiedla dopominałem się, poinformowano mnie, że kosztował 17 000, dlatego tych faktów się trzymam a zresztą przez te kilka lat mógł zdrożeć, prawda? Więc to pierwsze pytanie. I w zasadzie to poczekam na odpowiedź.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Słynny żubr. Ja myślę, że został zdjęty, żeby jego podreperować, bo tam były ubytki. Natomiast on typowo jest letnim żubrem, bo zimowy stoi przez cały czas. Natomiast tak naprawdę to się zorientuję. A jaki był koszt, również Pana poinformuję.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9

 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 10. Zacznę od krótkiego przypomnienia. Na poprzedniej sesji Pan radny Karol Nieciecki prosił o poprawienie chodnika przy Armii..., przy 3 Maja 56. Pan Burmistrz się deklarował, że będzie to poprawione. Nic nie zostało zrobione. Jakby Pan mógł, Panie Burmistrzu, po raz kolejny. Ma Pan jakiś tam wpływ, to proszę o załatwienie tematu.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie Macieju, będziemy sukcesywnie naprawiać chodniki. Szanowni Państwo w połowie kwietnia będziemy zatrudniać z Urzędu Pracy również pracowników, którzy tym się zajmowali w ubiegłym roku i sukcesywnie te naprawy będziemy realizować. Pomimo, że temperatura jest taka, a nie inna, ale podłoże jeszcze jest niestety zmarznięte, woda w niektórych miejscach zalega, także czasami tu naprawy nie można zrobić, ale odnosząc się w ogóle do napraw chodników, to co było zgłaszane i przez Pana Stankowskiego, w wielu miejscach to są chodniki w pasie drogi wojewódzkiej, dlatego też prosimy bardzo często Zarząd Dróg Wojewódzkich a mamy tutaj też delegaturę w Hajnówce, aby te bieżące naprawy były w miarę możliwości szybko robione.

 

Nr 11. Chciałem nawiązać również do stron internetowych na BIP-ie i zapytać, dlaczego są martwe? Dlaczego są nieaktualizowane? Nasze wnioski, zapytania, interpelacje, przytoczę Państwu, z czerwca 2015 pojawiły się dopiero 15 stycznia tego roku. Skąd takie opóźnienia? Jak również informacje o mieście. Możemy przeczytać o jako atrakcja turystyczna Bar u Wołodzi, którego już dawno nie ma. Nie wiem, skąd to się bierze, Panie Burmistrzu. Zima rozpoczyna się 22 grudnia kalendarzowa, Akcja Zima na stronie, gdzie można, mieszkańcy mogli się zapoznać, chociaż śniegu było niewiele, ale były problemy, 18 styczeń została podana do informacji. Nie wiem, skąd to się bierze takie opóźnienie. Czy w Urzędzie Miasta, nie wiem, panuje takie prawo Parkinsona? To znaczy takie prawo, które mówi: Im dłużej, im więcej pracownik dostaje czasu na wykonanie danego zadania, tym bardziej mu tego czasu brakuje. Panie Burmistrzu, niech Pan coś z tym zrobi, bo, przy okazji, przy okazji tych opóźnień chciałem złożyć taki wniosek, aby usprawnić pracę Rady Miasta, idąc tropem troszkę innych gmin, chciałem zaproponować, aby wszystkie wnioski, składane interpelacje na sesji Rady Miasta oraz między sesjami, trafiały w formie elektronicznej do każdego z radnych. Czyli żebyśmy mieli komunikację między sobą, aby się nasze wnioski, interpelacje nie dublowały. Że ja muszę podejść do kolegi, żeby on coś mi tam powiedział, może on kiedyś to złożył. Usprawni nam to pracę. Myślę, że to taki wniosek jest zasadny.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Informacje na BIP-ie są nieaktualne albo z opóźnieniem. Sprawdzę dokładnie i wszystko zrobię, aby taka sytuacja po prostu nie miała miejsca, bo tak jak Pan powiedział, 18 stycznia ukazała się informacja o Akcji Zima. W zasadzie 18 już można powiedzieć było prawie że po zimie. Także tutaj jest racja. Wnioski w formie elektronicznej do radnych. Myślę, że to żaden problem. Tutaj do Biura Rady przekażemy informację, aby takie wnioski były przesyłane wszystkim radnym.

 

Nr 12. Kolejne pytanie, Panie Burmistrzu, moje dotyczy ulicy Celnej. Kiedy ta droga zostanie przekazana w całości miastu? Tam jakieś informacje do mnie strzępkowe docierają, ale chciałbym to usłyszeć. Tutaj ta droga, zresztą słusznie Pan to kiedyś zauważył w naszych korespondencjach, że wymaga naprawy i ta informacja jest bardzo potrzebna dla mnie, jak również mieszkańcom, dla Pana. Myślę, że przydałoby się tą drogę odremontować. Niejako nie tylko mieszkańcy z tego skorzystają, prawda, bo tam jest święte miejsce Krynoczka dorocznych pielgrzymek. Pamiętajmy też o tym, że to nie tylko dla mieszkańców, którzy tam mieszkają. To proszę o taką informację.

Chodzi mi o całą ulicę Celną, przekazanie drogi od Nadleśnictwa do ulicy Celnej. Jak wiem, 700 metrów jest nasze..

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o samą procedurę przekazania drogi od Nadleśnictwa do nas, niestety droga jest wydłużona. Tutaj akurat jest Pani Masalska, ale to, co się orientowałem, musi to przejąć gmina wiejska Hajnówka, tak Pani Agnieszko? Jak jestem w błędzie, to bardzo proszę.
Odpowiedź Pani Agnieszki Masalskiej – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o ten odcinek drogi Celnej, który znajduje się na terenie miasta Hajnówki, to te kawałki drogi, które były w zarządzie i w gestii Nadleśnictwa, zostały już przekazane dla Urzędu Miasta, także cała ulica Celna, która przebiega przez teren Gminy Miejskiej Hajnówka, jest drogą miejską. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie ulicy Celnej z ulicą Dowgirda, to cześć, częściowo to będzie musiało przejść przez teren gminy wiejskiej Hajnówka i tam będzie musiała być przeprowadzona procedura na podstawie specustawy drogowej, czyli ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji... Jeżeli chodzi o tą specustawę, to to jest taki tryb jakby wywłaszczenia za odszkodowaniem oczywiście. Mieliśmy taką sytuację już raz przeprowadzoną na terenie gminy w Obrębie Wierzchowskie, tam od Szosy Kleszczelowskiej do drogi Stara, do ulicy Stara Judzianka. Tam też częściowo przechodziła droga po terenie wiejskim w cudzysłowie. I właśnie na podstawie tych przepisów, które pozwalają na takie działanie, na podstawie specustawy za odszkodowaniem gmina zapłaciła dla Nadleśnictwa odszkodowanie dla poprzedniego właściciela. Stała się ta droga gminna, czyli mamy jakoby grunt miejski na terenie wiejskim. I tak samo też tutaj. Tylko to oczywiście procedury są kilkuletnie, długie, decyzje środowiskowe, wszystkie uzgodnienia naprawdę no trwają długo i ale oczywiście da się takie coś zrobić. Natomiast to, co było możliwe z naszego tutaj lokalnego podwórka, zrobione zostało, na dzień dzisiejszy mamy sprawozdanie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 13

 

Nr 13. Chciałbym tak przypomnieć również nad wnioskiem, który był składany w ubiegłym roku odnośnie zaczepów na flagi przy blokach, na blokach, nie tylko na blokach, żeby potem przy świętach państwowych ktoś nie powiedział, że zapomniał czy nie zdążył.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Zaczepy na flagi przy blokach. Oczywiście to było zgłoszone przy blokach oczywiście komunalnych. To zerkniemy, ale jeszcze przypomnimy, żeby na święta państwowe były flagi wywieszane.

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 14. Składałem w ubiegłym roku wniosek o udzielenie informacji na temat przydzielonych, ilości przydzielonych mieszkań komunalnych w ubiegłym roku. Prosiłem, żeby po zakończeniu roku kalendarzowego taką informację stworzyć. Znaczy ja nie przyspieszam, tak, tylko przypominam, że czekam na taką informację. Tam chodzi mi też o wyszczególnienie ilości osób, którym komisja mieszkaniowa przyznała mieszkania i ilość faktycznie przyznanych mieszkań z uzasadnieniem dla korekty, która w międzyczasie była, tak? Czyli jeżeli było mniej, to dlaczego, jeżeli było więcej, to dlaczego?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Przydzielone mieszkania za 2015 rok. Oczywiście taka informacja będzie na piśmie złożona.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14

 

Nr 15. Mój wniosek, Panie Burmistrzu, kolejny dotyczy potrzeby zlikwidowania takiej fikcji w mieście. No ja wiem, że niektóre osoby w świecie miały dar bilokacji, ale my w tej chwili płacimy przynajmniej 2 osobom w mieście za to, że takiego daru nie posiadają. Jest niemożliwe, żeby 2 panie księgowe pracowały w tym samym miejscu, w tym samym czasie za nie te same pieniądze, czyli za wynagrodzenie za 1,5 etatu czy za etat z prawie połową drugiego. Chodzi o placówki oświatowe. Ja wnoszę, żebyśmy od 1 września wprowadzili taką formę zatrudnienia księgowych w placówkach oświatowych, żeby te, które nie mają etatów a mamy takie, otrzymały etat, a te, które mają 1,5 etatu, pracowały faktycznie na 1 etacie, no bo od 8:00 do 16:00, 5 dni w tygodniu no to tylko w 1 placówce jest jakby to możliwe, tak?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o zatrudniania księgowych, ale nie tylko, przypomnę tylko że ustawa o systemie oświatowym mówi, że dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy i on zatrudnia pracowników. Są wyroki sądowe, gdzie samorząd gdzieś tam na siłę może chciał te sprawy uporządkować, niestety to było oddalane, dlatego też dyrektor podejmuje wszystkie działania związane z zatrudnieniem pracowników.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15, pkt 1

 

Nr 16. Drugie moje pytanie jest to częściowo w planie pracy na obecny rok, tak, ale chodzi mi, chodzi mi o zwrócenie uwagi na to, że w Bielsku Podlaskim studenci Politechniki Białostockiej zafundowali miastu za darmo w ramach swojej pracy projekty rewitalizacji parku miejskiego. Jak czytamy na stronie Bielska Podlaskiego, to nie jest ani pierwsze takie działanie, ani pierwszy przejaw, taki przejaw współpracy pomiędzy szkołą wyższą a miastem. No my nie ukrywamy, tak, tego że trochę w tą uczelnię zainwestowaliśmy też jako miasto i też mielibyśmy takie oczekiwania, tak, żeby, żebyśmy na przykład nie musieli płacić za jeden projekt rewitalizacji. A jak czytamy w Strategii rozwoju miasta Hajnówka, tych projektów na rewitalizację tego i tamtego i owego mamy dosyć dużo, więc może udałoby się w taki sposób na tym przyoszczędzić.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Współpraca z Politechniką Białostocką. Szanowni Państwo, być może nie wszyscy wiedzą, ale na początku ubiegłego roku odbyliśmy spotkanie z dyrektorami szkół i przedstawicielami Politechniki Białostockiej, razem z Dziekanem Bakierem na czele. Wywiązała się wspaniała współpraca między szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi z Politechniką Białostocką. Odbywają się ćwiczenia poszczególnych grup, również, nazwijmy w cudzysłowie, wypady do Puszczy Białowieskiej, aby poznać faktycznie bliżej te zagadnienia związane z akurat Wydziałem Leśnym. Także ta współpraca jest. Również korzystamy i czasami też nieodpłatnie z różnych jakby podpowiedzi ze strony Politechniki Białostockiej. Ostatnio nawet odnośnie fotowoltaiki, gdzie eksperci również tutaj nam w pewien sposób doradzali. Także ta współpraca jest i bardzo się cieszymy, że w ogóle jedyny Wydział pozamiejscowy jest akurat w Hajnówce i musimy wszystko zrobić, aby wspólnie wszystko zrobić, aby ta Politechnika Białostocka miała swój Zamiejscowy Wydział właśnie dalej w Hajnówce.

 

Nr 17. Również, Panie Burmistrzu, w Strategii rozwoju miasta Hajnówka mamy zapisane 2 punkty pod punktem 4 projekt budowy transgranicznego centrum sportowego w Hajnówce i tutaj to wszystko, co ma się zmienić na OSiR-ze oraz punkt 11,2 rozbudowa budynku Hajnowskiego Domu Kultury. I ja no nie będę dyskutował na ten temat, czy jest to inwestycja uzasadniona rozbudowa Domu Kultury, ale nawet w czasie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w OSiR-ze przyszło nam do głowy takie rozwiązanie, żeby, ja nie mówię, że organizacyjnie połączyć, bo już dyskutowaliśmy na ten temat, sa różne opcje i wtedy nie wypracowaliśmy żadnego porozumienia, ale czy na przykład budynkowo by się nie udało połączyć tych inwestycji? One mają być realizowane w podobnym czasie. Jedna ma nas kosztować 7 500 000, druga 4 000 000. Znaczy ja nie wiem, jak jest w tej chwili na etapie projektowym, tak, ale przecież gdybyśmy stworzyli tam, bo chodzi o jakąś bazę miejsc noclegowych, chociaż Pan Przewodniczący ma inne zdanie na ten temat, ja wiem, ale gdyby się udało to połączyć, to może by te miejsca noclegowe były wykorzystywane i przez jedną, i przez drugą instytucję, tak? Jeżeli mamy, mówię, ten budynek rozbudowywać, to może w taki sposób, żeby służył jednej i drugiej instytucji.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Bogdan również mówił o Strategii rozwoju. Szanowni Państwo, bo były wspomniane też te projekty sportowe czy też związane z rozbudową Domu Kultury. Tam są zapisane, bo chcieliśmy zapisać wszystkie jakby pobożne nasze życzenia. Dlaczego? Nie wiemy, jakie będą procedowania w tych konkursach, jakie będą priorytety. Dlatego też to, co było wspomniane, tam zapisane, projekt transgraniczny z rozbudową obiektów sportowych. Szanowni Państwo, w połowie marca pewnie się rozstrzygnie sprawa, czy w ogóle obiekty sportowe będą mogły być realizowane z transgranicznych projektów. Są inne priorytety Unii Europejskiej i być może to wypadnie, dlatego... Ale Pan Bogdan właśnie za tym, aby połączyć. Natomiast jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o rozbudowę, ewentualną rozbudowę Domu Kultury, ja również to samo zdanie mam... Wykorzystać ewentualnie salę, ewentualnie narad czy konferencyjną na dole a biuro chociażby i OSiR-u na górze. Ale to są rozwiązania, które czekają nas przed, w przyszłości. Oczywiście, będąc Dyrektorem Domu Kultury, pracowali u mnie więźniowie. Chcę powiedzieć, że cała modernizacja budynku tego starego odbyła się dzięki więźniom. Trafiło się kilku bardzo dobrych pracowników i za to tylko podziękowania dla i dzisiejszych, i ówczesnych władz więzienia, z których po prostu mogliśmy skorzystać i racjonalnie ich po prostu wykorzystać.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15, pkt 2

 

Nr 18. Radny odniósł się do wypowiedzi radnej Heleny Kuklik Nr 25

Przypominam swój wniosek sprzed kilku lat. Jeszcze wtedy Przewodniczącym był Pan radny Kulwanowski a teraz Pan Jakub Ostapczuk. W okolicach pierwszego dnia wiosny zorganizuje nas i pójdziemy sprzątać.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 25

 

Nr 19. Panie Przewodniczący, ja mam wniosek konkretny. Następnym razem kiedy pojawi się projekt przekazania pieniędzy na hajnowski ZOZ, bardzo proszę jako Przewodniczący wystąpić do Starostwa Powiatowego o opinię, ile skarg na działanie ZOZ-u wpłynęło od mieszkańców Hajnówki. I na bazie tego będziemy wtedy oceniali, czy my to dofinansowanie powinniśmy przekazywać czy nie.

 

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 20. Radny odniósł się do wniosków zgłoszonych przez radnych podczas obrad Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu w dniu 2 lutego 2016 r.

Odczytam wniosek, który został zgłoszony na Komisji Infrastruktury. Dotyczy on wyegzekwowania od wykonawców, wszystkich wykonawców różnych robót ziemnych lub remontowych na terenie miasta Hajnówka. Chodzi o to, że są firmy, które robią, że tak powiem, różne prace remontowe, jak Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji czy inne i po prostu po ich pracy zostają, że tak powiem pozapadane chodniki, miejsca na osiedlach i tak dalej. W związku z tym komisja podjęła taki wniosek i tutaj, jak już zwrócił się radny Borkowski, dotyczy to bloku przy ulicy 3 Maja 56, ulica Pszczela, wcześniej ulica Orzeszkowa. Jak również tutaj było zgłoszone, żeby na osiedlu Lipowa przy budynku, przy kotłowni w okolicach bloków 31, 33 PEC uporządkował płyty betonowe zalegające tam. One były tam bardziej porozrzucane. Kiedyś zgłaszałem wniosek, one zostały złożone, jednak mieszkańcy uważają, że tam dzieci, które tam po tych płytach biegają, mogą sobie zrobić krzywdę, dlatego tutaj jest taka prośba.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Większy nadzór nad pracami, które wykonują czy spółki, czy inni wykonawcy. Myślę, że to jest wniosek na piśmie, Panie Januszu sformułowany, prawda, i to też przekażemy tym wszystkim wykonawcom, nie tylko naszym spółkom, ale tym, którzy ewentualnie będą wykonywać pewne prace czy na drogach, czy w chodnikach, czy w innych miejscach.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 20

 

Nr 21. Jednocześnie tutaj pragnę złożyć wnioski do Pana Burmistrza o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce wniosku o dokonanie naprawy nawierzchni chodnika przy ulicy Lipowej położonego przy budynkach nr 59 oraz 67 i 87 przy hydrantach. Powodem zgłoszonego wniosku są zapadające się płytki chodnikowe, które tworzą doły a wskutek opadów deszczu czy topniejącego śniegu powstają kałuże wodne utrudniające przejście dla pieszych. To jest trzy miejsca, tam w dwóch miejscach przy hydrancie zapadły się płytki i tam przy 59 tam coś też chyba było robione i się zapadało.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Zwrócimy się do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę chodnika na ulicy Lipowej przy wskazanych blokach. Również to, co już wcześniej mówiłem, przy zatrudnianiu pracowników interwencyjnych.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 21

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 21a

Nr 22. Wnioskuję o spowodowanie wyrównania lub naprawy nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Doktora Rakowieckiego w kierunku ulicy Celnej. W okresie zimowym powstały tam doły i przełomy błotne, które utrudniają przejazd rowerzystom. Powiem też Państwu, że ta ścieżka jest oznakowana jako ścieżka rowerowa. W związku ze zbliżającym się sezonem prosiłbym o naprawienie, tym bardziej, że korzystają też i mieszkańcy, i osoby przyjezdne.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – W kwietniu również przymierzymy się do naprawy ścieżki rowerowej w kierunku ulicy Celnej. Chcę powiedzieć, że odcinek od Hemaklesu w kierunku szpitala został w tamtym roku naprawiony. Niestety, akurat ten teren jest bardzo mocno podmoknięty, przesiąknięty wodą i widać zapadnięcia, ale po to są pracownicy, żeby to naprawiać.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 22

Nr 23. Chodzi mi tutaj wniosek, właśnie szedłem dzisiaj i spotkałem, że tak powiem, mieszkańców, którzy zwrócili mi uwagę, że przy Galerii tutaj Hajnówka dobrze by było wykonanie przejścia dla pieszych wzdłuż drogi dojazdowej do Galerii po prawej stronie. O co chodzi? Po prostu mieszkańcy w tej chwili tutaj od ulicy 3 Maja robią sobie deptak przez trawnik. Wykonanie takiego chodnika przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa i lepszej komunikacji, jak również poprawiłoby estetykę tego miejsca.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Wykonanie chodnika i przejścia do Galerii. Zastanowimy się nad tym.

 

Nr 24. A także jeszcze prosiłbym się pochylić tutaj nad problemem drzew rosnących tutaj właśnie na tym odcinku 3 Maja aż do ulicy 11 Listopada, na której się gnieżdżą, że tak powiem, wrony, gawrony no i mieszkańcy, którzy chodzą w tym miejscu, nieraz mają problem, bo coś spada im na ubranie, na głowę na czapkę, a zresztą to widać po chodniku, że tam są zanieczyszczenia.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Szanowni Państwo, nowa ustawa o ochronie przyrody pozwala jedynie drzewa zrobić, no niedużo wycięcie tych gałęzi, których jest może za dużo czy uschniętych. Nie można w tej chwili ściąć równo z końcówką pnia wystającego. Także tak jak to było wcześniej, że gałęzie były przycinane całkowicie, one odrastały, to wyglądało i estetycznie, i przede wszystkim ze względów właśnie tych takich higienicznych nie były one obsadzane przez ptaki, wiadomo co z tym się wiąże, ale niestety, niektórych spraw nie możemy przeskoczyć. Chcę powiedzieć gdziekolwiek coś tam próbujemy manipulować z drzewem, bardzo szybko są oczywiście ci, co nas podglądają, także tutaj musimy wszystko robić według prawa.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 24

 

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

Nr 25. Mam poważne plany i poważny zamiar zagospodarowania naszej rzeczki Leśnej Prawej. Właśnie dzisiaj przyjęliśmy do projektu to do planu pracy Komisji Infrastruktury prace nad zagospodarowaniem tej rzeczki. W ogóle zainicjował temat rzeki kolega radny Giermanowicz, tu jeszcze raz się nisko kłaniam. Spowodował między innymi, że zostało rozpoczęte jakby czyszczenie dna rzeki. Ja w związku z tym, że planujemy pracę, postanowiłam na gruncie sprawdzić, co dałoby się zrobić, jakie są problemy z tym związane. I co się okazało? Kiedy tam zajechałam parę dni temu, ujrzałam niesamowity obraz. Wydawało mi się, nie sądziłam, że coś takiego tam może się dziać, ponieważ w zeszłym roku wnioskowałam o koszenie brzegu rzeki. Brzeg rzeki został wykoszony. Z daleka widziałam, że jest wszystko OK, ale kiedy wczoraj, parę dni wcześniej zobaczyłam, co tam się dzieje, postanowiłam się tym z Państwem podzielić. I pokażę może tutaj fotografie. Proszę bardzo. Otóż z dna rzeki zostały wyjęte różne przedmioty, które pływały poprzednio w tej rzece. Są również przedmioty, które prawdopodobnie tam wynieśli mieszkańcy z sąsiednich bloków a po wykoszeniu traw i chwastów te śmieci ujrzały światło dzienne. Są tam, począwszy od drzwi do pokoju, wersalki, kanapy, opon, butelek, gruzu i szkła, no po prostu niestworzone rzeczy. Czyli musimy zacząć od sprzątania tego terenu. Zawsze jeżeli dzieje się coś takiego, to mam wrażenie, że jest tam nieustalony jakby zarząd nad tym terenem. Tak mam wrażenie, bo gdyby to było chyba tylko i wyłącznie nasze miejskie, to może któryś pracownik naszego Urzędu Miasta poczułby się w obowiązku bynajmniej zgłosić swojemu przełożonemu, że tam się dzieją takie rzeczy. Tym czasem po koszeniu podejrzewam, że pracownik przyjmował, odbierał roboty i nic takiego się nie wydarzyło. Nadmieniam tylko, że ten teren, który w tej chwili oglądacie, jest to 20 – 30 metrów od Szkoły Podstawowej przy ulicy Nowowarszawskiej i 20 – 30 metrów od bloków na osiedlu Mazury. Takie rzeczy tam się dzieją. Także no na szczęście troszeczkę emocje mnie dopadły, jakieś pewnego rodzaju zniechęcenie, ale w związku z tym, że nadchodzi wiosna a jest nawet bardzo ładnie, czyli nie musimy czekać do marca, kwietnia, czy maja, żeby zabrać się po prostu za sprzątanie. Można by to zrobić w ramach Akcji Sprzątanie Świata z udziałem młodzieży, mieszkańców, radnych, jak najbardziej radnych. I miejskich...Ale nie wiedziałam jeszcze. Ja to zobaczyłam parę dni temu dosłownie.... I właśnie mamy możliwość zrehabilitować się, czyli przygotować program zagospodarowania tego terenu wzdłuż rzeki Leśnej Prawej, co pozwoli nam i mieszkańcom zapomnieć, że kiedyś wzdłuż rzeki było po prostu wysypisko śmieci.

/do wniosku odniósł się Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – wniosek Nr 18/

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Helena Kuklik odnośnie czystości w obrzeżu rzeki Leśnej. Ja myślę, że mówiliśmy też o tym czynie społecznym, do których my też się przyłączymy, jeżeli taki czyn zostanie zorganizowany.

 

Pani Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 26. Ja chciałam jeszcze ponownie prosić o naprawę zatoki wjazdowej przy sklepie Arhelan. Co prawda w zadaniach inwestycyjnych na 2016 rok jest ujęta przebudowa ulicy Armii Krajowej, ale po prostu tam są tak duże ubytki, że dobrze by było jednak naszym mieszkańcom trochę pomóc znacznie wcześniej, niż dojdzie do tej przebudowy ulicy.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Naprawa zatoki przy Arhelanie. Przekażemy to do Spółdzielni Mieszkaniowej, bo ten teren akurat należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej. Również jestem po rozmowach z Panem Prezesem Mordaniem, aby przy modernizacji tej drogi w ramach schetynówki właśnie ulicy Armii Krajowej również tę zatoczkę Spółdzielnia Mieszkaniowa wyremontowała, bo myślę, że jak jedną się zrobi, to nie będzie zbyt ładnie, jak zostanie po prostu taka zatoczka po prostu tak, jak w tej chwili ona wygląda.

 

Pan Zdzisław Stankowski – Mieszkaniec Miasta Hajnówka

Nr 27. I teraz dziękuję Komendantowi Policji i milicjantom, którzy tak szybko przyjechali na moje zadzwonienie do nich. Przyjechali tutaj na ulice 3 Maja, bo tam szła Pani i szczęście, że się nie połamała. I policjanci tak szybko przyjechali, i czekaliśmy ponad godzinę, żeby przyszedł ktoś z Urzędu Miasta, i nikt nie przyszedł. I przyjechali wtedy z Kablówki. Ta kratka to jest Kablówki i Kablówka tak była zaskoczona. Dlaczego myśmy tu zostali zaproszeni? Przecież to nie jest Kablówki kratka. I z Urzędu Miasta nikt nie przyszedł. A druga sprawa. Na drugi dzień też przyszłem i ci, co przyjechali z Białegostoku, zaczęli robić i mówią: To szczęście, że tam nikt nie wpadł, bo tam mógłby być trup. I jeszcze dla nich powiedziałem: Od 2013 roku ten Sirak nie chce zrobić remontu tego chodnika. Ja to mam na piśmie. I też mówią: To jak on was tu potraktował? O.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Większość to była chodników przy ulicy 3 Maja. Ponowimy jeszcze raz wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale tak jak mówiłem, tutaj jest ta siedziba też Zarządu Dróg w Hajnówce. Wspólnie wszystko zrobimy, aby te chodniki poprawić również w pasie drogi wojewódzkiej.

 

Nr 28. I teraz też wczoraj Panie, które opiekują się dziećmi, które są w przedszkolu i też szły tutaj przy bloku 45 tam, gdzie Orbis był i też szczęście, że nie upadło dziecko. I też od razu na Policję zadzwoniłem i Policja zara też przyjechała. I też powiedziałem: Od kwietnia 2015 roku nie robią poprawy zejścia schodów przy tym Orbisie. I tacy zaskoczeni byli. I wtedy pracownik Urzędu Miasta przyszedł. O, tak to jest? To mówi: Czemu od kwietnia tego roku nie robicie? Ale kolega radny wie, że to tyle miesięcy jest.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 27

 

Nr 29. A teraz jeszcze też spotkali się ze mną prawnik i kolega, który tankuje paliwo, i też powiedział na sesji: Powiedz na sesji jeszcze. Bo to już moje ostatnie tutaj przybycie na tą sesję. To dlaczego Burmistrz Sirak, Zastępca Skiepko i Przewodniczący Rady Miasta Hajnówki Ostapczuk nie zrobili nam Nowego Roku w Hajnówce? Tak dużo mieszkańców powiedziało: Czemu w tej Hajnówce nie mieliśmy Nowego Roku? To co my hajnowianie pojechaliśmy do Białowieży, do Narewki, do Narwi, do Białegostoku? To dlaczego oni tak traktują? Bo ja im powiedziałem: To są nie hajnowianie i dlatego tak jest. I tak mieszkańcy zaskoczeni byli.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Brak Sylwestra, bo wszyscy przyjezdni. Chcę powiedzieć, ja jako przyjezdny Dyrektor Domu Kultury w Hajnówce rozpocząłem te Sylwestry nie tylko w parku, ale wcześniej przed Domem Kultury, w samym Domu Kultury. Myślę, że po prostu powrócimy. Zainteresowanie było może nie zawsze największe, ale jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno do tego wrócimy, ale myślę, że dla społeczeństwa w jakiś sposób zrekompensowaliśmy występami bardzo fajnych koncertów w styczniu. To był koncert Czesław Śpiewa taki młodzieżowy i nazwijmy, w naszym średnim wieku. I koncert Pana Michała Skiepko z jego gośćmi z Grodzieńską Orkiestrą Symfoniczną.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 29

 

Nr 30. I teraz też. I też mieszkańcy prosili. Już dawno Pan to na sesji poruszał. Dlaczego oni nam nie chcą zrobić ulicy Prostej? Idziemy czy do przedszkola, czy też idziemy się modlić do świątyni prawosławnej czy katolickiej i przecież wychodzimy o 7:00 rano... I tam jest... Prostej... A nie, Piaskowej, przepraszam. Piaskowej. Piaskowej. O od lat nie robią Piaskowej. I Zaułek Targowy... Dlaczego? I tam jeszcze kolega powiedział: Zabezpieczyłem sobie, żeby mi ta woda na nieruchomość nie spływała. I dlaczego tyle lat nie chcą zrobić?

 

Nr 31. I też jeszcze mieszkańcy mówią: Na Millenium też wtedy jak walczyłeś o to, żeby był dobry wjazd zrobiony do Przedszkola Nr 1 i dlaczego oni tak zrobili? I teraz jeszcze kolega jechał, to mówi: Szczęście, że dzieci nie szły, bo ja wyjeżdżałem i tak szybko wjechał samochodem, że tam nie mogą dwa samochody wjechać. I dlaczego jeszcze nie założyli tam progu zwalniającego? Tam próg zwalniający powinien być założony.

Były Komendant mi powiedział, ja go zawiozłem. To dlaczego oni nie chcieli założyć? … Nie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Bo jeszcze od 2015 roku nie pozwoliliście znaku 30 na godzinę!

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Wracamy jak bumerang do progu zwalniającego na ulicy Jagiełły. Szanowni Państwo, te progi nawet mamy, tylko jeszcze raz powtarzam, z przyczyn proceduralnych, z przepisów nie można tego progu ustawić. Szanowni Państwo, w takich pracach uczestniczy pracownik Urzędu Miasta. Oczywiście Naczelnik Policji z drogówki, tu akurat reprezentuje zawsze szef drogówki Pan Michał Leoniewski. Z naszej strony Pan Lech Michalak.

 

Nr 32. I jeszcze też tak dużo moich znajomych, którzy mieszkają na tej ulicy, koło ulicy czy to Elektryczna, Długa i mówią tak: Wtedy też był Starosta, był Burmistrz i dlaczego oni nie zaznaczyli tam przejść na tę ulicę? Czy to jest Nowa, Złota i Stalowa. Bo mówi: Dzieci jak idą jeszcze jak jadą samochody ulicą tą Prostą, to tak, a jak wyjeżdżają, to jest takie niebezpieczeństwo. I dlaczego oni nie dbają o bezpieczeństwo dzieci? Bo ja jeszcze też jak syn jest na służbie, to wtedy jadę i odbieram wnuczkę, już wtedy tylko Elektryczną jadę i tą Prostą, bo przez tą, te tory to nie ma co jechać, bo tam nieraz dzieci idą na piechotę i rowerami jadą, i nie dadzą rady podjechać. I dlaczego tyle lat się nie robi?

 

Nr 33. A o tych mieszkaniach komunalnych, co wy mówicie, to już ja składałem na tamtej sesji Rady Miasta, żebyście ustalili uchwałę wykupowania mieszkań komunalnych od tych ludzi, co sprzedają. Bo tak dużo mieszkań u nas i stoi na Millenium dużo pustych mieszkań. A jak mówicie, że to będzie 32 mieszkania, to wiecie, ile to będzie kosztowało pobudować takich? A tak jeszcze ci mieszkańcy tylko sprzedawali po 80 000, po 100 000. To dlaczego nie wykupywać tego? O.

 

Nr 34. A jeszcze też mieszkańcy bloku 2 są tak zaskoczeni. Dlaczego ta firma, co robiła i powiedzieli: Dlaczego nie podłączacie nam spływu wody z dachu do burzówki? Oni mówi: To zakład komunalny powinien podłączyć. I oni powiedzieli: Nie, nie będziemy podłączać. A blok nr 1 został podłączony. To jak tak jest traktowane? I mówią: Teraz mamy też jeszcze smrody w domu. To może już ta woda leci do piwnicy nie wiadomo z czym?

 

Nr 35. A jeszcze też mi koleżanka mówi: Już Pan tak walczy z nimi, żeby te chodniki, ławki stały iść na Parkowej, bo moja teściowa a męża żona ponad 80 lat i idzie z dwoma laskami. To dlaczego nie ma ławek? A jeszcze też mówili, że prosili Zastępcy Burmistrza, bo wychodzili wtedy z Muzeum Białoruskiego, żeby na tutaj przy tym ryneczku postawili ławki. I mówi: Czego oni tyle czasu nie stawiają? A jeszcze też mieli zrobić ten chodnik w 2014 roku. Oni tylko obiecują i nic nie robią. Tak tu jest. A jeszcze też jeżeli hajnowianie oglądacie, to teraz wam pokażę. Tyle dokumentów mam i tak walczyłem z nimi przez te 4 lata, żeby w całym naszym mieście było bezpieczeństwo, nie tylko dla centrum Hajnówki, ale dla wszystkich mieszkańców Hajnówki. Tu mam jeszcze tak kłamliwych odpowiedzi.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Mało ławek – dorobimy ławki.

 

Nr 36. I tutaj Burmistrz mówi, że będzie zrobione światło, to wtedy ten Czesiek, co ma ten dom pogrzebowy, chciał postawić, to tam nie będzie możliwości wjechać. A ja jeszcze jak wracałem od szpitala, to czekałem 10 minut, żeby można było skręcić na ulicę 3 Maja. I ten Czesiek prosił ten Urząd Miasta, żeby ten wjazd był zrobiony od ulicy 3 Maja... To czemu tego oni nie wyrazili zgody? Ta nieruchomość i tak ponad 10 metrów długości zrobili wjazd na tą nieruchomość. To teraz jak będziecie stawiać światła, to od razu mu pozwolić wjazd od ulicy 3 Maja.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – I korzystając, a już nie ma niestety Pana Łukaszewicza Henia, chciałem podziękować właśnie dla radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, dla Henia i tych, którzy są może akurat przy telewizorach, za dobrą współpracę i myślę, że to, ta przebudowa skrzyżowania ulicy Armii Krajowej – 3 Maja to właśnie ich determinacja w tym, aby ta inwestycja, nieduża inwestycja została zrealizowana. Ale tak jak mówiliśmy, walczyliśmy o tą inwestycje kilka lat i dziwię się dzisiaj dla Pana Stankowskiego, że raz podnosi temat bezpieczeństwa i poprawy tam, i walczył nieraz o światła a tu nagle dzisiaj mówi, że te światła będą przeszkadzały. Jeżeli chodzi wjazd do Pana Hłaski, w ogóle z samej krzyżówki. Ja nie wiem, czy legalnie, czy nielegalny, natomiast wszystko trzeba zrobić, aby ten wjazd był od 3 Maja czy też od Armii Krajowej, tak jak już będzie pasowało. Natomiast na pewno nie ze środka skrzyżowania, bo faktycznie to zagraża bezpieczeństwu w tej chwili również teraz.


Data wytworzenia: 2016-02-24 17:43 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-02-24 17:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska