BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 68/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2014 roku

 

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379 ) oraz uchwały Nr XXXVI/216/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Przyjąć informację za pierwsze półrocze 2014 roku o:

  • przebiegu wykonania budżetu miasta, stanowiąca załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  • kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
  • przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o której mowa w § 1 Radzie Miasta Hajnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2014-08-18 08:40 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-08-18 08:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska