BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 148/2022 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 1 września 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 148/2022 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 1 września 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 148/2022

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce.

 

Na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz.1079) zarządzam, co następuje:

§ 1

Udzielam pełnomocnictwa Pani Karolinie Beacie WACHOL-WOROŃCZUK - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce do dokonania bieżących czynności związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej a w szczególności wykonywania zadań statutowych.

§ 2

Upoważniam Panią Karolinę Beatę WACHOL-WOROŃCZUK - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce do dokonywania wszelkich czynności finansowych związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-09-01 13:47 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-09-01 13:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska