BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 123/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2021r.

Zarządzenie nr 123/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE NR  123/2021

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 grudnia 2021r

 

w sprawie przyjęcia standardu dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w Hajnówce

 

 

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1

Przyjmuje się dokument pm. „Standard dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach”, opracowany w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

                                                                                                         Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-12-30 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2021-12-30 11:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-13 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk