BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r.

Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

 

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §11 Uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody budżetowe – 91 622 394 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 83 208 960 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 413 434 zł ,

  1. wydatki budżetowe – 105 298 526 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 82 268 137 zł,

b) majątkowe w wysokości 23 030 389 zł .

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-06-22 10:03 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-06-22 10:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk