BIP UM Hajnówka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 15 grudnia 2015 r. do 05 stycznia 2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:
- ul. 11 Listopada – niezabudowana nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 1056/51, 1056/135, 1056/139 o pow. 3,1409 ha przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-usługową.


Data wytworzenia: 2015-12-14 16:21 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2015-12-14 16:21 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-14 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk