BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2021 r.

 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3269) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2021 roku.

§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-11-27 13:52 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-11-27 13:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk