BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące wykonania dokumentu pn.: ”Standardy utrzymania i estetyzacji zieleni miejskiej w Hajnówce”

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące wykonania dokumentu pn.: ”Standardy utrzymania i estetyzacji zieleni miejskiej w Hajnówce”

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 wraz z oświadczeniami do dnia 28.12.2022 r. roku do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail m.baran@hajnowka.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Data wytworzenia: 2022-12-21 08:18 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-12-21 08:18 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-28 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka