BIP UM Hajnówka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Poprzeczna, niezabudowana nieruchomość

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Poprzeczna, niezabudowana nieruchomość

Hajnówka 20.05.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

WYKAZ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości w zł

Termin zagospo-darowania

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

Nr geod.

2881

KW Nr BI2P/00023344/9

0,0429 ha

ul. Poprzeczna niezabudowana nieruchomość,

MN

16.416,00 zł

+ VAT (23 %)

----------

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2022-05-20 13:08 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-05-20 13:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska