BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 125/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2021r.

Zarządzenie nr 125/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2021

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 grudnia 2021r.

 

w sprawie przyjęcia modelowego audytu dostępności  dla osób o specyficznych potrzebach obiektów kultury i związanych z turystyką w Hajnówce

 

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1

Przyjmuje się dokument pn. „Modelowy audyt dostępności dla osób o specyficznych potrzebach obiektów kultury i związanych z turystyką w Hajnówce” opracowany w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

                                                                                         Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-12-30 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2021-12-30 12:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-13 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk