BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 26/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, nr 149, poz.889, nr 171 poz. 1016 i nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) Burmistrz Miasta Hajnówka zarządza co następuje:

§ 1. Ustala wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

słupy ogłoszeniowe znajdujące się w Hajnówce przy ulicach: 3 Maja /przy wjeździe do Forte/, 3 Maja /przy rondzie/, Zina /przy Urzędzie Miasta/, Piłsudskiego /skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Armii Krajowej/ - urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych,

tablice ogłoszeń w Hajnówce i poszczególnych rad osiedli:Armii Krajowej /przy bloku Armii Krajowej 30/, Białostocka /przy siedzibie wodociągów miejskich/, Białostocka /przy sklepie spożywczym/, Bielska 52 /przy sklepie spożywczym/, Dolna /przy budynku prywatnym Dolna 1/, Działowa 1 /przy Szkole Podstawowej Nr 3/, Górna /przy przystanku MPK/, Górna /przy świetlicy osiedlowej Górna 30/, Lipowa 4 /przy sklepie spożywczym/, Lipowa /przy bloku Lipowa 168/, Osiedle Millenium /pomiędzy blokami Millenium 9 i 10/, Osiedle Millenium /przy bloku Millenium 4/, Nowowarszawska /przy pawilonie handlowym/, Okopowa 2 /przy sklepie spożywczym/, Orzeszkowej /przy bloku Orzeszkowej 5/, Poddolna 63 /przy sklepie spożywczym/, Piłsudskiego /przy bloku Piłsudskiego 4a/, Prosta /przy ogródkach działkowych/, Reja /przy bloku Reja 3a/, Warszawska /przy sklepie spożywczym/, Wrzosowa /pomiędzy posesjami 31 i 33/, Stara Judzianka /pomiędzy posesjami 1 i 3/ -urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych.

3) tablice ogłoszeń w budynku siedziby Urzędu Miasta Hajnówka – urzędowe obwieszczenia wyborcze.

§ 2. Plakaty wywieszone w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego właściwe komitety wyborcze są zobowiązane usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2014-03-14 12:24 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-03-14 12:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska