BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 114/ 2020 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2020r.  w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.E.L z 2016r. Nr 119, str. 1 oraz z 2018r. Nr 127, str.2) zarządzam co następuje:

§1. Administrator powołuje na stanowisko Administratora Systemu Informatycznego Pana Jarosława Walesiuk.

§2. Zakres czynności Administratora Systemu Informatycznego obejmuje:

  1. administrowanie systemu informatycznego,

  2. nadawanie haseł użytkownikom,

  3. stosowanie środków ochrony w ramach oprogramowania użytkowego systemów operacyjnych, urządzeń teletransmisyjnych, programów antywirusowych oraz ochrony sprzętowej,

  4. kontrola mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrola dostępu do danych osobowych,

  5. kontrola systemu antywirusowego,

  6. kontrola awaryjnego zasilania komputerów,

  7. kontrola i wykonanie kopii awaryjnych,

  8. konserwacja oraz uaktualnienia systemów informatycznych i oprogramowania,

  9. informowanie na bieżąco Administratora Danych i Inspektora Ochrony Danych o przypadku awarii programów wynikających z posługiwania się przez użytkowników nieautoryzowanym oprogramowaniem, nieprzestrzeganiem zasad używania programów antywirusowych, niewłaściwego wykorzystania sprzętu komputerowego.

  10. Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-12-18 12:36 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2020-12-18 12:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk