BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na „Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 9 grudnia 2022 r. r. do godz. 12.00 :

  1. w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, sekretariat – pok, nr 219 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA: „Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka”,
  2. lub: drogą elektroniczną na adres hajnowka@hajnowka.pl Oferta wysłana drogą elektroniczną powinna mieć spakowane wszystkie pliki do folderu w formacie .zip oraz tytuł wiadomości: OFERTA: „Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka”– nie otwierać przed 9 grudnia 2022 r. godz. 12.00.

W załączeniu dokumenty niezbędne do złożenia oferty


Data wytworzenia: 2022-12-01 13:40 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2022-12-01 13:40 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-14 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka