BIP UM Hajnówka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Lipowa - niezabudowana nieruchomość

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Lipowa - niezabudowana nieruchomość

Hajnówka 21.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości w zł

Termin  zagospo-darowania Przeznaczenie do sprzedaży
1

Nr geod.
2190/28
KW Nr BI2P/00017950/5

0,0019 ha

ul. Lipowa niezabudowana nieruchomość,

MW

 4.500,00 zł

+ VAT (23 %)

---------- Sprzedaż w trybie przetargu

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu  przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.


Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2022-11-22 11:08 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-11-22 11:08 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-22 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka