BIP UM Hajnówka

WYNIKI GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY MIASTA HAJNÓWKA z I sesji Rady Miasta Hajnówka

WYNIKI GŁOSOWANIA UCHWAŁ RADY MIASTA HAJNÓWKA z I sesji Rady Miasta Hajnówka

WYNIKI GŁOSOWANIA

UCHWAŁ RADY MIASTA HAJNÓWKA

z I sesji Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 roku

 

Uchwała Nr I/1/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka

Uchwała została przyjęta przy 17 głosach za, głosów przeciw nie było, 3 wstrzymujących.

W sesji uczestniczyło 20 radnych, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych.

Za głosowali radni: Marcin Bołtryk, Jerzy Charytoniuk, Adam Czurak, Jadwiga Dąbrowska, Mieczysław Stanisław Gmiter, Sławomir Golonko, Aniela Kot, Helena Kuklik, Barbara Laszkiewicz, Lucyna Lewczuk, Piotr Markiewicz, Walentyna Pietroczuk, Janusz Puch, Ewa Rygorowicz, Natalia Tichoniuk, Grzegorz Tomaszuk, Artur Tumiel.

Przeciw głosowali: nie było głosów przeciw

Wstrzymali się od głosu: Maciej Borkowski, Małgorzata Justyna Łukaszewicz, Małgorzata Celina Zaborna.

 

 Uchwała Nr I/2/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Hajnówka

Uchwała została przyjęta przy 13 głosach za, 5 głosach przeciw, 2 wstrzymujących.

W sesji uczestniczyło 20 radnych, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

Za głosowali radni: Jerzy Charytoniuk, Adam Czurak, Sławomir Golonko, Aniela Kot, Helena Kuklik, Barbara Laszkiewicz, Piotr Markiewicz, Walentyna Pietroczuk, Janusz Puch, Ewa Rygorowicz, Natalia Tichoniuk, Grzegorz Tomaszuk, Artur Tumiel.

Przeciw głosowali: Maciej Borkowski , Jadwiga Dąbrowska, Mieczysław Stanisław Gmiter, Małgorzata Justyna Łukaszewicz, Małgorzata Celina Zaborna

Wstrzymali się od głosu: Marcin Bołtryk, Lucyna Lewczuk

 

 


Data wytworzenia: 2018-11-21 13:59 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-11-21 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska