BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 117/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017 r.

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc przeznaczonych na na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018 roku

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz.15) Burmistrz Miasta Hajnówka zarządza co następuje:

§ 1. Ustala wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018 roku

1) słupy ogłoszeniowe znajdujące się w Hajnówce przy ulicach : 3 Maja /przy wjeździe do Forte/, 3 Maja /przy rondzie Błogosławionego Jana Pawła II/, Zina /przy Urzędzie Miasta/,Piłsudskiego /skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Armii Krajowej/ - urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty,

2) tablice ogłoszeń w Hajnówce: Armii Krajowej /przy bloku Armii Krajowej 30/, Białostocka /przy siedzibie wodociągów miejskich/, Białostocka /przy sklepie spożywczym/,Batorego przy nr 27, Bielska 52 /przy sklepie spożywczym/, Dolna /przy budynku prywatnym Dolna 1/, Działowa 1 /przy Szkole Podstawowej Nr 3/, Górna /przy przystanku MPK/, Górna /przy świetlicy osiedlowej Górna 30/, Lipowa 4 /przy sklepie spożywczym/, Lipowa /przy bloku Lipowa 168/, Osiedle Millenium /pomiędzy blokami Millenium 9 i 10/, Osiedle Millenium /przy bloku Millenium 4/, Nowowarszawska /przy pawilonie handlowym/, Długa (przy boisku), Orzeszkowej /przy bloku Orzeszkowej 5/, Poddolna 63 /przy sklepie spożywczym/, Piłsudskiego /przy bloku Piłsudskiego 4a/, Reja /przy bloku Reja 3a/, Wierobieja 18, Warszawska /przy sklepie spożywczym/, Wrzosowa /pomiędzy posesjami 31 i 33/, Stara Judzianka /pomiędzy posesjami 1 i 3/ -urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty .

3) tablice ogłoszeń w budynku siedziby Urzędu Miasta Hajnówka – urzędowe obwieszczenia .

§ 2. Plakaty wywieszone w ramach kampanii podmiotów uprawnionych do do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018 roku należy usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-12-28 12:41 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2017-12-28 12:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska