BIP UM Hajnówka

Wolne wnioski, zapytania zgłoszone na XXI sesji Rady Miasta Hajnówka - 26 października 2016r.

Wolne wnioski, zapytania zgłoszone na XXI sesji Rady Miasta Hajnówka - 26 października 2016r.

BRM.0003.7.2016

Wolne wnioski, zapytania

zgłoszone na XXI sesji Rady Miasta Hajnówka,

która odbyła się 26 października 2016 r.

Alicja Chaniło:

Nr 1. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałam złożyć wniosek odnośnie ułożenia nowego chodnika na ulicy Słowackiego, bo tam ponad 40 czy 50 lat ten chodnik jak został położony, jest tak pokruszony w tej chwili, że stanowi pewne niebezpieczeństwo i bardzo bym prosiła, żeby to zostało wykonane.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Chaniło mówi o chodniku na ulicy Słowackiego. Odpowiem to samo, co mówiłem Pani radnej. Najpierw drogi, później chodniki. Chyba, że będzie jakaś taka sytuacja, że mielibyśmy jakieś tam stare płytki z montażu, można byłoby wykorzystać pracowników interwencyjnych i bez wielkich nakładów coś takiego zrobić, to tak. No zobaczymy.

 

Karol Marek Nieciecki:

Nr 2. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja chciałbym w kilku kwestiach zająć głos. Na początek chciałbym podziękować Panu redaktorowi A. P. za ostatni, przedostatni artykuł w przedostatniej gazecie dotyczący libacji właśnie przy bloku 3 Maja 56. Naprawdę jestem szczerze zdumiony pozytywnie. Mam tylko jeszcze do Pana Burmistrza takie pytanie, Panie Burmistrzu – a właściwie do Pana Wiceburmistrza – tam padło takie stwierdzenie, że miasto robi wszystko w tym temacie, prawda, by tego nie było, by się z tym uporać. Więc ja bym chciał poznać odpowiedź, co to znaczy to wszystko. Najlepiej, ponieważ ja od roku z tym tematem walczę, to ja bym chciał może od Pana Wiceburmistrza na piśmie, prawda, i szanownej Rady, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy wszystko, bo tak naprawdę, powiem Państwu szczerze, dopiero po tym artykule jest jakiś odgłos społeczny i coś się dzieje. I drugą rzecz, chciałbym, Panie Burmistrzu, prosić Pana o, jak Pan może, też prosić Komendanta Powiatowej Policji w Hajnówce, o odpowiedź na ten artykuł, po prostu jak, co Policja w związku z tym artykułem, artykuł naprawdę był bardzo ciekawy i myślę, że jakieś działania Policja w związku z tym powinna podjąć, o ile już nie podjęła. Chciałbym, żeby coś takiego się u nas pojawiło, także ze strony Komendy Powiatowej Policji, bo jest to problem społeczny, naprawdę, niedotyczący tylko tego jednego bloku czy jednego punktu, prawda, w naszym mieście takich punktów jest wiele.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja chciałbym już, jeżeli chodzi o zaangażowanie, że o Policji, ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na posiedzenie komisji Rady zaprosić Pana Komendanta Policji, o tym porozmawiać. My oczywiście stosowny monit w sprawie do Pana Komendanta wystosujemy. Tak, jak Pan sobie życzył, Panie radny, Pan Zastępca, Pan Skiepko odpowie na tą, na to Pana pytanie.

 

Nr 3. Druga rzecz, szanowny Panie Burmistrzu i może Pani Starosto także, dowiedziałem się niedawno, że radni Rady Powiatu mają darmowe wizy na Białoruś. Mam pytanie, co stoi na przeszkodzie, aby radni Rady Miasta Hajnówka też mieli darmowe wizy, roczne darmowe wizy na Białoruś? Dlaczego nie? Ja na przykład bym z tego skorzystał. Oczywiście na zasadzie tych wszystkich, którzy chcą, prawda? Nie jest to obowiązkowe. Skoro radni powiatu... Nie wiem, to myślę, że Pan Burmistrz nam odpowie, ewentualnie Pani Starosta. Ale jest coś takiego, jak Euroregion i myślę, że to jest w ramach wymiany tej transgranicznej, tak mi się wydaje, nie do końca nie sprawdziłem tego, ale Pan Burmistrz na pewno będzie wiedział.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Darmowe wizy na Białoruś. Nie wiem, czy radni powiatu wszyscy mają darmowe wizy na Białoruś, ale te darmowe wizy na Białoruś są związane głównie z osobami, pracownikami, którzy pracują albo współpracują w realizacji projektów transgranicznych. Natomiast ja nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, czy to jest możliwe, jeżeli chodzi o bezpłatne wizy. Bo wie Pan, ja jeżeli chodzi o bezpłatne wizy, o konkretnego pracownika, to ja składam wniosek do konsula i ja jestem, że tak powiem, gwarantem tego wniosku. Może Pan Sekretarz więcej na ten temat wie, to potem powie.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Wizy na Białoruś, to było konkretne pytanie, wizy na Białoruś. My nie występujemy o te wizy dla samej zasady otrzymania takiej wizy i jeszcze bezpłatnej. Te wizy wiążą się z wykonywaniem określonych obowiązków przez nas, realizacją projektów, współpracy pomiędzy, w ramach Euroregionu, o którym tutaj była już mowa. Jeżeli ktokolwiek z Państwa w ramach pełnionych obowiązków funkcji radnego lub pracy na rzecz miasta takich wiz potrzebuje, ale uzasadnionych, bo to nie jest tak, że też nam tutaj konsul Białorusi w Białymstoku tych wiz udziela w hurtowych ilościach i w każdej żądanej ilości, to ja zapraszam do Urzędu i o zwrócenie się w ogóle do nas, bo ja w danym momencie też, czy Pan Burmistrz, nie wiemy po prostu, kto współpracuje, w jakim zakresie, może to jest współpraca też, która już istnieje, w jaki sposób jest udokumentowana i my się wtedy zwracamy o te wizy bezpłatnie, natomiast to zawsze jest w gestii konsula rozstrzygnięcie, czy ta wiza może być bezpłatna, czy nie. Różnie to bywało, już tego doświadczyliśmy też sami. Jeżeli taka wola jest Rady, oczywiście co innego na przykład wyjazdy, które też tutaj były planowane, jak wizyta radnych, ewentualnie kierowników jednostek organizacyjnych i innych pracowników w ramach tak zwanych, wizyty, nie chcę tego nazywać wycieczką, tak, ale jakby... Studyjnej, tak? Wtedy są to tak zwane wizy jednorazowe, to wtedy to jest to łatwiej, natomiast wizy wielokrotnego, wielokrotne to nie jest tak łatwo i one są udzielane w uzasadnionych przypadkach.

 

Nr 4. Panie Burmistrzu, no i dwie takie troszeczkę rzeczy może cięższego kalibru. Pierwsza rzecz, Panie Burmistrzu, ile kosztowały nas Pańskie wyjazdy jeśli chodzi o delegacje zagraniczne od początku poprzedniej i tej kadencji? Jeżeli Pan mógłby przygotować radnym na piśmie, byłbym Panu wdzięczny.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Wyjazdy. Ja wiem, że teraz jest taki fajny czas i mowa o wyjazdach zagranicznych, szczególnie w kontekście Prezydenta Białegostoku. Ja Pana, Panie radny, zapewniam, że chociaż jeszcze nie mam, nie jestem aż taki bardzo stary, ale w podróż wybieram się wtedy, kiedy muszę, a te podróże, które były, były podróżami koniecznymi i nie kosztowały zbyt dużo. Ja nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć na wszystkie... Dobrze, przygotujemy odpowiedź na piśmie.

Odpowiedź na piśmie pod nr 4

Nr 5. I ostatnia rzecz, wczoraj odbyło się spotkanie z Panem Prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą. Pierwszy punkt mego, że tak powiem, stwierdzenia, powiem tak, dziękuję, Panie Burmistrzu, za organizację tego spotkania. Druga rzecz, Panie Burmistrzu, amfiteatr. Boże kochany, jak ktoś siedział dalej i patrzył, co się dzieje ze sceną, jak deszcz strugami się leje na, proszę Państwa, z dachu na scenę, myśmy tyle pieniędzy wsadzili w tej amfiteatr, proszę Państwa, a tam, nie wiem, nie ma odprowadzenia rynny, nie wiem, nie jestem fachowcem, nie widziałem tego bliżej, ale dobrze ten deszcz wczoraj padał. Niektórym na pewno za kołnierz polało się. Ja, proszę Państwa, widziałem to, że tak powiem, z naprzeciwka i tak se tak pomyślałem, kurczę, przydałoby się tam, żeby Pan Burmistrz się znalazł albo Pan Wiceburmistrz.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Przy okazji tutaj był gdzieś, żeby skończyć temat amfiteatru, sprawa, że gdzieś przeciekało. Nie wiem, o co chodzi. O scenę chodzi, czy o zadaszenie?... Możliwe, ja nie powiem, załóżmy, że nie. Jak każda, jak każda inwestycja, może mieć usterki i usuniemy, natomiast, bo to było związane z inwestycją, natomiast jeżeli chodzi o pewne przecieki na scenie, to było robione dawno, my to poprawiamy, technologia jest taka, jaka jest i zdarza się, że co jakiś czas trzeba to poprawiać.

 

Piotr Mironczuk:

Nr 6. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam pytanie. Co my mamy zamiar zrobić z budynkiem przy ulicy 11 Listopada za MOPS-em? Bodajże rozmawialiśmy na ten temat w maju po pożarze i Pan wtenczas mówił, że to zostanie przynajmniej nakryte i zabezpieczone przed dalszą dewastacją. Mamy pół roku przeszło, mamy zimę, zimy jeszcze nie, ale mamy jesień, późną jesień i to dalej straszy, i gnije. Czy to mamy zaczekać, aż to wpadnie w ruinę i będziemy większe koszty mieli? Bo tam, o ile wiadomo, to Pan planuje zrobić dom dziennego pobytu, prawda? No tak w planie było.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Budynki przy ulicy 11 Listopada. Tak, ja mówiłem, że go będziemy zabezpieczać, przykrywać i tak dalej, ale wtedy, kiedy to mówiłem, nie wiedziałem jeszcze, jaki będzie zakres projektowania. W związku z tym pożarem posprzątaliśmy wszystko, co tam po pożarze było a więc eternit, słomę i tak dalej. Biorąc pod uwagę możliwości pozyskania finansowania jakieś racjonalne wykorzystanie tego miejsca, bo ja przypomnę, że najlepiej byłoby to wszystko zburzyć i na tym miejscu postawić nowy budynek, taki budynek, o którym mówiliśmy To jest budynek na potrzeby głównie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji takiego zakładu aktywizacji zawodowej, który będzie zajmował się w przyszłości organizowaniem opieki no dla osób i rodzin, które mają różne problemy. I opracowujemy w tej chwili dokumentację. W wyniku tej dokumentacji z tego starego budynku tak naprawdę niewiele zostanie. Dlatego też uznałem, że nie ma sensu wydawania pieniędzy na to, na kładzenie nowego dachu i tak dalej, kiedy dokumentacja jest już w stadium końcowym, natomiast w przyszłym roku Lokalna Grupa Działania, bo w ramach LGD są zarezerwowane pewne środki na rzecz naszego miasta, ogłosi konkurs, do tego konkursu przystąpimy i jeżeli wszystko będzie dobrze, to w przyszłym roku jest realna szansa na rozpoczęcie tej inwestycji. To nie będzie wielka budowla, ale bardzo pomoże w realizacji naszych zadań jeżeli chodzi o opiekę społeczną.

 

Nr 7. Następne pytanie, Panie Burmistrzu, Pan przekazuje działkę, czy ten, przy ulicy Filipczuka dla Wodociągów i Kanalizacji. Czy tam przypadkiem po dokupieniu działki od Gryfskandu ta działka nie uzyskała innego numeru? Czy dalej figuruje ten, te trzy numery? Bo tam zostało podzielone, prawda? I część jakby sprzedana a pozostała i to prawdopodobnie Pan nam tłumaczył, że to było podciągnięte pod jeden numer geodezyjny. Natomiast tu my mamy, że jest 1/38 i 1/87, przekazujemy. I tutaj jest uwaga do wysokiej Rady. Widzicie, jakie, jaką poważną broń daliśmy do ręki Burmistrza czy jako upoważnienie. Pan Burmistrz przekazuje, nawet nie uzasadnia, na jakiej podstawie, tylko zwiększenie aportu i na tym się kończy. Dlatego czasami, zanim uchwalimy jakąś ustawę, czy upoważnimy Burmistrza do działania w imieniu gminy, to proponuję, żebyśmy się zastanawiali.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No Pan radny Mironczuk to już jest specjalista od nieruchomości. Bardzo lubi mnie tutaj rozliczać i sprawdzać. Ja przypomnę wszystkim, dlaczego była przyjęta przez Radę ta uchwała, o której Pan radny mówił. Ja mówiłem o tym, uzasadniając tą uchwałę. Pamiętacie, była taka uchwała przyjmowana przez Radę o przekazaniu pewnej działki, nieruchomości dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych tam przy ulicy Kleszczelowskiej. Wówczas służby prawne wojewody zarzuciły nam, że Rada nie powinna, tą uchwałę przepuściły. Jest Pani radca, o tym pamięta. Przepuściły, ale zaleciły na przyszłość niezwłoczne przyjęcie uchwały, która będzie określała zasady przekazywania nieruchomości do spółek komunalnych przez Burmistrza. Zgodnie z prawem takie zasady są, Rada przyjęła uchwałę i jak tak, jak się zobowiązałem, o każdej takiej transakcji i ona jeszcze nie została dokonana, to jest informacja, będę wysoką Radę informował. A skąd są te dwie działki? Ja przypomnę. I dwa numery działek. Wcześniej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w zasadzie na zasadzie jakiegoś takiego porozumienia, bo trudno mówić tutaj o umowie, bo takich umów nie było, korzysta z działki, wcześniejszej działki, która była wydzielona jeszcze przez Gryfskand na organizację takiej podczyszczalni ścieków, tych ścieków, które płyną z tamtej części miasta. W ubiegłym roku jesienią my jako miasto odkupiliśmy wieczyste użytkowanie od Gryfskandu z takim założeniem, że te nieruchomości docelowo przeznaczymy na potrzeby inwestycyjne. Wynikało to między innymi z tego, że przypomnę, sprzedaliśmy dla inwestora działkę przy ulicy Filipczuka, działkę, która jest niekształtna. Dlatego też po wykupieniu działki od Gryfskandu w wieczyste użytkowanie dokonaliśmy podziałów w taki sposób, żeby inwestor mógł normalnie planować budowę nowego zakładu na kształtnej już działce i ten inwestor to robi. Dzisiaj właśnie wystąpił z wnioskami o uzgodnienie między innymi dwóch zjazdów na działkę i możliwości odprowadzenia wód burzowych. Nie ma problemu, bo na tej nieruchomości przebiega nasza instalacja burzowa. Natomiast ta druga działka wzięła się stąd, że wydzieliliśmy z tej działki kupionej od Gryfskandu działkę, która będzie działką umożliwiającą dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dojazd. Do tej działki, na której jest podczyszczalnia ścieków od ulicy Filipczuka. I stąd są, Panie radny, dwa numery działek. Myślę, że to jest jasne.

 

Jan Giermanowicz:

Nr 8. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałbym przekazać, że tak powiem, spostrzeżenia czy też odczucia, ból mieszkańców, którzy są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej no u nas w Hajnówce. Jeśli chodzi, właściwie ból, który się pustoszeniem kieszeni odznacza głównie jeśli chodzi o ogrzewanie. Bo ja widzę tutaj, co prawda Spółdzielnia jest odrębnym podmiotem działającym na zasadach prawa spółdzielczego, ale ja widzę tu pewną płaszczyznę współzależności czy też współdziałania. Panie Burmistrzu, to chodzi o naszą PEC i linie przesyłowe źródeł ciepła. Także czy nie widzi Pan Burmistrz celowości w spotkaniu z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, Prezesem PEC-u, Pana i porozmawiania na temat produkcji energii cieplnej i dostarczania do lokali Spółdzielni Mieszkaniowej? Ja mam pewne rozwiązania, zresztą pozwoliłem sobie z Prezesem Spółdzielni na temat porozmawiać chwilę, dosłownie chwilę, ale powiedział, że on jest otwarty na współpracę i, że tak powiem, jest do dyspozycji Pana Burmistrza w tej kwestii i jest dużo, że tak powiem, do zdziałania.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ogrzewanie. Temat jest bardzo poważny, nie to, że poważny, ale bardzo poważny. Możemy powiedzieć dzisiaj z całą odpowiedzialnością, że dzisiaj odczuwamy wszyscy i szczególnie mieszkańcy, którzy płacą za to ciepło, błędy sprzed lat. I zdaję sobie z tego sprawę, że musimy szukać rozwiązania. No ja nad tym, że tak powiem, cały czas pracuję. Jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, ale w stosownym czasie zorganizujemy spotkanie z właściwą merytorycznie komisją Rady i będziemy wspólnie szukać rozwiązania korzystnego dla wszystkich mieszkańców. Ja nie ukrywam, że szkoda, że prawo nie pozwala nam na zastosowanie takich samych zasad na ustalanie ceny ciepła, jakie są przy ustalaniu cen wody. Nie mielibyśmy wtedy takich problemów, o których dzisiaj mówimy. Ja też jestem w tej części miasta, która płaci najwięcej za gigadżule.

 

Nr 9. A drugie pytanie, które też, no ja chciałbym, żeby Pan Burmistrz zdementował, powiedział, że to naprawdę u nas nie ma miejsca. Chodzi o to, że na niektóre, w niektórych jednostkach podległych Burmistrzowi chodzą takie, przyjmuję to w kategoriach, że tak powiem, plotek, są przyjmowane osoby na stanowisko na przykład głównej księgowej bez konkursu. Ja w to nie wierzę. Że zawsze są konkursy pewnie organizowane i osoby są wybierane z najlepszym doświadczeniem i kwalifikacjami. Po prostu proszę to zdementować, że nic takiego miejsca nie ma w żadnej jednostce podległej Burmistrzowi. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Główne księgowe. Ja Panu nie powiem, nie odpowiem, Panie radny, w tej chwili. Jestem przekonany, że te główne księgowe są powoływane, że tak powiem, zgodnie z prawem, są kompetentne, ale sprawdzę, jak to wygląda na dzisiaj.


Helena Kuklik:

Nr 10. Szanowni radni, Panie Burmistrzu, ja chciałam się odnieść do przed chwilą podjętej przez nas uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi i w wypowiedzi Pana Giermanowicza, myślę, że uzasadnionej i sprawdzonej. A chciałam się, chciałam wnioskować do naszych urzędników do oczywiście do Burmistrza, aby dobrze nadzorował przyjmowane przez stowarzyszenia wnioski. Tak jak Pani Starosta też powiedziała, stowarzyszenia są nam niezbędne, są nam bardzo potrzebne do realizacji zadań, które posiada Urząd Miasta. Także zadania są bardzo ważne, tylko żeby były przejrzyste, przejrzyście wykonywane wszystkie obowiązki. Także żeby urzędnicy żądali wszelkich dokumentów wymaganych prawnie wraz ze składanymi wnioskami, żebyśmy później nie musieli świecić oczami, że uchwały przez nas podejmowane były niewłaściwie realizowane.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o kontrolę stowarzyszeń, my systematycznie, już na etapie ogłaszania konkursów, stowarzyszenia mają obowiązek przygotować takie dokumenty, informacje, które są potrzebne i warunkują podpisanie umowy zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu a potem każdorazowo, każdorazowo po rozliczeniu roku każde stowarzyszenie ma obowiązek przedstawić rozliczenie wydatkowanych pieniędzy. Oczywiście, my nie kontrolujemy, bo nie mamy takiego prawa, żeby kontrolować też te pieniądze, które stowarzyszenia pozyskały z innych źródeł. Cieszymy się bardzo, jeżeli stowarzyszenia znajdą inne formy finansowania, inne źródła. Oby tych pieniędzy było jak najwięcej. My natomiast kontrolujemy i sprawdzamy te, które są realizowane ze środków publicznych tutaj budżetowych i ja Panią zapewniam, że te wydatki są realizowane zgodnie z umowami i zgodnie z prawem.

 

Piotr Markiewicz:

Nr 11. Dziękuję. Panie Burmistrzu, chciałbym się odnieść w zasadzie albo nawiązać do przed chwilą podjętej uchwały dotyczącej programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na stronie internetowej Urzędu Miasta jest taka zakładka, jak kalendarz imprez. I chciałbym tutaj w zasadzie zasugerować Panu, Panie Burmistrzu, żeby w tej zakładce w zasadzie albo na zasadzie współpracy, albo na zasadzie zobligowania beneficjentów przyszłych, którzy będą korzystali właśnie ze środków w formie dotacji ze środków publicznych, żeby na tej zakładce, na tej zakładce kalendarz imprez, żeby te wszystkie, nazwijmy to, czy imprezy, czy inne jakieś tam, nazwijmy to, spotkania o charakterze ogólnospołecznym, o charakterze takim publicznie dostępnym w szerokim zakresie, żeby te właśnie imprezy, nazwijmy to ogólnie imprezy, były w jakiś sposób w tym kalendarzu zauważone. Jest to w zasadzie kalendarz, który w jednym miejscu może w zasadzie dla społeczeństwa przekazywać informacje dotyczące, co się dzieje w naszym mieście. A dotyczyć to może nie tylko oczywiście i organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, ale też i innych naszych jednostek samorządowych, które też podejmują pewne działania związane z dotarciem do społeczeństwa, związane z imprezami, z uroczystościami innymi, spotkaniami związanymi z życiem w naszym mieście. To byłby w zasadzie wniosek albo sugestia pierwsza.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Strona internetowa. Ja nie odpowiem. Pan Sekretarz może odpowie, czy jest możliwe. Jeżeli jest możliwe, ja nie widzę powodów, żeby tego nie robić.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Kalendarz imprez, my taki kalendarz prowadzimy na stronie Urzędu Miasta, wydajemy też wersję papierową. Trochę teraz odeszliśmy od wydawania bardzo szczegółowego kalendarza imprez w wersji papierowej, bo to są koszty, to jakby tutaj tylko staramy się te najważniejsze imprezy, które w mieście są przeprowadzane przez różne organizacje, to nie tylko miasto, ale też i różne organizacje, i nie tylko samorząd miejski też. To my wtedy jakby, żeby trafić z tymi, z tą informacją gównie do ludzi odwiedzających miasto, czyli turystów, kogoś, kto przyjeżdża do Hajnówki. Hajnowianie z reguły mają większą wiedzę. Natomiast nasze jednostki organizacyjne, jeżeli posiadają własne strony, umieszczają na nich takie informacje, zawsze mogą skorzystać z naszej strony i korzystają bardzo często. Organizacje pozarządowe czy w ogóle jakiekolwiek organizacje też korzystają z tego. My natomiast nie możemy, jeżeli możemy jeszcze tutaj jakby się dopominać umieszczania informacji o imprezach sfinansowanych z pieniędzy budżetowych, to tak, natomiast to jest wolna wola każdej organizacji, jak potrafi, czy chce zapromować daną imprezę, rozpropagować ją wśród mieszkańców i dalej.

 

Nr 12. Natomiast mamy teraz też wniosek dotyczący takiegoż miejsca vis-a-vis naszego Domu Kultury naprzeciwko z drugiej strony Tamary, ulicy Tamary Sołoniewicz. Tam w zasadzie jest no chyba to jest jednak parking, aczkolwiek o utwardzeniu, bez żadnego utwardzenia, tylko miejsce gruntowe, ale z wjazdem od strony ulicy Dziewiatowskiego i mi się wydaje, że ona przynajmniej doraźnie pełni funkcję parkingu. W tym teraz wjazd na ten właśnie na to miejsce jest dosyć utrudniony, dlatego że ten wjazd został mocno, w wyniku chyba eksploatacji, mocno zadołowany. W międzyczasie wjazd na park, na dobrą sprawę naprzeciwko cerkwi w jakiś sposób został wyrównany. Tam natomiast w dalszym ciągu jest takie zadołowanie. A w najbliższym czasie może pogoda nie jest sprzyjająca. Być może gdy pogoda będzie bardziej sprzyjająca, gdy nie będzie tamtej wody, może udałoby się sprawdzić, Panie Burmistrzu, żeby ten wjazd wyrównać i byłby on w zasadzie dosyć korzystny dla w okresach, gdy jest dosyć duże natężenie korzystania ze spotkań w HDK-u, czy też spotkań, czy też z uroczystości w cerkwi. Także dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – HDK a parking. Tutaj jeżeli chodzi o stan bieżący, dzień dzisiejszy, oczywiście tam te zadołowania wyrównamy, natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, myślę że w planie zagospodarowania przestrzennego trzeba się zastanowić nad innym przeznaczeniem tego terenu. Bo zdajemy sobie z tego sprawę, że ten parking jest wykorzystany tylko wtedy, kiedy są duże święta i odpusty, natomiast teren jest dosyć atrakcyjny i można w przyszłości myśleć o przeznaczeniu go na jakieś działania handlowo-usługowe czy inne.

 

Ewa Rygorowicz:

Nr 13. Panie Burmistrzu, szanowni Państwo, zwrócili się z prośbą do mnie mieszkańcy ulicy Czajki. Proszą o budowę chodnika na tejże ulicy. Tam jest po obu stronach dość spory pas zieleni. Czy nie można tego chociażby z jednej strony przebudować im na chodnik? Bardzo o to proszę. Dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja zdaję sobie z tego sprawę, ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze na wielu ulicach nie ma chodników. Ale proszę mnie zrozumieć, ja nie będę proponował robienia chodnika na ulicy Czajki ze świadomością, że na innej ulicy, nie ważne, no Sokola jest zrobiona, Niedźwiedzia też, ale mamy szereg innych, chociażby Jelenia ulica, gdzie od początku istnienia miasta ludzie czekają na drogi i nie mają tej drogi. Mają drogę gruntową. To wypadałoby tam na początek chociaż, nie wiem, przygotować dokumentację, coś próbować zrobić.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki:

Nr 14. Właściwie też taki apel skierowany do dyrektorów placówek oświatowych w naszym mieście. Ja mam w ręku dwa maile takie najobszerniejsze, które otrzymałem w ostatnim czasie. Sądząc z informacji, do kogo jeszcze zostały wysłane, wiem że inni radni także je otrzymali, mam nadzieję, że przyłączą się dzisiaj do mojego apelu. Generalnie treść tych maili dotyczy planowanych imprez, które są związane z obyczajem nam obcym a od kilku lat próbuje nam się to zaszczepić na naszym gruncie. Chodzi o świętowanie tak zwanego Halloween. Rodzice są naprawdę zatroskani o to, że dzieci przynoszą do domu informacje o planowanej zabawie. Jest to szczególnie dla młodszych dzieci kłopot taki, że trudno czasami wytłumaczyć im, bo racjonalne argumenty jeszcze mogą nie trafiać. Natomiast różnicuje się trochę dzieci między sobą, między tymi, które mają być w założeniu wychowywane w duchu chrześcijańskim a tymi, które mają przyzwolenie do udziału w zabawach neopogańskich. No dochodzi do takich małych czy większych konfliktów. Ja myślę, że także wczorajsza wizyta przypomniała nam o tym, że my tworzymy tutaj wspólnotę chrześcijańską, że jest to siła naszej tradycji tutaj i że powinniśmy zadbać o to, by, bo to nasze tradycje były pielęgnowane. Mamy naprawdę bardzo wiele możliwości, żeby zorganizować dzieciom zabawę. W innych miejscowościach organizowane są w tym czasie bale Wszystkich Świętych, biorąc pod uwagę, że możemy czerpać z kanonu obu wyznań, więc tych świętych mamy dwa razy więcej niż inni. Można i zabawę więc dwa razy dłużej ciągnąc pewnie. Czy możemy, już bez żartów, możemy nadać tym zabawom zupełnie inny charakter i nie musimy brnąć w coś, co jest także niepewne w sferze duchowej? Rodzice dokładnie o tym piszą, proszę Państwa, nie boją się podpisywać z imienia i nazwiska przy tym apelu. Proszą oczywiście o zachowanie anonimowości, tak, ale podają swoje dane do naszej korespondencji, bo sprawy chociażby i to, że już jednak media starają się nagłaśniać, tak, rożne skutki takiej, czasami wydawałoby się, niewinnej zabawy, tak? Warto, myślę, o te nasze dzieci zadbać. To jest autentyczny apel rodziców i myślę, że Państwo zarządzający naszymi placówkami oświatowymi, ja tutaj mówię głównie o placówkach oświatowych miejskich –i przedszkolach, i szkołach – zadbają o to, żebyśmy w nic niepewnego na płaszczyźnie duchowej nie brnęli w tym okresie. Ja argumentów już nie będę przytaczał. Jeżeli ktoś będzie chciał usłyszeć konkretne wypowiedzi, to jestem w stanie je udostępnić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Halloween. Żyjemy w demokratycznym kraju. Ja nie zamierzam ingerować w organizację różnych zajęć w szkołach, czy to robią dyrektorzy, czy nauczyciele, czy komitety rodzicielskie, najważniejsze tylko, aby te działania nie były, muszą być zgodne z prawem oczywiście a myślę, że innych szkoły realizować nie będą.

 

Nr 15. Panie Burmistrzu, dzisiejsza korespondencja dotyczy parku, w którym pojawiły się figury wcześniej zdemontowane. Chodzi o pięć postaci wykonanych z drewna, pięć posągów drewnianych. No dzisiaj wyglądają one inaczej. Do tej pory ten człowiek z beretem, który, którego obrót na wschód miał zapowiedzieć upadek komunizmu, no nie wrócił, tak, już nie mamy z beretem, niektórzy mówią, że mamy z koroną, natomiast jednego osobnika wśród tych postaci pięciu. Ale pytanie, Panie Burmistrzu, jest konkretne. Są to oczywiście nowe rzeźby. Mieszkanka Hajnówki chciałaby wiedzieć, czy to była renowacja, czy też nowe wykonanie, kto się tym zajmował, jaki był koszt tej inwestycji? I jeżeli rzeźby te były wykonane w ramach pleneru rzeźbiarskiego w latach 70., miały więc wtedy swojego autora. Czy ten autor został powiadomiony o tych pracach, czy brał w nich udział? Czy mamy zgodę, czy też nie zostały tutaj naruszone prawa autorskie do tych rzeźb? Czy te prawa autorskie w stosunku do tego, do tej, do tych figur zostało zachowane?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Gmiter podnosi temat figur. Jakie były figury przed modernizacją, to my wszyscy wiemy. Groziło to upadkiem, groziło być może nieszczęściem i tak dalej. Trudno, mieśmy dwie możliwości, zdemontować te figury i nic po prostu nie robić. Dzisiaj po tylu latach szukanie autorów byłoby bardzo utrudnione, dlatego też, jak Państwo się dokładnie przyjrzycie tym figurom, one się nieznacznie różnią od tego, co było. Czy tam były figury sekretarzy takich, czy innych, to ja nie wiem, ale jedno jest pewne. Te figury są, były te poprzednie, były efektem penerów rzeźbiarskich w Hajnówce, które w historii Hajnówki naprawdę znaczyły dużo. Wykonawcami tych figur obecnych już ustawionych są rzeźbiarze z Hajnówki. I jeżeli o stronę finansową tego przedsięwzięcia, jest to wszystko oczywiście zgodnie z prawem i tak dalej. Ci Panowie mają jeszcze dodatkowe pomysły i kiedy przyjdzie czas, to ja o tym powiem i te pomysły spróbujemy zrealizować, ponieważ myślę, że będzie to dodatkowe uatrakcyjnienie tego miejsca w naszym parku.

 

Nr 16. Kolejna sprawa, co prawda te punkty zostały zdjęte z porządku obrad, ale tak trochę uprzedzając, my co prawda jako samorząd mamy rok na dyskusję o zmianie patronów ulic, które no ja przynajmniej z 10 lat temu składałem pierwszy wniosek o to, żeby tę sprawę uporządkować. W tej chwili już nie mamy wyjścia, ustawa to reguluje, Panie Burmistrzu, chciałbym się zapytać, kto tak naprawdę poddał te projekty Panu, bo no nie wierzę, że Pan sam je opracowywał, zresztą no nie, nie to jest Pana zadaniem głównym, ale próba zastąpienia na terenie Hajnówki działaczy komunistycznych, powiedzmy z okresu lat 20. czy nawet z okresu wojny i okupacji, działaczami partyjnymi z okresu PRL-u i to działaczami nie szeregowymi, tylko z egzekutywy miejskiej czy egzekutywy wojewódzkiej, z okresu, kiedy mieliśmy i marzec 68 roku, i grudzień 70 roku, i wydarzenia 80 roku solidarnościowe, i później stan wojenny, te osoby były czynnymi członkami partii reżimowej, komunistycznej, ja uważam, że to był naprawdę bardzo nieszczęśliwy pomysł i bardzo dobrze, że na razie jest on zawieszony, tylko nie wiemy właśnie, czy zawieszony, czy też już nieaktualny. Co do ulic na Chemicznej jest bardzo silne pragnienie mieszkańców. Ono było od samego początku. Ja w tej dyskusji, proszę mi wierzyć, od początku uczestniczę. 10 lat temu już mieszkańcy Chemicznej zgłaszali taką inicjatywę, by tym ulicom przywrócić nazwy przedwojenne. Ja uważam, że bardzo zasadne. To by było bardzo zasadne, żeby one znowu się nazywały Fabryczna I, Fabryczna II, Fabryczna III, czy Fabryczna Pierwsza, Fabryczna Druga, Fabryczna Trzecia i tak dalej. To historyczne nasze nazwy. Proszę Państwa, są takie dzielnice w Warszawie, gdzie tak się ulice numeruje, w Aninie chociażby. Nikomu to nie przeszkadza. To nie jest naprawdę żaden kłopot i ludzie sobie doskonale radzą z tymi nazwali ulic. Także myślę, że i tutaj w Hajnówce można by było do tego wrócić, tym bardziej, że jeszcze starsi mieszkańcy na co dzień jeszcze potrafią operować tymi nazwami. Mówić o tam, jak się spytamy, kto gdzie mieszka, to na Fabrycznej Pierwszej, nie, mieszka ten człowiek. Także warto, warto do tego wrócić. Natomiast mam jeszcze też wątpliwości co do dwóch patronów, bo ja rozumiem, że te postaci mogą gdzieś tam się przewijać w przyszłości i mam tutaj na myśli tego naszego protoplastę nazwy hajnowskiej. Ten mityczny tekst, w którym podobno zapisane jest imię Hajnał czy Hajnow, czy Hajnaw, proszę Państwa, mamy taki instrument jak grafologów chociażby w Komendzie Głównej Policji. To poddajmy wreszcie analizie grafologa wreszcie i tyle, i skończmy ten uporczywy taki niepewny spór, tak, jak ten protoplasta się nazywał. Ja rozumiem, że niektórym by się chciało, żeby się nazywał Hajnał a innym by się chciało Hajnaw, a innym jeszcze pewnie, żeby się nazywał Szpilberg, ale to, że tak powiem, możemy to, możemy to rozwikłać i tyle. Natomiast drugi z, jeden z proponowanych patronów Antoni Jędruszek, proszę Państwa, z jednej strony widać, że... Panie Przewodniczący, tak, tylko że kiedy już będziemy mieli projekt uchwały, to sam Pan wie, że trudno jest wtedy przekonywać do racjonalnych działań... No, Panie Przewodniczący... Nie było z kim. Proszę Państwa, też osoba, która budzi kilka przynajmniej wątpliwości, począwszy od tego epizodu utrwalania władzy ludowej po roku 44 na terenie Hajnówki, po którym musiał wyjechać do Bydgoszczy Pan Doktor. Jakie te zawyżone dane co do ilości łóżek, które zlokalizował, bo z danych, które mamy dzięki temu, że zachowały się dokumenty, kiedy Hajnówka ubiegała się o prawa miejskie, wynika że była sytuacja zupełnie inna. Tych łóżek szpitalnych, dla Pana Doktora Tomaszuka tylko taka informacja, na 60 łóżek szpitalnych 59 osób personelu mieliśmy w roku 49... Dobre czasy, tak. Także 100 łóżek w 45 roku z pewnością nie było. Panie Burmistrzu, i na koniec mój wniosek. Chciałbym, żeby Pan zwrócił się o opinię historyczną w sprawie trzech ulic, których Pan do tej pory nie poddał takiej analizie. Chodzi mi o ulicę Armii Ludowej, która jest na indeksie IPN-u, więc w ogóle nie rozumiem, dlaczego została, bo to jest jak gdyby sprawa bardzo jasna i sprawa też bardzo jasna, tak, bo to dwóch ludzi, którzy włączyli się w prace Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi w 39 roku jako członkowie Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi a wcześniej Hromady, czyli dwóch partii komunistycznych – Jakub Kołas i Janka Kupała. Panie Burmistrzu, to są ulice także do zmiany. Jeżeli my ich nie zmienimy, zmieni je wojewoda swoim zarządzeniem. Zróbmy to sami, zróbmy to sami, żeby chociażby prosto spojrzeć w oczy Sybirakom, którym będziemy przy różnych okazjach patrzyli w oczy albo 15 sierpnia, kiedy będziemy przy grobie naszych chłopaków z roku 20 składali kwiaty. Bo ci dwaj Panowie, oprócz tego, że byli poetami, to jednak przysłużyli się Państwu Polskiemu tym, że optowali za jego likwidacją. I tak, proszę Państwa, jak nie ma w przestrzeni publicznej miejsca na ulicę Adolfa Hitlera dlatego, że był malarzem, bo jego działalność polityczna zdeterminowała jego twórczość malarską czy też jego zawód, tak, pierwszy, tak samo i tutaj. To, że ktoś napisał w życiu kilka wierszy takich, czy innych, lepszych czy gorszych, które wydał, nie może przysłonić tego, że przyłączył się, tak, do tego, że mieliśmy później Katyń, deportację na Syberię. Bardzo proszę poważnie przyjąć ten wniosek o wniosek do IPN-u i nie bagatelizować go. Mam wrażenie, że to chyba wszystko na dzisiaj.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja do sprawy nazw ulic nie będę się tutaj ustosunkowywał, Panie radny. Temat został z projektu na dzisiejszą, z porządku wycofany. Przyjdzie czas, to będziemy o tym rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, te propozycje wynikały, to nie są moje pomysły, są to sugestie wielu, że tak powiem, zacnych Hajnowian, którzy proponując pewne osoby z historii Hajnówki, nie sugerowali się tym, czy ktoś był członkiem partii, czy nie był członkiem partii, czy ktoś był członkiem takiej, czy innej partii, ale tym, co ci ludzie w naszym mieście przez dziesiątki lat robili i to było jedyne kryterium. Ale rzeczywiście, zastanawiam się nad tym, czy ta propozycja neutralnych ulic nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie będzie żadnych emocji wtedy. Jak w Ameryce – 1, 2, 3, 4, 5 i dalej.

 

Jadwiga Dąbrowska:

Nr 17. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Chciałabym przedstawić główny powód mego przyjścia tutaj. Uśmiecham się bardzo szczerze do Pana Burmistrza. Chylę czoła przed Państwem radnymi i do Państwa radnych wojewódzkich również. Wiecie zapewne, że powiat przystępuje do bardzo poważnej inwestycji, jaką jest renowacja ulicy Bielskiej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową. Bardzo prosimy o wsparcie, Panie Burmistrzu, w miarę możliwości proszę pamiętać, że miasto to serce powiatu, miasto to, Hajnówka to stolica powiatu i stanowi wręcz połowę powiatu. I jak już Pan dzisiaj radny Łabędzki powiedział, wszyscy jesteśmy tutaj, żeby pracować dla dobra wspólnego. Statystyczny mieszkaniec Hajnówki zapytany, jakiej kategorii drogą jest droga Bielska, 9 na 10 nie będzie wiedziało, że to jest droga wojewódzka. Czyli jeśli wjeżdża mieszkaniec gminy, mieszkaniec powiatu czy miasta, tak samo korzysta z tej drogi. Jesteśmy przed złożeniem tego projektu, przed akceptacją prawda, także wsparcie ze strony Pana Burmistrza i poparcie ze strony radnych byłoby bardzo istotne. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Starosta Dąbrowska zwraca uwagę na ulicę Bielską i przy okazji ustosunkuję się do wszystkich zagadnień dotyczących ścieżek rowerowych. Zorientowani z Państwa niektórzy wiedzą, że pracujemy w tej chwili nad koncepcją. To jest jeszcze wniosek zgłaszany poprzednio przez Pana radnego Kulwanowskiego dotyczący opracowania pewnej koncepcji w mieście jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Zbliżamy się powoli do tego etapu końcowego. Szkoda, że spośród radnych i mieszkańców tak małe jest zainteresowanie uczestnictwem w pracach nad tą koncepcją. I po przyjęciu tej koncepcji będziemy się potem zastanawiali, jak ją realizować. Nie wiem, o co chodzi, że tak powiem, z ulicą Bielską, bo ja powiem tak. Biorąc pod uwagę przyszły rok, ja nie widzę możliwości finansowych, żeby znaczące pieniądze wydać na ulicę Bielską. Z prostej przyczyny. Już podjęliśmy zobowiązania wobec Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Związane są to zobowiązania ze skrzyżowaniem i każdy z nas to rozumie, że na dzień dzisiejszy jest to sprawa dla nas priorytetowa. Niezależnie od tego, wprawdzie jeszcze oficjalnych tutaj odpowiedzi nie ma, ale nasze wnioski i wniosek miasta, i wniosek powiatu hajnowskiego na modernizację ulic, w naszym wypadku ulicy Nowowarszawskiej w wypadku powiatu hajnowskiego ulicy Dolnej, w ramach programu przebudowy dróg powiatowych i gminnych uzyskał dobre oceny, dobre notowania i będziemy go w przyszłym roku realizować a to będzie inwestycja o znacznej wartości.

 

Sławomir Kulik:

Nr 18. Pytanie mam do Pani Wicestarosty, czy będzie ścieżka? Czy będzie ścieżka rowerowa na ulicy Bielskiej planowanej?

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-11-18 13:39 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-11-18 13:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska